Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розвиток психіки у філогенезі

План

  • 1. Поняття про філогенез та онтогенез. їх взаємозв'язок
  • 2. Виникнення психіки, основні стадіїїї еволюції
  • 3. Ускладнення поведінки: інстинкт – навик – інтелект
  • 4. Свідома діяльність людини

Поняття про філогенез та онтогенез, їх взаємозв'язок

Поняття “розвиток” у психології існує у двох планах. По-перше, як розвиток індивідуального організму (онтогенез), що розглядається у віковій психології. По-друге, як історичний розвиток психіки від найпростіших форм до найскладніших (філогенез), що вивчає порівняльна психологія і зоопсихологія.

У XIX столітті був сформульований біогенетичний закон про зв'язок філогенезу та онтогенезу організму (Мюллер, Геккель). Згідно із ним, в онтогенезі (індивідуальному розвитку дитини) скорочено відтворюються основні стадії філогенезу (еволюції живого світу). Дійсно, в біології ми знаходимо достатньо підтверджень цього закону. Наприклад, в ембріональному розвитку людини у зародка послідовно з'являються і зникають анатомічні ознаки нижчих видів живих істот: з'єднані перетинками пальці (як у земноводних), луска та зябра (як у риб), хвостовий відділ (як у хижаків). Проте спроби перенести згадану закономірність у психологію не мали успіху. Так, американський психолог Стенлі Холл (1846-1924) розробив теорію рекапітуляції, за якою онтогенез психіки включає скорочене відтворення стадій історичного розвитку людського суспільства.

Період немовлячого віку відповідає тваринній фазі розвитку людства, дитинство – періоду полювання та рибальства. Перед- підлітковий вік (8-12 р.) є скороченим повторенням періоду початку цивілізації. Юність (12-25 р.) співвідноситься з епохою романтизму. Дорослість – з періодом промислового капіталізму. Зрозуміло, що достатніх аргументів на підтвердження теорії рекапітуляції не знайшлося, більшістю сучасних психологів вона заперечується. Водночас, єдність філогенезу і онтогенезу психіки проявляється у їх загальній зорієнтованості на розширення досвіду (як людства в цілому, так і окремої людини).

Виникнення психіки, основні стадії її еволюції

Для всіх живих організмів (рослин і тварин), які називають біологічною формою відображення, необхідний обмін речовин із середовищем. Із середовища вони засвоюють лише необхідні для життя впливи. Впливи, що входять у процес обміну речовин, без яких неможливо підтримувати життя, називаються біотичними подразниками. Здатність організму реагувати на біотичні подразники – подразливість. Елементарнареакція у формі рухів-тропізми (повертання листків рослин до світла). Про появу психіки свідчить наявність у живого організму більш складного, ніж подразливість, способу реагування на зовнішні впливи – чутливість.

Чутливість – це здатність організму реагувати на нейтральні абіотичні впливи, якщо вони пов'язані із біотичними. Наприклад, собака реагує на запах, який свідчить про місцезнаходження їжі. Чутливість з'являється на стадії тваринного життя.

Вже у найпростіших організмів виникають елементарні форми поведінки. Про це свідчить поява за життя нових (а не вроджених) реакцій (умовних рефлексів). Наприклад, одноклітинні (інфузорії) довгий час були в камері, в певному її місці світло і тепло з'являлись одночасно, де і скупчувались одноклітинні. Для них тепло – біотичний, а світло – абіотичний подразник, на який відсутня вроджена реакція. Коли раптом припинили подачу тепла, а з'являлось лише світло, одноклітинні продовжували скупчуватись біля нього, реагуючи на абіотичний подразник. Такі реакції дуже важко виробити і вони довго зникають при втраті зв'язку абіотичного подразника з біотичним.

У багатоклітинних з'являється найпростіша нервова система – сітковидна (у медуз). У ній всі ділянки рівноправні і виконують однакові функції. У ланцюжковій нервовій системі (у черв'яків) виокремлюється провідний кінець з рецепторами (хімічними, термічними) і підпорядковані ділянки. Виникає централізованість нервової системи. Вона забезпечує більш складну поведінку. Наприклад, у досліді черв'як рухався у лабіринті. Зліва його очікував поштовх електроструму, а праворуч – ні. Лише через 150 спроб черв'як починав рухатись виключно праворуч, уникаючи електричного струму.

У вивченні психіки тварин не підходять звичні методи психології. Всі методи, що пов'язані із мовленням, свідомістю досліджуваних, у цьому випадку не підходять. Головним показником розвитку психіки у тваринному світі є сама поведінка тварин, ускладнення якої зумовлене вдосконаленням нервової системи організму. Тому питання розвитку психіки тварин розкривається через визначення поворотних моментів ускладнення їх нервової системи і поведінки.

Вирізняють три стадії філогенезу психіки: сенсорна, перцептивна, інтелектуальна (О.М. Леонтьев, 1972). Цим стадіям відповідають такі форми поведінки тварин, як інстинкт, навик, інтелект. З удосконаленням поведінки тварин знижується її прив'язаність до стандартних (незмінних) умов і зростає її ефективність у нестандартних ситуаціях.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші