Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стратегія і тактика розв'язання задачі

На основі досліджень діяльності професійних конструкторів вирізняють низку стратегій розв'язання творчих задач (В.О. Моляко, 1983). Поняття стратегії охоплює всю структуру процесу розв'язання: розуміння умови, планування і формування задуму, його перевірку та реалізацію. Всі ці дії суб'єкта підпорядковані певній розумовій тенденції, яка й визначає стратегію. Остання регулює процес пошуку рішення задачі. Вона має індивідуальні особливості внаслідок певних установок, запасу знань, умінь, досвіду творчої діяльності, здібностей, розумового розвитку суб'єкта. Головні компоненти структури стратегії: розуміння, задум та переконання у їх правильності. В.О. Моляко розрізняє п'ять основних стратегій за провідними розумовими операціями: аналогізування (пошук аналогів); комбінування (перевага комбінуючих дій); реконструювання (перевага реконструктивних дій); універсальна стратегія (однаковий вміст вищезгаданих дій); стратегія випадкових підстановок.

Кожна стратегія реалізується системою конкретних дій, які утворюють розумову тактику. Моляко В.О. дає характеристику шістнадцятьом таким діям.

Інтерполяція – заміна однієї з частин приладу новою з потрібними функціями.

Екстраполяція – додавання нового елемента до механізму, зовнішня добудова.

Редукція – зменшення розмірів та інших параметрів (швидкості, об'єму тощо).

Гіперболізація – протилежна до попередньої, передбачає збільшення параметрів об'єкта.

Дублювання – використання у новому пристрої вже відомої деталі, вузла чи функції.

Розмноження – використання у новому пристрої кількох однакових деталей або виконання однієї функції кількома елементами.

Заміна однієї деталі іншою.

Модернізація – пристосування пристрою до нових умов.

Конвергенція – поєднання протилежних властивостей або структур.

Деформація та трансформація – зміна зовнішніх ознак (форми деталі) при збереженні принципу будови.

Інтеграція – побудова механізму з частин різних приладів.

Базова деталь – використання головної базової та інваріантної (незамінної) за своїми властивостями деталі, до якої додаються другорядні (варіативні).

Автономізація – перетворення спочатку однієї з частин механізму, яке потім визначає перебудову всіх інших.

Послідовне підпорядкування – дії виконуються ланцюжком від однієї деталі до іншої.

Перестановка – зміна розташування деталі у механізмі.

Диференціація – розмежування структур і функцій у приладах.

Тактика залежить переважно від ситуації, тому її називають ситуативною ознакою процесу рішення, а стратегія визначається індивідуальними якостями особистості винахідника. Її вважають особистісною ознакою.

Класифікація творчих задач

Однією з найбільш відомих є класифікація творчих задач за мірою складності. Критеріями складності слугують міра проблемності, повнота умов, подібність до розв'язуваних раніше задач. А.В. Антонов (1978) запропонував узагальнену класифікацію винахідницьких задач за ознакою повноти умов їх розв'язання, до яких відніс сукупність вихідних даних; психічну модель дійсності у того, хто розв'язує задачу (знання, досвід, схильність); засоби розв'язування задачі (стратегія, алгоритм, тактика); продукт розв'язання. Складність задачі зростає зі збільшенням кількості відсутніх умов для її розв'язання. Відповідно визначається рівень складності задачі; розв'язана, не винахідницька, винахідницька, піонерський винахід, ще не поставлена.

Класифікація творчих задач представлена у табл. 13.

Таблиця 13

Класифікація творчих задач (за А.В. Антоновим)

Умови розв'язання задачі

Наявність (+) чи відсутність (-) умов розв'язання задачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

сукупність вихідних даних

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

психічна модель дійсності у того, хто розв'язує задачу (знання, досвід, схильність)

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

засоби розв'язування задачі (стратегія, алгоритм, тактика)

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

-

продукт розв'язання

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

Тип задачі за рівнем складності

розв'язана

може бути винахідницькою

винахідницька

не винихідницька

може бути винахідницькою |

винихідницька

може бути винахідницькою

винахідницька

винахідницька

.

винахідницька

винахідницька

винахідницька

піонерський вмнахід

винахідницька

винахідницька

ще не поставлені задачі

Кількість умов розв'язання задачі, що наявні у ситуації н розв'язання

одна

дві

три

чотири

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші