Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура особистості

Щоб характеризувати особистість, ми вивчаємо її властивості. Для складання психологічного портрету важливий не простий перелік якостей особистості, а їх структура, що й визначає поведінку конкретної людини. Так, будь-яку людину можна охарактеризувати з погляду її сумлінності чи чесності. Різниця між людьми полягає не у наявності певних рис, а у ступені їх вираження, у їх місці серед інших властивостей. Б.Г. Ананьєв визначив поняття структури особистості наступним чином. Особистість – набір властивостей, які певною мірою пов'язані. Розкрити міру їх пов'язаності, значить з'ясувати структуру. Отже, для з'ясування структури особистості необхідно вивчення як її компонентів, так і взаємозв'язку між ними.

Наразі відсутнє єдине наукове уявлення про структуру особистості. Пропоновані варіанти розрізняються переліком компонентів, а також способами, якими описують зв'язки між ними. За способом опису бувають структури субординаційні – з урахуванням ієрархії (підпорядкованості) рис особистості – і координаційні – без урахування ієрархії рис. Досить поширеною у психології є субординаційна структура особистості, запропонована К.К. Платоновим. Вона складається з ієрархії чотирьох блоків властивостей особистості:

  • 1) біологічно зумовлені властивості (темперамент, стать, вік);
  • 2) особливості психічних процесів;
  • 3) рівень підготовленості (досвід, знання, вміння);
  • 4) соціально зумовлені властивості (характер, спрямованість).

Самосвідомість особистості та її розвиток

Самосвідомість – один із проявів свідомості, що забезпечує відокремлення себе ("Я") від об'єктивного світу ("не Я"); усвідомлення, оцінка особистістю себе, свого місця у світі, своїх інтересів, знань, переживань, поведінки тощо. Самосвідомість має ієрархічно побудовану структуру від елементарного самопочуття до самопізнання і найвищого рівня – самоставлення, що виявляються у самоконтролі та саморегуляції своєї поведінки (К.К. Платонов).

На думку С.Л. Рубинштейна, особистість не зводиться до свідомості та самосвідомості, але й неможлива без них. Самосвідомість особистості включає почуття самототожності, особливу психологічну конструкцію – "Я", самооцінку та рівень домагань. Почуття самототожності забезпечує цілісність особистості, протистоїть її роздвоєнню. Суб'єктивно для індивіда особистість виступає як його "Я". Сукупність психічних явищ, що віддзеркалюють для особистості її "Я", отримали у психології назву "Я-концепції", що містить наступні компоненти:

  • • когнітивні – образ "Я", уявлення про власні якості, здібності, можливості;
  • • емоційні – самоставлення, самоповага, самолюбство;
  • • оцінно-вольові – самооцінка, саморегуляція, самовплив.

Образ "Я" виявляється урівні домагань (К. Левін), він визначається тим, які цілі серед сукупності можливих схильна обирати особистість – легкі чи важкі. При цьому особистість прагне зберегти самоповагу. Остання знижується, якщо обрану мету не досягнуто. Низький рівень домагань, коли людина обирає легко- досяжні цілі, і – навпаки. Високий рівень домагань пов'язаний з більшим ризиком втратити самоповагу.

Рівень домагань залежить від самооцінки, яка може бути завищеною, заниженою, адекватною. Рівень домагань і самооцінка – важливі чинники психічного розвитку і самовдосконалення особистості.

Принциповими положеннями щодо розвитку самосвідомості (С.Л. Рубінштейн, 1999) виступають наступні.

По-перше, самосвідомість виникає у ході розвитку свідомості особистості, по мірі того, як вона стає самостійним суб'єктом.

По-друге, самосвідомість розвивається завдяки ускладненню діяльності та взаємин індивіда з оточуючими.

Основні етапи онтогенезу самосвідомості включають такі послідовні зміни:

  • – оволодіння власним тілом, виникнення довільних рухів у процесі виконання предметних дій – немовля;
  • – здатність до самостійного пересування, ходьба, мовлення, які зумовлюють зародження самосвідомості, нову систему взаємин з оточуючими – дошкільник;
  • – здатність самостійно ставити цілі, задачі, визначати напрям своєї діяльності, усвідомлення себе як особистості – підліток.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші