Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і підприємництво, менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції можна здійснити двома способами – екстенсивним та інтенсивним. Розвиток сільського господарства відбувається на основі відтворення в розширеному масштабі екстенсивним шляхом, коли розширюється тільки поле діяльності, та інтенсивним, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва.

Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва продукції на основі незмінного рівня техніки і технології. У рослинництві зростання виробництва продукції відбувається за рахунок розширення посівних площ, а в тваринництві – збільшення поголів'я худобі і птиці.

За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на впровадження досягнень науки, передової техніки і прогресивної технології, які зумовлюють зростання врожайності культур та продуктивності поголів'я худоби.

Термін "інтенсивність" (лат. intensio – напруженість, посилення) означає напруженість праці, зростання віддачі використовуваних ресурсів та ефективність виробництва. Більшість науковців відійшли від трактування інтенсивності лише як концентрації капіталу на одиницю земельної площі. Основною причиною є те, що витратна концепція в умовах обмеженості ресурсів є нераціональною. Тому в останні роки починає перевалювати думка про те, що інтенсифікація – це процес, що пов'язаний лише зі збільшенням виробництва продукції. Таким чином було висунуто результативну (продуктову) концепцію інтенсифікації виробництва.

Згідно з нею інтенсифікація – це концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на гектар земельних угідь, що забезпечує випереджаюче збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення ефективності використання вкладених ресурсів. На рисунку 8.1 зображено сутність та чинники інтенсифікації в сільському господарстві.

Основна мета інтенсифікації аграрного виробництва полягає в збільшенні виробництва продукції, покращення її якості та зниженні матеріально-грошових витрат на одиницю продукції завдяки якісному вдосконаленню всіх сторін виробництва.

Інтенсифікація сільського господарства є основним джерелом утворення диференціальної ренти. Надлишок прибутку, що одержує

Сутність і чинники інтенсифікації

Рис. 8.1. Сутність і чинники інтенсифікації

підприємство завдяки відмінності у родючості ґрунту або місцезнаходженні ділянки, складає диференціальну ренту І. Диференціальна рента II утворюється завдяки інтенсифікації сільського господарства, тобто, за допомогою ефективнішим додатковим вкладенням в одиницю земельної площі, вищій продуктивності праці.

З розвитком науково-технічного прогресу у сільськогосподарському виробництві змінюється співвідношення між затратами уречевленої і живої праці – частка першої зростає, а другої – відповідно зменшується. Тому інтенсивний розвиток сільського господарства насамперед базується на широкому впровадженні в усіх його галузях комплексної механізації і автоматизації виробництва, що є основою підвищення його економічної ефективності.

Інтенсифікація сільського господарства вивчається не тільки як єдиний і цілісний процес, а також відносно галузей – рослинництва і тваринництва. За характером об'єкта інтенсифікація тваринництва істотно відрізняється від інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в цілому, а також від інтенсифікації рослинництва. В рослинництві об'єктом інтенсифікації є земля, яка в процесі розширеного відтворення підвищує родючість, а тому є вічним засобом сільськогосподарського виробництва і невід'ємною його умовою.

У тваринницьких галузях об'єктом інтенсифікації є відповідне поголів'я продуктивної худоби і птиці. Тварини мають певні продуктивні можливості, зумовлені переважно їхніми біологічними особливостями. Тварини як засоби виробництва інтенсивно використовуються лише протягом певного періоду, який закінчується після їхнього вибракування у зв'язку із зниженням продуктивності і недоцільністю утримання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>