Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форма реалізації адміністративно-правових норм

Реалізація адміністративно-правових норм здійснюється у таких формах:

 • 1) виконання – активна поведінка суб'єктів адміністративно- правових відносин щодо виконання юридичних обов'язків (одержання паспорта, сплата податків, подання декларації);
 • 2) використання – активна поведінка суб'єктів адміністративно-правових відносин щодо здійснення наданих юридичних прав (подання скарги, заяви);
 • 3) додержання – пасивна поведінка суб'єктів адміністративно-правових відносин щодо дотримання вимог норм права;
 • 4) застосування – діяльність органів держави щодо вирішення управлінських справ і видання індивідуальних юридичних актів, які грунтуються на вимогах матеріальних і процесуальних юридичних норм.

Структура адміністративно-правової норми

Структура адміністративно-правової норми – це її внутрішня побудова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємообумовленості і взаємозалежності складових частин норми. Адміністративне-правові норми складаються із гіпотези, диспозиції і санкції.

Гіпотеза частина норми, яка вказує на фактичні умови, за наявності яких норма застосовується. Гіпотезу можна назвати юридичним фактом.

Диспозиція частина норми, в якій сформульовано саме правило поведінки (обов'язок отримати паспорт, подати до податкових органів декларацію про доходи).

Санкція частина норми, в якій вказується на захід впливу з боку держави у випадку порушення правил, передбачених нормою.

Проте класична структура норми зустрічається досить рідко. Як правило, зустрічається двочленна структура норми (гіпотеза і диспозиція), а санкція передбачається в інших нормах (як правило, у КпАП тощо).

Поняття адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, суб'єкти яких наділені, правами й обов'язками у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально- економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.

Особливості адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини характеризуються наступними особливостями: 1) вони виникають у сфері виконавчої, тобто владно-організаційної діяльності; 2) ці відносини виникають у зв'язку з діяльністю органів виконавчої влади; 3) для них характерною є наявність обов'язкового суб'єкта – органа виконавчої влади; 4) цей обов'язковий суб'єкт діє завжди владно, отже відносини є публічно-владними; 5) відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої із сторін, при цьому згода іншої сторони не є обов'язковою; 6) відносини між учасниками відносин розглядаються, як правило, у позасудовому порядку; 7) у випадку порушення однією із сторін вимог адміністративно-правових норм, вона відповідає перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади).

Види адміністративно-правових відносин

Розрізняють види адміністративно-правових відносин за ознаками:

 • 1) залежно від функцій, які виконуються: регулятивні і правоохоронні;
 • 2) за адміністративно-правовим статусом суб'єктів, що беруть участь у правовідносинах:
  • – між вищестоящими і нижчестоящими суб'єктами (вертикальні);
  • – між непідпорядкованими суб'єктами управління (горизонтальні);
  • – між органами виконавчої влади і підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;
  • – між органами виконавчої влади і непідпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;
  • – між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
  • – між органами виконавчої влади і об'єднаннями громадян;
  • – між органами виконавчої влади і громадянами;
 • 3) залежно від галузевої залежності: матеріальні;

процесуальні;

 • 4) за змістом: у сфері загального управління; у сфері галузевого управління; у сфері міжгалузевого управління;
 • 5) за галузевою діяльністю: у галузі економіки; у галузі адміністративно-політичній; у галузі соціально-культурній;
 • 6) за направленістю: зовнішні; внутрішні;
 • 7) за механізмом захисту: що захищаються у судовому порядку; що захищаються в адміністративному порядку;
 • 8) за способом регулювання: функціональні; територіальні;
 • 9) за майновою належністю: майнові; немайнові;
 • 10) за характером взаємодії суб'єктів відносин: субординації; координації тощо.

Елементи адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини традиційно складаються із: суб'єктів, об'єктів та змісту, як сукупності прав та обов'язків сторін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші