Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Продукти творчості

Процес творчості призводить до отримання певних результатів. Кожен з видів творчості має свій продукт. Розглянемо серед них ті, що мають ознаку новизни як на суб'єктивному, так і на об'єктивному рівні, тобто такі, що отримали суспільне визнання.

Відкриття – продукт наукової творчості. У Радянському Союзі таким визнавалось з'ясування невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та якостей матеріального світу, що докорінно змінюють рівень пізнання. Не визнавались відкриттями продукти творчості в галузі математики та суспільних наук. Археологічні, палеонтологічні, геологічні відкриття (наприклад, родовищ корисних копалин) вважаються знахідками.

Винахід – нове з притаманними йому суттєвими відмінностями технічне рішення задачі в будь-якій сфері господарської, соціально-культурної, оборонної суспільної практики, що дає позитивний ефект. Є результатом технічної творчості.

Об'єкти винаходу: новий пристрій, спосіб, речовина, а також використання відомих раніше пристроїв, способів, речовин у нових призначеннях (А.В. Антонов, 1978).

Не визнаються винаходами рішення, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності. Водночас, відкриття не можуть бути оціненими як позитивні чи негативні для суспільства. Слід відрізняти винахід від процесу його впровадження. В історії відомі приклади неможливості негайного впровадження. Так, К.Е. Ціолковський отримав патент на винахід дверей до космічного корабля, який на той час побудувати було неможливо.

Якщо відкриття з'ясовують щось реально, об'єктивно існуюче, але досі не пізнане, то винахід передбачає створення чогось раніше не існуючого. І. Кант зауважив, що "Винайти будь-що – це зовсім інше, ніж відкрити, адже те, що відкривають, передбачається вже існуючим досі, але невідомим, наприклад Америка до Колумба; але те що винаходять, наприклад, порох, не було відомо нікому до майстра, який його зробив" (Кант И. Сочинения в 6-ти томах. – Т. 6. – М. І Мысль, 1966. – С. 466).

Види винаходів (А.В. Антонов, 1978)

 • - Обґрунтовані науково-технічними знаннями, відповідні до можливостей реалізації та до суспільних інтересів.
 • - Обґрунтовані науково-технічними знаннями, відповідні суспільним інтересам, але такі, що вважаються технічно неможливими. Наприклад, метод географічних знімків.
 • - Суперечать суспільним потребам і технічно неможливі. Наприклад, деякі способи використання бактеріологічної зброї.
 • - Суперечать інтересам людства (військові винаходи, атомна зброя).
 • - Суперечать існуючим науковим теоріям (трансформатор постійного струму).
 • - Суперечать як науковим теоріям, так і технічно неможливі. До появи рентген апарату в медицині вважалось у принципі неможливим побачити внутрішні органи людини, не розрізаючи тканини, або без іншого механічного способу втручання.
 • - Неможливі ні теоретично, ні практично, не відповідні інтересам суспільства. Такою вважалась воднева бомба.
 • - Практично можливі, але не відповідні теорії та запитам суспільства.

Винахід спирається на всі існуючі наукові знання, використовує їх. Однак не всі відкриття використані у винаходах. Наприклад, явища "іонних вітрів" у іоносфері, пересування земної кори, корпускулярне випромінювання Сонця. Як правило, винахід не розширює наукових знань, а лише сприяє розвитку науки. Одиничні випадки суперечать цьому (відкриття В.-К. Рентгена). Водночас, винаходи сприяють розвитку науки, становлять її технічне оснащення. Наприклад, винахід Левенгуком мікроскопу дав початок мікробіології. Поява парової машини сприяла розвитку термодинаміки. Великий вплив на науку мала поява годинника, ваги.

Раціоналізаторська пропозиція – технічне рішення, що передбачає зміни конструкції виробів, технології виробництва чи використовуваної техніки або складу матеріалу. Для його визнання потрібно підтвердження новизни й корисності в межах окремого виробництва. За своєю сутністю раціоналізаторська пропозиція є пристосуванням техніки до роботи в конкретних умовах. Її розробка не вимагає високого рівня наукових і технічних знань й не розширює останні. Тому рівень творчості при цьому незначний.

Конструкторська розробка – процес випуску комплекту технічної документації до пристроїв, за яким відповідне підприємство спроможне виготовити сконструйований прилад, а споживач може правильно його використовувати, знаходити й ліквідовувати поломки. Це один з етапів упровадження винаходу. Наприклад, ручка і чорнильниця конструювались у різних варіантах, які не змінювали принципу поєднання цих предметів. Польський конструктор 3. Дембіцький розмістив чорнильницю в середині ручки і став винахідником.

Продуктом художньої творчості є художній образ у формі літературного, живописного, архітектурного, скульптурного, музичного твору.

Об'єктивне значення і вагомість результатів інших видів творчості – комунікативної, побутової, ігрової, управлінської, військової тощо – досліджені недостатньо.

Бар'єри творчості

Обмеження творчості зумовлені низкою факторів, які називають бар'єрами творчості.

Розрізняють історичні (стан науки і техніки), гносеологічні (пізнавальні можливості суспільства), семантичні (інформаційні моделі), соціальні (образ життя, система взаємин), психологічні бар'єри творчості. Розглянемо детальніше останні, серед яких вирізняють наступні.

 • 1) Відсутність суспільної потреби у певному продукті творчості на момент його появи, внаслідок чого творець негативно оцінює своє відкриття чи винахід як непотрібні. Часто суспільна потреба з'являється з появою продукту творчості, який демонструє свої переваги. Так була створена кулькова авторучка.
 • 2) Невіра творця у власні сили внаслідок переоцінки задачі як надмірно складної, необхідності долати "авторитет авторитетів".
 • 3) Стан навіюваності, установки на неможливість чи заборону знаходження продукту творчості. Наприклад, цей бар'єр мав місце при винаході трансформатора постійного струму.
 • 4) Комплекс функціонально-розумових бар'єрів. Серед них:
  • - стереотипність мислення;
  • - складність вибору та переносу знань;
  • - функціонування мислення в межах існуючих спеціальних термінів та понять.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші