Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Забезпечення інформаційної безпеки держави
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз визначень піару

Те або інше поняття тоді входить у загальне вживання й закріплюється в масовій свідомості, коли його парадигма виявляється завершеною. Незважаючи на те, що прийоми піару використовувалися протягом століть, до ідентифікації цього явища вчені звернулися тільки в XX столітті. Так, у 1975 році один з американських фондів (Foundation Public Relations Research and Education) почав глибоке дослідження цієї теми й виявив близько 500 визначень піару. У цьому дослідженні брали участь 65 учених, які, проаналізувавши зібрані матеріали, вивели своє визначення піару.

Паблік рилейшнз – це особлива функція керування, що сприяє встановленню й підтримці спілкування, взаєморозуміння й співробітництва між організацією й громадськістю, вирішенню різних проблем і завдань; допомагає керівництву організації бути інформованим про суспільну думку й вчасно реагувати на неї; визначає й робить особливий упор на головному завданні керівництва – служити інтересам громадськості; допомагає керівництву бути готовим до будь-яких змін і використовувати їх найбільш ефективно; виконує роль "системи раннього оповіщення" про небезпеку й допомагає нівелювати небажані тенденції; використовує дослідження й відкрите, засноване на етнічних нормах спілкування як основні засоби діяльності.

Автори цього визначення спробували об'єднати низку позицій. Проте, за минулі роки змінювалася парадигмальна організація піару, з'явилися нові нюанси в розумінні його сутності, завдань, функцій.

Розглянемо найбільш важливі підходи до розуміння сутності піару.

Так, наведене раніше визначення характерне для альтруїстичного підходу, оскільки, незважаючи на всю різноплановість позицій, у ньому простежується провідна ідея: піар – якась діяльність із загальної організації співробітництва "в ім'я служіння інтересам громадськості".

Піар – це мистецтво й наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді й повній інформованості (С. Блек).

Піар є функцією менеджменту, що встановлює й підтримує взаємовигідні взаємини між організацією й публікою, від якої залежить успіх або невдача (С. Катлип).

Піар – це сприяння встановленню взаєморозуміння й доброзичливості між особистістю, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою поширення роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією й оцінки суспільної реакції {Webster New International Dictionary).

Основними змістовними складовими наведених визначень є поняття елітарність (наука й мистецтво), правда, відкритість (взаєморозуміння, засноване на повній інформованості, установлення й підтримка спілкування, взаєморозуміння й співробітництва); служіння суспільним інтересам (бути інформованим про суспільну думку й вчасно реагувати на неї; служити інтересам громадськості); гармонія (досягнення гармонії).

Наступна група визначень характерна для компромісного підходу.

Піар – це зусилля, які спрямовані на те, щоб переконати громадськість змінити свій підхід або свої дії, а також на гармонізацію діяльності організацій відповідно до інтересів громадськості й навпаки (Е. Бернейз).

Практика піару – це мистецтво й соціальна наука, що дають змогу аналізувати тенденції, передбачати їхні наслідки, культивувати керівництво організацій і запроваджувати в життя плановані заздалегідь програми дій, які служать інтересам як організацій, так і громадськості (Форум представників національних і регіональних асоціацій із піару, Мехіко, перша Всесвітня асамблея асоціацій з піару, 1978).

Компромісний підхід наголошує на таких факторах:

  • • йдеться не про абстракцію, а про задоволення конкретних інтересів;
  • • організація для того враховує інтереси громадськості, щоб і її інтереси були сприйняті з розумінням.

І нарешті, прагматичний підхід позбавлений усякого ідеалістичного нашарування. Ще Джон Рокфеллер говорив про те, що вміння спілкуватися з людьми – це товар, який можна купити точно так само, як ми купуємо цукор або каву. І зазначав, що за таке вміння готовий заплатити більше, ніж за що- небудь інше.

Наведемо кілька прикладів визначень у цьому ключі.

Комунікаційний менеджмент (синонім поняття піар) – професійна діяльність, спрямована на досягнення ефективної комунікації як усередині організації, так і між організацією і її зовнішнім середовищем (А. Звіринців).

Піар – це свідома організація комунікації; одна з функцій менеджменту. Мета піару – досягти взаєморозуміння й встановити плідні стосунки між організацією та її аудиторіями шляхом двосторонньої комунікації (CERP).

Останнє визначення було запропоноване в 1999 році Європейською піар-конфедерацією (CERP). За її рішенням було створено робочу групу, яка на чолі з Т. Баратом (Угорщина) підготувала доповідь про трактування піару в європейських країнах.

Отже, останнє визначення відповідає сучасним тенденціям розвитку світового співтовариства: полілогічність як рушійна сила розвитку на противагу монологічності (свідома організація комунікації); відкритість (досягти взаєморозуміння й встановити плідні стосунки); зворотний зв'язок (двостороння комунікація).

Філософія піару в секторі безпеки та оборони

Сучасне суспільство визначається як суспільство постмодерну й таке, що має наступні характеристики: відкритість культур світу, нелінійність розвитку, неврівноваженість соціуму, зростаюча роль фактора випадковості та ненавмисних наслідків планованих політичних і економічних дій.

У сучасному світі не тільки економічна сфера, але й комунікація є важливим компонентом розвитку суспільства. На думку Ю. Хабермаса, "акт взаєморозуміння починає виконувати функції механізму координації дій. Сукупність комунікативних дій підживлюється ресурсами життєвого світу і одночасно формує середовище, що відтворює конкретні життєві форми".

Комунікаційні процеси в сучасному суспільстві актуальні, відкриті, інтерактивні. Вони визначаються принципами епохи постмодерну: анонімні, будуються на основі гри і множинності побудови "Я" особистості, людина набуває максимум можливостей для будь-якого роду конструювання, текст стає одним із проявів особистості людини.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші