Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Забезпечення інформаційної безпеки держави
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативні акти, які закріплюють концептуальні положення забезпечення інформаційної безпеки України

Значним кроком на шляху створення системи нормативно-правового регулювання ЗІБ України стало прийняття 28.06.1996 р. Верховною Радою України основного закону нашої держави – Конституції України. В ній, зокрема, є норми, що стосуються ЗІБ України та які є визначальними для побудови національної системи ІБ (ст. ст. 1-8; 15; 18; 19; 34; 73; п. 2 і 9 ч. 1 ст. 85; пп. 19 – 20 ч. 1 ст. 106; ст. 132; пп. 7 і 10 ст. 138).

Так, зокрема, у ч. 1 ст. 17 Конституції України ЗІБ України оголошено "справою всього українського народу". При цьому з точки зору захисту прав людини і громадянина в інформаційній сфері найбільш знаковою є ст. 34 Конституції. Відповідно до цієї статті кожному гарантується "право на свободу думки й слова, на свободу вираження своїх поглядів і переконань", а також "право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом за своїм вибором".

Реалізацію гарантованих ст. 34 Конституції України прав може бути "обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою попередження заворушень або злочинів, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для попередження розголошення інформації, отриманої конфіденційно, або для підтримки авторитету й неупередженості правосуддя". Як видно, коло обмежень досить широке, однак кожне з них повинне бути визначене законом.

У ст. 107 Основного закону закріплено законність функціонування Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України як координаційного органу з питань національної безпеки при Президентові України.

У Законі України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 р. №964-IV нормативно закріплено компетенцію та функції усіх визначених законом суб'єктів забезпечення національної безпеки України в усіх сферах, у т.ч. в інформаційній.

Цей Закон відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, у т.ч. в інформаційній сфері.

Відповідно до ст. З Закону об'єктами національної безпеки в інформаційній сфері є: а) людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи; б) суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; в) держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Основними принципами забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Згідно зі ст. 4 Закону суб'єктами забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері є: Президент України; РНБО України; ВР України; КМ України; міністерства (у т.ч. Міністерство інформаційної політики) та інші центральні органи виконавчої влади; ЗС України, СБ України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки визначені у ст. 9 Закону України "Про основи національної безпеки України", а також у відповідних профільних законах та положеннях, що предметно регулюють правовий статус кожного з них.

Національна безпека України в інформаційній сфері забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у інформаційній, політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній та інших сферах.

Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам.

Відповідно до ст. 7 Закону, основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України в інформаційній сфері законодавцем визначено: прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; поширення ЗМІ культу насильства, жорстокості, порнографії; комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави; намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації. Решта опосередкованих загроз національній безпеці України в інформаційній сфері віднесено законодавцем до числа загроз в інших сферах життєдіяльності.

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України" цільові настанови та керівні принципи державного будівництва в інформаційній сфері, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці визначаються Стратегією національної безпеки України з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України в інформаційній та інших сферах життєдіяльності. Положення цієї стратегії, які стосуються ЗІБ нашої держави буде розкрито нами далі при характеристиці нормативно-правових актів Президента України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші