Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Управління початковою школою
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вимоги до проведення і запису видів контролю у класному журналі

Об'єктами контролю у процесі початкового навчання є предметні компетентності: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв'язки й відношення між ними; вміння і навички застосовувати засвоєні знання; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення.

Контроль й оцінювання в процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної діяльності. Так, оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє розкриттю перспектив успіху дитини, створює і підтримує позитивний емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню адекватної самооцінки.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, ведення зошитів, проведення навчальних екскурсій.

Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються вербально (у 1-2 кл. – І семестр) або в балах (у 2 кл. (II семестр) – 4 кл.). Облік поточного оцінювання ведеться у класному журналі.

Періодичний контроль (наприклад, із мови навчання: аудіювання, читання, діалог, монолог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ, контрольна робота з математики тощо) спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється фронтально або індивідуально.

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що позначається в журналі з датою, то цю роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об'єднують з однією або кількома наступними.

Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень і логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 година на тиждень2 тематичних оцінювання за семестр; 2-3 години на тиждень – 2-4 тематичних оцінювання).

Тематичне оцінювання з трудового навчання і предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання в його динаміці (зростання чи спадання).

Звертаємо увагу на те, що бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитися відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт ураховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал.

Державна підсумкова атестація здійснюється в 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджене наказом МОН України № 94 від 18.02.2008 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 151/14842 від 27.02.2008 р.).

У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

  • – у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою – з української мови (мова і читання) і математики;
  • – у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин – з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) і математики.

Бали за державну підсумкову атестацію з цих навчальних предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 329 від 13.04.2011 р.

Підсумкові контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

У журналі ця робота записується на лівій сторінці журналу в колонці під датою, на правій – "Підсумкова контрольна робота. ДПА".

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань із природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал й одержати відповідний бал.

У 1-му класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє; у 2-му класі – у І семестрі результати роботи вчитель оголошує вербально (проводячи адаптаційну роботу щодо поступового введення бальної системи оцінювання), у II семестрі оцінювання ведеться згідно з "Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" й бали фіксуються в журналі, зошитах, щоденниках; у 3-4-х класах – за 12-бальною системою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші