Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи психологи

Принципи науки – це загальні закони, які стали засобом дослідження. Вони тісно взаємозв'язані і утворюють систему. Немає єдності у визначенні списку основних принципів, у їх трактуванні та розкритті змісту.

С.Л. Рубінштейн, К.В. Шорохова, М.Г. Ярошевський вважають основним принципом детермінізм. Він протилежний індетермінізму, за яким психічні явища не залежать ані від зовнішніх впливів, ані від змін в організмі, а відкриваються людині у переживаннях під впливом вищого розуму, який неможливо пояснити. Таким чином, свідомість відривається від реального життя і практичної діяльності

Слід відрізняти принцип детермінізму від механістичного детермінізму, за яким психіка – це сукупність реакцій на зовнішні впливи. Поведінка людини прямо, безпосередньо і однозначно визначається зовнішніми причинами, а свідомість не має ніякого впливу.

Принцип детермінізму сформульовано у 50-ті роки XX ст. С.Л. Рубінштейном: реагування людини на зовнішні впливи залежить не тільки від характеристик цього впливу, а й від особливостей психіки людини (інтересів, досвіду, освіченості, знань тощо). Таким чином, "зовнішні причини діють через внутрішні умови". Людина змінює світ, і в процесі цього змінюється сама; створюючи предмети матеріальної та духовної культури, людина збагачує свій внутрішній світ.

Із принципу детермінізму походить принцип взаємозв'язку і взаємозумовленості психіки і діяльності. Діяльність визначається задумом, ціллю, програмою її досягнення, тобто свідомістю.

І, навпаки, на створення задумів, програм впливає практика. Таким чином, діяльність, з одного боку, обумовлена свідомістю, а з другого, – обумовлює її. Психіка і діяльність виступають як дві сторони одного явища. Діяльність – зовнішня сторона психіки, а психіка – внутрішній план діяльності. Цей принцип має важливе значення для обгрунтування методів психологічного дослідження. Оскільки ним стверджується взаємозв'язок психіки із діяльністю, то методологічне обгрунтування отримує можливість вивчати психічні явища через діяльність, доступну для об'єктивного спостереження. Детермінізм відкриває шлях для використання об'єктивних методів, в тому числі експерименту, у психології.

Індетермінізм стверджує замкнений характер психіки, її повну незалежність від зовнішніх умов, він заперечує, що можна дізнатись про переживання людини за її поведінкою. Єдино можливим методом при цьому проголошується самоспостереження або інтроспекція. Фактично предметом вивчення за допомогою інтроспекції виступає свідомість. Але людина не усвідомлює всіх психічних проявів. Несвідоме опиняється за рамками вивчення, неможливо досліджувати цим методом і психіку дитини, і тварини. Разом з тим, цей метод може використовуватись як прийом у дослідженнях, побудованих на об'єктивних методах.

Основа об'єктивного методу – принцип детермінізму та принцип єдності і взаємообумовленості свідомості та діяльності. Головні вимоги до психологічного дослідження – це об'єктивність і генетичний підхід.

Принцип розвитку психіки та свідомості в діяльності стверджує, що діяльність виступає як умова не тільки прояву, але й розвитку психіки. Виховання і навчання за своєю сутністю є організацією діяльності дитини.

Для вивчення і водночас розвитку психічних особливостей дитини потрібно організувати відповідну її діяльність. Наприклад, творчу уяву можна зафіксувати в малюванні або при створенні казки.

Принцип комплексності, системності й систематичності передбачає, що окреме дослідження не дає повного розкриття психічного явища. Необхідно використовувати комплекс методів дослідження, аналізувати не розрізнені факти, а зіставляти їх, простежувати всі сторони психічного явища в їх сукупності.

Відповідно до генетичного принципу, будь-яке явище потрібно вивчати у його процесі з виявленням всіх моментів, їх послідовності та зв'язків між ними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші