Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Інженерне забезпечення частин і підрозділів у бою
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мета інженерного забезпечення. Завдання інженерного забезпечення, які виконуються підрозділами в обороні, наступі та під час здійснення маршу

Інженерне забезпечення являє собою комплекс інженерних завдань і заходів, що виконуються для досягнення успіху в бою. Воно організується і здійснюється з метою створення необхідних умов для своєчасного та прихованого розгортання підрозділів військ; здійснення ними маневру і виконання ними поставлених бойових завдань; підвищення захисту особового складу, бойової та спеціальної техніки підрозділів, а також важливих військових об'єктів від сучасних засобів ураження; нанесення противнику максимальних втрат і ускладнення його дій.

У сучасних умовах інженерне забезпечення загальновійськового бою набуває подальшого розвитку під впливом існуючих поглядів на загальну тактику, яка в свою чергу, на межі тисячоліть, теж зазнає значних змін.

У першу чергу, збільшується значення бойових дій підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, що викликано зростанням бойових можливостей засобів повітряного нападу щодо знищення наземних угруповань військ.

По-друге, змінюються застарілі погляди на застосування інженерних підрозділів як засобу лише найбільш повного забезпечення бойових дій танкових і механізованих підрозділів і частин. У сучасних умовах вони самі, завдяки широкому застосуванню різноманітних засобів мінування, стали важливою силою, яка здатна наносити ураження противнику.

По-третє, змінюються погляди на організаційно-штатну структуру інженерних підрозділів з урахуванням сучасних вимог щодо інженерного забезпечення. Вона потребує суттєвого удосконалення не тільки в якісному, а ще більше - у кількісному аспектах.

Зараз, в результаті подальшого розвитку Сухопутних військ і оснащення їх у перспективі новими засобами боротьби, підвищується значення інженерного забезпечення бою, а виконання завдань, що постають перед підрозділами родів військ і спеціальних військ, перетворилося у більш складну проблему, ніж та, що була раніше. Це підтверджує закономірність розвитку форм і методів інженерного забезпечення бойових дій підрозділів і частин Сухопутних військ. Сутність цієї закономірності полягає в тому, що зі збільшенням бойових можливостей загальновійськових і спеціальних підрозділів, завдання інженерного забезпечення не спрощуються, а навпаки - ускладнюються: інженерні заходи щодо забезпечення бойових дій проводяться на більшому просторі, включаючи повітряний простір, їхні обсяги значно збільшуються, а терміни виконання різко скорочуються. Необхідність забезпечувати дії всіх родів військ і спеціальних військ на всю глибину бойових порядків обумовлює різноманіття завдань і специфіку їх виконання.

До найбільш важливих принципів інженерного забезпечення і бойового застосування підрозділів інженерних військ належать:

 • – зосередження основних зусиль підрозділів (частин) щодо інженерного забезпечення на головному напрямку, на вирішенні завдань, від яких залежить успіх бою і в інтересах частин і підрозділів, які виконують найбільш складні завдання;
 • – впевнене та безперервне керування з'єднаннями (частинами, підрозділами) інженерних військ і родів військ (спеціальних військ) під час виконання ними завдань інженерного забезпечення;
 • – тісна взаємодія частин (підрозділів) інженерних військ між собою і з'єднаннями (частинами, підрозділами) родів військ;
 • – забезпечення максимальної самостійності частин (підрозділів) родів військ (спеціальних військ) у виконанні ними завдань інженерного забезпечення;
 • – висока бойова готовність усіх частин (підрозділів) інженерних військ і родів військ до виконання завдань інженерного забезпечення за будь-яких умов обстановки;
 • – своєчасне й повне забезпечення засобами інженерного озброєння та їх ремонт,
 • – наявність і своєчасне відновлення інженерного резерву сил і засобів.

Інженерне забезпечення здійснюється на підставі рішення загальновійськового командира і містить підготовку та виконання комплексу інженерних заходів і завдань.

Завдання інженерного забезпечення бойових дій військ виконуються підрозділами, частинами та з'єднаннями усіх родів військ, спеціальних військ і тилу, які власними силами здатні:

 • – влаштовувати споруди для ведення вогню і спостереження, укриття для особового складу, техніки та запасів матеріальних засобів;
 • – прикривати інженерними загородженнями та маскувати займані ними позиції і райони розташування;
 • – прокладати та позначати шляхи руху підрозділів;
 • – долати інженерні загородження й перешкоди;
 • – долати водні перешкоди бродом, під водою і на бойовій техніці, що плаває;
 • – здобувати та очищувати воду з використанням табельних засобів водопостачання.

Для виконання зазначених завдань інженерного забезпечення вони, зазвичай, використовують:

 • – інженерні боєприпаси;
 • – збірні конструкції інженерних фортифікаційних споруд;
 • – табельні засоби маскування;
 • – засоби добування та очищення води, інженерне майно і різні будівельні матеріали.

Завдання інженерного забезпечення підрозділи, частини та з'єднання родів військ повинні виконувати із широким застосуванням засобів механізації робіт і наявної інженерної техніки, дотриманням максимальної самостійності та забезпеченням постійної бойової готовності. При цьому на підрозділи інженерних військ зазвичай покладається виконання найбільш складних завдань інженерного забезпечення, які потребують залучення складної інженерної техніки та боєприпасів, спеціального оснащення і достатньо підготовленого особового складу. За потреби такі підрозділи підсилюються механізованими, танковими або іншими підрозділами.

Успіх виконання завдань інженерного забезпечення досягається:

 • – правильним усвідомленням командирами всіх ступенів завдань інженерного забезпечення;
 • – вмілим застосуванням інженерних підрозділів та їхньою чіткою взаємодією з іншими бойовими та спеціальними підрозділами;
 • – вмілим використанням місцевості та місцевих матеріалів з метою виконання інженерних завдань;
 • – високою інженерною підготовкою особового складу.

Кожному виду бойових дій властиві свої завдання інженерного забезпечення, які суттєво розрізнюються за змістом і специфікою їх виконання.

В наступі зусилля з інженерного забезпечення бою спрямовані перш за все на забезпечення високих темпів пересування, що у свою чергу пов'язане з потребою долання різного роду загороджень і природних перепон, форсуванням водних перешкод, доланням або обходом значної кількості руйнувань, завалів, зон пожеж і затоплень.

Для успішного ведення оборонного бою шляхом найбільш повного здійснення заходів інженерного забезпечення, необхідно створити умови, які б забезпечували більш стійку та активну оборону, а також сприяли успіху проведення необхідного маневру підрозділів і частин під час ведення бою.

Обсяг і характер завдань інженерного забезпечення в сучасному бою визначається багатьма факторами, основними з яких є:

 • – характер дій військ противника;
 • – склад і можливості своїх військ;
 • – обстановка, що склалася;
 • – умови місцевості, кліматичні умови, наявність часу.

Особливо слід зауважити те, що умови місцевості в будь-якому виді бою надають суттєвого впливу на характер дій бойових і спеціальних підрозділів, можуть сприяти або навпаки заважати успіху виконання завдань інженерного забезпечення. Тому врахування і правильне використання умов та особливостей навколишньої місцевості, а також здійснення відповідних інженерних заходів щодо їх зміни в інтересах успішного виконання поставлених завдань, пересування й розташування підрозділів у призначених ним районах набуває великого значення. Інженерне устаткування місцевості містить у собі проведення важливих заходів, які мають позитивно впливати на успіх ведення наступу загальновійськовими підрозділами та частинами, створюють вигідні умови для найбільш ефективного застосування бойової техніки та озброєння, спеціальних засобів підрозділів військ РХБ захисту і створення міцної оборони. Виконання таких заходів значною мірою сприяє підвищенню захисту особового складу, бойової та спеціальної техніки своїх військ, а також зашкоджують діям противника.

Як вже зазначалося, успіх інженерного забезпечення сучасного бою багато в чому залежить від правильного застосування наявних інженерних сил і засобів, вмілого керування ними. Бойове застосування частин і підрозділів інженерних військ з метою найбільш повного інженерного забезпечення бойових дій загальновійськових частин і підрозділів, а також підрозділів спеціальних військ, повинне передбачати їх обґрунтований розподіл щодо завдань, які виконуються, вибір найбільш раціональних способів підсилювання ними інших частин (підрозділів) з урахуванням їхньої організаційно-штатної структури, визначення порядку ставлення завдань за формою, змістом, обсягом і часом.

Підрозділи інженерних військ, виходячи зі своєї штатної структури, виконують завдання щодо ведення інженерної розвідки, влаштування спеціальних споруджень і сховищ для захисту особового складу й техніки, підготовки шляхів руху та переправ через водні перешкоди, виконання більшості завдань з тактичного й оперативного маскування, розмінування місцевості та різних важливих військових об'єктів.

Вони мають застосовуватись централізовано або виділятись для підсилення загальновійськових (танкових) з'єднань і частин відповідно до їх штатного призначення і бойової можливості.

Підрозділи інженерних військ діють взаємодіючи із з'єднаннями та частинами родів військ і спеціальних військ. Для цього їхні дії повинні узгоджуватися з діями частин і підрозділів родів військ та спеціальних військ за цілями, часом і місцем, а також бути погодженими по завданнях, рубежах і напрямах. Взаємодію організовує командир тієї частини (підрозділу), якій підрозділ інженерних військ приданий.

Під час організації взаємодії узгоджуються питання прикриття вогнем і діями механізованих підрозділів, артилерії, а також танків дій підрозділів інженерних військ під час виконання ними бойових завдань, забезпечення частин (підрозділів) родів військ елементами збірних споруд і конструкцій, місця заготівлі будівельних матеріалів, порядок сумісних дій щодо ліквідування наслідків застосування противником ядерної зброї (якщо вона буде застосована).

Загальновійськовий командир здійснює керування підрозділами інженерних військ, як правило, через начальника інженерної служби.

Тому командири загальновійськових частин і підрозділів та підрозділів спеціальних військ мають як слід усвідомити зміст і порядок виконання завдань інженерного забезпечення бойових дій своїх підрозділів у різних видах бою, вміти за різних умов обстановки організовувати їх виконання, знати організацію, можливості й особливості бойового застосування підрозділів інженерних військ, які з ними взаємодіють, а також основні засоби інженерного озброєння.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші