Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Засоби державного впливу у сфері підприємництва

Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва забезпечується такими засобами державного впливу: 1) державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності; 2) ліцензування господарської діяльності; 3) патентування підприємницької діяльності; 4) квотування експорту та імпорту; 5) стандартизація та сертифікація.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності

Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності регулюється ст. 58 ГК., що містить відсильні норми щодо порядку здійснення державної реєстрації підприємців та Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців". Цим Законом передбачена єдина система державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності – всі суб'єкти підлягають державній реєстрації у відповідних органах в однаковому порядку. Виняток становлять лише окремі суб'єкти підприємництва (наприклад, банки), специфіка діяльності яких вимагає спеціального порядку їх легітимації.

Поняття державної реєстрації

Згідно зі ст. 4 Закону державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вважається засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені зазначеним Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Ліцензування господарської діяльності

Загальні положення щодо ліцензування містяться у ЦК і ГК. Базовим документом, що регулює ліцензування, є Закон "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", який визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Ліцензування необхідно для того, щоб держава, в особі уповноважених органів, посадових осіб, могла контролювати ті сфери підприємницької діяльності, які впливають на забезпечення безпеки, а також для захисту державою майнових інтересів. Ліцензування слугує для попередження правопорушень, об'єктивно протиправних діянь і запобігання суспільне небезпечних діянь через причини об'єктивного характеру, зокрема дію не підконтрольних людині факторів.

Поняття ліцензування

Згідно ст. 1 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензування це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача їх дублікатів, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Поняття ліцензії

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом певного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Патентування підприємницької діяльності

Правову підставу патентування підприємницької діяльності складають Податковий кодекс України, а також підзаконні нормативно-правові акти, що були прийняті на його виконання.

Квотування експорту та імпорту

Здійснюється відповідно до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність". Квотування – встановлення граничного обсягу (квоти) виробництва чи обігу певних товарів і послуг, які дозволено експортувати з території України (або імпортувати на її територію) протягом встановленого строку, та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

Види експортних (імпортних) квот

В Україні діють такі види експортних (імпортних) квот (контингентів): глобальні, групові, імпортні, індивідуальні, спеціальні. По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квот. Переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлюються квоти, затверджуються Кабінетом Міністрів України щорічно.

Стандартизація та сертифікація

Частина 2 ст. 15 ГК визначає, що застосування стандартів чи їх окремих положень є обов'язковим для: суб'єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в технічних регламентах; учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти; виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.

Поняття стандартизації

Правові засади стандартизації визначаються Законом України від 05.06.2014 р. "Про стандартизацію". Стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Поняття сертифікації

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації – підприємствами, установами, організаціями з метою: запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища; сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі (ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"). Сертифікація поділяється на обов'язкову і добровільну.

Обов'язкова сертифікація

Обов'язкова сертифікація – сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів і проводиться виключно в державній системі сертифікації шляхом проведення перевірок та випробувань продукції. Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності.

Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші