Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація галузей психології

Сучасна психологія охоплює розгалужену систему наукових дисциплін. Зв'язки між різними галузями психології утворюють структуру сучасної психології. Класифікувати галузі психології доцільно за трьома ознаками (А.В. Петровський).

По-перше, за видами діяльності можна виокремити такі галузі, як:

 • а) психологія праці (досліджується наукова організація праці, психологічні аспекти зв'язків у системі "людина-техніка"). її розділи: інженерна, авіаційна; космічна психологія;
 • б) педагогічна (вивчає педагогічні закономірності навчання і виховання). Розділи: психологія навчання (психологічні основи методик), виховання, психологія вчителя, навчально-виховної роботи із аномальними дітьми;
 • в) медична (досліджує психологічні аспекти діяльності лікаря і поведінки хворого);
 • г) нейропсихологія (мозкова локалізація психічних функцій);
 • д) юридична ( психологічні питання реалізації системи права);
 • е) військова (психологічні основи поведінки в умовах бою, методи "психологічної війни");

є) спорту (психологічні особливості спортивних змагань, діяльність спортсменів);

ж) торгівлі (психологічні умови впливу реклами, особливості попиту, обслуговування).

По-друге, за психйлогічними аспектами розвитку вирізняють такі галузі, як:

 • а) вікова (розвиток психічних процесів і якостей людини, взаємозв'язок навчання і психічного розвитку). Розділи: дитяча, підлітка, юності, дорослого (акмеологія) і геронтопсихологія (людей похилого віку);
 • б) психологія аномального розвитку. Розділи: патопсихологія (особливості психіки при психічних захворюваннях), олігофренопсихологія (порушення психічного розвитку при вроджених дефектах мозку), сурдопсихологія (розвиток дітей з порушенням слуху), тифлопсихологія (розвиток дітей з порушенням зору);
 • в) порівняльна (еволюція форм психіки у живому світі);
 • г) історія психології (розвиток психологічних знань). По-третє, за системами зв'язків між людиною і суспільством розрізняються:
 • а) соціальна психологія (психічні явища у спільній діяльності, спілкуванні людей);
 • б) психологія особистості (індивідуальні психологічні особливості людини як члена суспільства).

Особливе місце посідає загальна психологія. Вона не є самостійною галуззю, а об'єднує найбільш загальні закономірності психіки; характеристики методів, принципів, основних наукових понять. Наукові поняття психології звичайно об'єднують у три умовні категорії: психічні процеси, стани, властивості. Психічні явища можна розглядати і як стан, і як процес, і як властивість. Кожна із таких категорій підкреслює той чи інший аспект явищ, який має найбільше значення у конкретному випадку.

Психічний процес – явище як процес з виділенням початку, проміжних стадій, та завершення. Властивість – підкреслює усталеність, фіксованість і повторюваність психічного факту. Це якості характеру, темпераменту, здібностей. Стан – психічний факт, що існує у деякий незначний проміжок часу і обумовлений ситуацією (прояви волі, уваги, мислення, почуттів).

Розділи загальної психології: психологія як наука, короткий огляд історичного розвитку психологічних знань, особистість у діяльності і спілкуванні, теорії особистості, аналіз пізнавальних і емоційно-вольових процесів, психологія діяльності, індивідуальних відмінностей тощо.

У психології постійно з'являються нові галузі (психологія управління, середовища, економічна, екологічна, політична, будівництва, транспорту). Цей процес називається диференціацією психологічних знань. Кожен розділ психології вивчає психіку у своєму аспекті, але в реальних життєвих ситуаціях людина виступає в єдності всіх своїх сторін. Щоб зрозуміти і активізувати поведінку людини, необхідно зміцнювати зв'язки між окремими галузями для створення цілісної характеристики людини. У цьому полягає інтеграція психологічних знань. Процеси наукової диференціації та інтеграції становлять суперечливу єдність, що і забезпечує розвиток психологічної науки.

Крім наукової психології, існує практична (прикладна), основним змістом якої виступає застосування психологічних механізмів впливу з метою корекції поведінки та розвитку людей у конкретних та унікальних умовах їхніх життєвих обставин та життєвого шляху (В. Панок). Одним з напрямів практичної психології є психологічна служба системи освіти, завданнями якої є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів та умов індивідуального розвитку особистості, корекція соціально-психологічних якостей учасників педагогічного процесу, профілактика його відхилень. Виконавцем цих завдань у школі є практичний психолог.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші