Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Забезпечення інформаційної безпеки держави
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Російські фахівці виділяють проголошені чотири основні складові національних інтересів РФ в інформаційній сфері:

Перша складова включає завдання: 1) дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі отримання інформації і користування нею; 2) забезпечення духовного оновлення Росії; 3) збереження та зміцнення етичних цінностей суспільства, традицій російського патріотизму і гуманізму, культурного та наукового потенціалу російської держави.

На думку доктриналістів РФ, для реалізації зазначених завдань потрібно: 1) підвищити ефективність використання інформаційної інфраструктури на користь суспільного розвитку, консолідації російського суспільства, духовного відродження багатонаціонального народу РФ; 2) удосконалити систему формування, збереження та раціонального використання інформаційних ресурсів, складових основи науково-технічного і духовного потенціалу РФ; 3) забезпечити конституційні права і свободи людини та громадянина, вільно здійснювати пошук, отримувати, передавати, проводити і поширювати інформацію будь-яким законним способом, отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища; 4) забезпечити конституційні права і свободи людини та громадянина на особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень, на захист своєї честі та свого доброго імені; 5) зміцнити механізми правового регулювання відносин в області охорони інтелектуальної власності, створити умови для дотримання встановлених федеральним законодавством обмежень на доступ до конфіденційної інформації; 6) гарантувати свободу масової інформації та заборону цензури; 7) не допускати пропаганду і агітацію, які сприяють розпалюванню соціальної, расової, національної або релігійної ненависті та ворожнечі; 8) забезпечити заборону на збір, придбання, добування, зберігання, використання і розповсюдження інформації про приватне життя особи без її згоди та іншої інформації, доступ до якої обмежений федеральним законодавством.

Друга складова визначає завдання: 1) інформаційного забезпечення державної політики РФ, пов'язане із доведенням до російської та міжнародної громадськості достовірної інформації про саму державну політику РФ, її офіційну позицію щодо соціально значущих подій у російському і міжнародному житті; 2) забезпечення доступу громадян до відкритих державних інформаційних ресурсів.

Вирішення цього завдання, на думку російських фахівців, можливе шляхом: 1) зміцнення державних ресурсів масової інформації; 2) розширення їх можливостей щодо своєчасного доведення достовірної інформації до російських та іноземних громадян; 3) інтенсифікації формування відкритих державних інформаційних ресурсів; 4) підвищення ефективність їх господарського використання.

Третя складова передбачає завдання, спрямовані на: 1) розвиток сучасних інформаційних технологій, російської індустрії інформації (засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку); 2) забезпечення потреб внутрішнього ринку продукцією російського виробництва і вихід цієї продукції на світовий інформаційно-технологічний ринок, а також 3) забезпечення накопичення, збереження та ефективне використання російських інформаційних ресурсів. Вважається, що у сучасних умовах на цій основі можна вирішувати проблеми створення наукоємних технологій, технологічного переозброєння промисловості, примноження досягнень російської науки та техніки. Росія має зайняти гідне місце серед світових лідерів мікроелектронного і комп'ютерного виробництва.

Російські фахівці вважають, що для реалізації цього завдання потрібно: 1) розвивати та удосконалювати інфраструктуру єдиного інформаційного простору РФ; 2) заохочувати російську індустрію інформаційних послуг; 3) підвищувати ефективність використання державних інформаційних ресурсів; 4) сприяти виробництву в РФ конкурентоздатних засобів і систем інформатизації, телекомунікації та зв'язку; 5) розширювати участь Росії в міжнародній кооперації виробників цих засобів і систем; 6) забезпечити державну підтримку російських фундаментальних і прикладних досліджень, розробок у сферах інформатизації, телекомунікації та зв'язку.

Четверта складова включає завдання: 1) захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу; 2) забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних систем, як вже розгорнених, так й створюваних на території Росії.

Російські фахівці зазначають, що для досягнення позитивних результатів від реалізації цих завдань можливе шляхом: 1) підвищення безпеки інформаційних систем, зокрема мереж зв'язку, перш за все безпеку первинних мереж зв'язку та інформаційних систем федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів РФ, фінансово-кредитної і банківської сфер, сфери господарської діяльності, а також систем і засобів інформатизації озброєння та військової техніки, систем управління військами та зброєю, екологічно небезпечними, економічно важливими виробництвами; 2) інтенсифікації розвитку російського виробництва апаратних і програмних засобів захисту процесів переробки інформації та методів контролю за їх ефективністю ;3) забезпечення захисту відомостей, котрі складають державну таємницю; 4) розширення міжнародне співробітництво РФ в області розвитку і безпечного використання інформаційних ресурсів; 5) протидії загрозі розв'язування протиборства в інформаційній сфері

Інформаційна безпека Російської Федерації визначається російськими фахівцями як стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, збалансованих сукупністю інтересів особи, суспільства і держави.

Інтереси держави в інформаційній сфері, на думку росіян, полягають у створенні умов для гармонійного розвитку російської інформаційної інфраструктури, реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в області отримання інформації і користування нею в цілях забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності Росії, політичної, економічної та соціальної стабільності, в безумовному забезпеченні законності та правопорядку, розвитку рівноправної і взаємовигідної міжнародної співпраці.

Інтереси суспільства в інформаційній сфері – у забезпеченні інтересів особи в цій сфері, зміцненні демократії, створенні правової соціальної держави, досягненні та підтриманні суспільної злагоди, духовного оновлення Росії.

Інтереси особи в інформаційній сфері – у реалізації конституційних прав людини та громадянина на доступ до інформації, її використанні на користь здійснення не забороненої законом діяльності, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, а також у захисті процесів переробки інформації, котра забезпечує особисту безпеку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші