Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Фінанси arrow Місцеві фінанси
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

У сучасних умовах в Україні триває процес формування правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою, що вимагає створення більш ефективної системи державного управління, оновлення змісту діяльності як органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим почалося проведення адміністративної реформи. Суть адміністративної реформи – удосконалення інституційної та функціональної побудови органів державної влади, органів місцевого самоврядування, оптимізація структури та діяльності органів управління, розмежування владних повноважень, поступовий перехід від застосування адміністративно-розпорядчих до координувально-регулятивних функцій у відносинах із суб'єктами господарювання, використання переважно економічних важелів або соціальних орієнтирів, забезпечення раціонального адміністративного устрою.

У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативно-правове забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної частини та системи видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми реформування міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та повноваження його учасників на місцевому рівні. Проаналізовано стан розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу та механізми їхньої дії. Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано дальші шляхи його застосування в Україні.

Підручник написано згідно з навчальною програмою навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" варіативної частини навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво.

Завдання вивчення навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" полягають ось у чому: вивчення принципів організації і структури місцевих бюджетів; засвоєння основних етапів формування і виконання місцевих бюджетів; дослідження закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, комунальних господарств та населення; вивчення сутності поняття "територіальна громада" як первинного об'єкта місцевого самоврядування; з'ясування проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні; визначення особливостей формування державної фінансової політики у сфері місцевих фінансів та пріоритети фінансової політики органів місцевого самоврядування; засвоєння основних інструментів обґрунтування показників фінансової політики у сфері місцевих фінансів України; вивчення бюджетного процесу та його учасників на місцевому рівні; засвоєння повноважень учасників бюджетного процесу на місцевому рівні; вивчення показників та бюджетної класифікації; засвоєння порядку формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування; вивчення джерел і складу доходів місцевих бюджетів; засвоєння змісту і структури видатків місцевих бюджетів; засвоєння методики визначення обсягів бюджетних видатків та їхнього впливу на реалізацію функцій держави; вивчення цілей та завдань міжбюджетних відносин; вивчення механізму здійснення міжбюджетних трансфертів; вивчення основних принципів фінансового вирівнювання; засвоєння методів бюджетного регулювання; вивчення порядку розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам із Державного бюджету України; вивчення кошторисів місцевих бюджетів; вивчення основ організації фінансів підприємств; вивчення фінансової діяльності та змісту фінансової роботи бюджетних підприємств; вивчення фінансів комунальних підприємств; вивчення фінансів муніципальних підприємств і муніципальних платежів у зарубіжних країнах; вивчення фінансової діяльності підприємств житлового господарства; засвоєння функцій казначейського обслуговування місцевих бюджетів; дослідження світових моделей формування та організації міжбюджетних відносин; вивчення засад бюджетного контролю на місцевому рівні.

Компетенції, які здобудуть студенти у процесі вивчення курсу: здатність аналізувати ефективність реалізації фінансової політики у сфері місцевих фінансів; навички оцінки прогнозних значень базових макропоказників у сфері місцевих фінансів; здатність до формулювання змісту і визначення джерел фінансового забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку регіону; здатність аналізувати причини виникнення дефіциту місцевого бюджету в Україні; здатність аналізувати бюджетне законодавство; здатність аналізувати виконання місцевого бюджету за доходами і видатками; навички розрахунку суми місцевих податків; здатність аналізувати статті видатків і доходів бюджетів усіх рівнів; здатність прогнозувати та розраховувати доходи місцевого бюджету; навички оцінки ефективності використання бюджетних коштів; здатність застосовувати формульний підхід для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Майбутні економісти зможуть приймати рішення щодо напрямів організації роботи місцевих органів влади та місцевих інститутів, а також реформування міжбюджетних відносин в Україні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>