Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Забезпечення інформаційної безпеки держави
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Недержавний сектор як складова системи забезпечення інформаційної безпеки РФ

Вирішення проблем ЗІБ не може бути здійснено виключно силами держави. Необхідна злагоджена і зацікавлена робота органів державної влади спільно з громадськими організаціями, представниками ділових кіл, впливових політичних сил, тобто всього суспільства. Іншими словами, забезпечення національної безпеки РФ припускає співробітництво в цій діяльності, разом з державними інститутами та установами, також й громадськими об'єднаннями. У свою чергу державне управління національною безпекою будується з урахуванням особливостей функцій, організаційних форм, спрямованості та характеру роботи громадських об'єднань, їх реальних і потенційних можливостей. Саме об'єднання зусиль держави, суспільства і соціально відповідальних громадян служить запорукою безпеки як для держави, так й для кожної людини та для кожної сім'ї. Усвідомлення цього факту спонукає значну частину населення до різних форм солідаризації, до самоорганізації та створення громадських об'єднань в цілях захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Громадські об'єднання на основі Федерального закону РФ визначаються як "добровільні, самокеровані, некомерційні формування, створені за ініціативою громадян, які об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних в статуті громадського об'єднання". Під громадським об'єднанням розуміється добровільне, самокероване, некомерційне формування, створене за ініціативою громадян, які об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних у статуті громадського об'єднання.

Право громадян на створення громадських об'єднань реалізується як безпосередньо шляхом об'єднання фізичних осіб, так й через юридичні особи – громадські об'єднання. Членами громадської організації є фізичні особи та юридичні особи-громадські об'єднання, чия зацікавленість у спільному вирішенні завдань даного об'єднання, відповідно до норм його статуту, оформляється відповідними індивідуальними заявами або документами, котрі дозволяють враховувати кількість членів громадського об'єднання в цілях забезпечення їх рівноправності як членів даного об'єднання. Громадські об'єднання можуть створюватися в одній з наступних організаційно-правових форм: 1) громадська організація; 2) громадський рух; 3) громадський фонд; 4) громадська установа; 5) політична партія.

Громадські об'єднання незалежно від їх організаційно-правових форм рівні перед законом. Діяльність громадських об'єднань ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування та законності. Громадські об'єднання вільні у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм і методів своєї діяльності. Діяльність громадських об'єднань визначається гласною, а інформація про їх установчі та програмні документи – загальнодоступної.

Для здійснення статутних цілей громадське об'єднання, яке є юридичною особою, має право: 1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність; 2) брати участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку і обсязі, котрі передбачені відповідним Федеральним законом та іншими законами; 3) проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи та пікетування; 4) бути засновниками засобів масової інформації і здійснювати видавничу діяльність; 5) представляти та захищати свої права, законні інтереси своїх членів і учасників, а також інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських об'єднаннях; 6) здійснювати у повному обсязі повноваження, передбачені законами про громадські об'єднання; 7) виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції до органів державної влади; 8) брати участь у виборах і референдумах в порядку, встановленому законодавством РФ.

Для досягнення статутних цілей громадське об'єднання, яке не є юридичною особою, має право: 1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність; 2) проводити збори, мітинги та демонстрації, ходи і пікетування; 3) представляти та захищати свої права, законні інтереси своїх членів і учасників в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських об'єднаннях; 4) здійснювати інші повноваження у випадках прямої вказівки на ці повноваження у федеральних законах про окремі види громадських об'єднань; виступати з ініціативами з питань, що мають відношення до реалізації своїх статутних цілей, вносити пропозиції до органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Здійснення вказаних прав громадськими об'єднаннями, створеними іноземними громадянами та особами без громадянства або з їх участю, може бути обмежено федеральними законами або міжнародними договорами РФ. Необхідно наголосити, що законами про громадські об'єднання можуть бути передбачені додаткові права для конкретних видів громадських об'єднань.

Нині кількість громадських організацій в Росії зросла у порівнянні з 1994 р. в 11 разів і склала більше 200 тисяч організацій. Здебільшого при мінімальних можливостях громадські об'єднання домагаються максимальних результатів у вирішенні проблем національної безпеки.

Разом з тим, не дивлячись на те, що створення громадських організацій набуло масового характеру, залишаються не розробленими механізми їх взаємодії з державою і приватними організаціями у сфері національної безпеки. Практично ні в одному державному стратегічному документі немає відповідного фундаментального розділу про роль і місце громадських організацій в реалізації політики національної безпеки. Іншими словами, існує об'єктивна необхідність у вдосконаленні системи взаємостосунків суспільства і держави, формуванні нових підходів до співпраці громадського і державного секторів, вироблення механізмів співпраці в зміцненні національної безпеки.

Основними завданнями громадських організацій як складових державної системи ЗІБ є: 1) ідеологічна і політична підтримка реформ, а також організацій та осіб, які залучені до проведення цих реформи; 2) участь у політичному житті суспільства за допомогою впливу на формування політичної волі громадян; 3) сприяння зміцненню ІБ Російської Федерації; 4) участь в організації та діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування; охорона та захист прав і свобод людини в галузі ЗМІ, зокрема захист громадянина та його свідомість від шкідливої для нього інформації; 5) сприяння розробці та здійсненню державних і громадських заходів щодо боротьби зі злочинністю; 6) координація дій правоохоронних органів щодо таких напрямах, як порушення авторських прав, злочини в мережі Інтернет, розповсюдження матеріалів порнографічного характеру; 7) розробка методик, а також 8) проведення досліджень та експертиз в області ІБ.

Для досягнення вищезгаданих завдань громадськими організаціями здійснюються: 1) контент-аналіз місцевих і загальноросійських ЗМІ; 2) робота щодо взаємодії з громадськими об'єднаннями, державними, муніципальними та приватними організаціями з метою моніторингу суспільно-політичної ситуації в регіоні; робота щодо громадського контролю за діяльністю деструктивних релігійних культів, сепаратистських організацій та об'єднань; 3) вивчення громадської думки, здійснюються експертні висновки з різних суспільно-політичних питань.

Громадські організації також надають наступні послуги, у тому числі й організаціям і підприємствам, незалежно від форм власності: 1) проведення соціологічних досліджень; 2) політичний консалтинг; 3) створення інформаційних мотивів, робота з дезінформацією; 4) лобіювання інтересів бізнесу в різних органах і структурах; 5) розробка і проведення PR-компаній; 6) аналітичні висновки та експертні оцінки провідних політологів РФ; 7) проведення семінарів, конференцій і з'їздів; 8) створення систем захисту інформації, відповідних російським і міжнародним стандартам.

Серед громадських організацій, зареєстрованих в Міністерстві юстиції РФ та здійснюючих діяльність щодо підтримання ініціатив уряду по ЗІБ, виокремимо наступні:

Фундація підтримки ініціатив щодо свободи інформації. Утворена для моніторингу державних інформаційних ресурсів та пов'язаної з ними практики розповсюдження новин і ресурсів через веб-сайт svobodainfo.org та взаємодопомоги у забезпеченні більш широкого доступу громадськості до урядової інформації.

Регіональна громадська організація допомоги у забезпеченні безпеки суспільної інформації "Центр суспільної інформації". Створена для об'єднання зусиль мережі регіональних партнерів, які збирають і поширюють інформацію про права людини. Організація підтримує регулярні контакти з НВО, ЗМІ та офісом Уповноваженої з прав людини при Президенті РФ, яким повідомляє про порушення прав людини, діяльність активістів правозахисного руху, про події і заходи, організовані іншими НВО і громадськими організаціями.

Центр політичного аналізу та інформаційної безпеки. Основна мета Центру – вивчення проблем і сприяння в розвитку демократії в РФ. Завданнями організації є: 1) ідеологічна і політична підтримка реформ, а також організацій і осіб, які здійснюють ці реформи; 2) участь у політичному житті суспільства за допомогою впливу на формування політичної волі громадян; 3) сприяння зміцненню ІБ РФ; 4) участь в організації і діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 5) охорона та захист прав і свобод людини в галузі ЗМІ, зокрема 6) захист громадянина та його свідомості від шкідливої для нього інформації.

Центр стратегічних оцінок і прогнозів. Неурядова організація- дослідницький центр у сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Стратегічна мета діяльності Центру полягає у науково-методичному забезпеченні процесів формування і розвитку умов безпечного і стійкого розвитку РФ, дружніх їй країн та коаліцій держав, сприяючих зростанню добробуту і поліпшенню якості життя громадян в умовах становлення глобального інформаційного суспільства. Намічені цілі досягаються шляхом вирішення наступних завдань: 1) вивчення та аналіз тенденцій розвитку сучасного суспільства; 2) виявлення трансформацій, пов'язаних із становленням інформаційного суспільства; 3) формування і розвиток методичних основ інформаційно-аналітичної діяльності, котра сприяє виявленню та аналізу загроз безпеки суспільства; 4) формування і розвиток методичних основ підготовки оцінок і прогнозів (методи, інструменти, оцінка результатів) виникнення та розвитку кризових явищ в політичній, військовій, економічній і соціальній сферах життєдіяльності інформаційного суспільства; 5) ситуативний аналіз обстановки в політичній, військовій, економічній та інших сферах інформаційного суспільства; б) участь у формуванні пропозицій щодо розвитку і модернізації суспільства та економіки Росії в умовах становлення інформаційного суспільства; 7) розробка методів та інформаційних технологій формування раціональних стратегій розвитку (цільове планування).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші