Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Забезпечення інформаційної безпеки держави
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Рамкова програма партнерства

Уряду України – ООН на 2012-2016pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : un.org.ua/images/stories/Ukraine-UN_Partnership_Framework_FINAL_UA.pdf

Фахівцями Національної академії Національної гвардії України – Л. Пилипейченко, Т. Лісічкіною – було розроблено інституційну еталонну імідж-модель (бачення) інститутів сектору безпеки України. Згідно з цією моделлю громадськість воліла б бачити інститут сектору безпеки наділеним такими рисами:

 • • реальна здатність захистити і забезпечити верховенство закону і права;
 • • принципи діяльності правоохоронців – тільки демократичні;
 • • один із основних принципів діяльності – повага до людини та її прав;
 • • спрямованість на захист прав і свобод кожної людини;
 • • відсутність корупції;
 • • чіткість та ідеальний порядок у діяльності;
 • • відповідальність за результати діяльності;
 • • вміння встановлювати контакт із пересічними громадянами;
 • • вміння спілкуватися із ЗМІ;
 • • вміння здійснювати міжнародне співробітництво, забезпечуючи позитивний імідж України в очах світової співдружності;
 • • вміння запобігти конфліктним ситуаціям та нейтралізувати конфлікт, що вже виник.

Для формування іміджу ІСБ актуальними є ще ряд складових: корпоративна індивідуальність, корпоративна ідентичність, корпоративний імідж, корпоративні цінності.

Корпоративна індивідуальність – цінності, судження і норми поведінки, що розділяються в ІСБ і визначають сутність індивідуальної корпоративної культури. Корпоративна індивідуальність це те, що ІСБ є насправді, аналог особистості, індивідуальності людини.

Корпоративна ідентичність – це те, що ІСБ повідомляє про себе, про свою індивідуальність. Все, що ІСБ говорить, робить і створює, формує його ідентичність. Це – дії з забезпечення безпеки, формальні та неформальні комунікації, політика ІСБ, вчинки його персоналу.

Корпоративний імідж – це сприйняття ІСБ громадянським суспільством. Корпоративний імідж виникає в результаті сприйняття громадськістю комплексу комунікаційних повідомлень, що генеруються організацією. Корпоративний імідж може базуватися на віруваннях, так само, як і на фактах.

Цілі ІСБ – результати, яких прагне досягти організація і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Корпоративні цінності – це набір гласних і негласних правил, за допомогою яких співробітники визначають пріоритети, формують систему поведінки і правила, завдяки яким можна досягти успіху. Цінності визначають відмінності та індивідуальність ІСБ, формулюють його ключову перевагу.

Корпоративна цінність формулює відповідь на питання "Які ми?", актуалізує ІСБ як бренд зі своєю ідеологією і репутацією, вибудовує внутрішньокорпоративні відносини, формує довіру в потрібному ключі.

КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 3 ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ

 • • Работа в команде // Сайт центра креативных идей и разработок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: x-creative.com/unmain/work.htm.
 • • Михеев В. Современная команда менеджмента проекта // В. Михеев // quality.eup.ru – Вероятно, самый старый в рунете сайт о менеджменте качества/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: quality.eup.ru/DOCUM3/team.htm.
 • • Шестопаль Е. Проблема компетентности персонала или какая обучающая программа нужна сотрудникам? // Е. Шестопаль // Сайт центра "ProfiT" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: profit.co.ua/index.php?id=202.
 • • Проектные команды – пять стратегий единения // Портал ДамОтвет.ру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: business.damotvet.ru/team-building/78386.htm.
 • • Нестик Т.А. Доверие в команде: преимущества, риски, методы развития // Т. А. Нестик // Портал iTeam – Технологии корпоративного управления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: itcam.ru/publicat ions/human/section_87/article_2686.
 • • Евграшина M. 10 способов разрушить доверие в команде // М. Евграшина // The Improved Methods – блог о методах улучшения командной работы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: heam.ru/publications/human/section 87/article 2686.

Корпоративна культура ІСБ – це комплекс поділюваних співробітниками ІСБ думок, еталонів поведінки, символів, відносин і способів діяльності, які обумовлюють індивідуальність ІСБ. Корпоративна культура – значуща умова успішної діяльності ІСБ, його розвитку. До значущих характеристик корпоративної культури відносяться:

 • 1. Спосіб мислення і спосіб дії, який більшою або меншою мірою поділяють всі співробітники ІСБ. Цей спосіб дії "повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнято новачками, щоб нові члени колективу стали "своїми" (Е. Джекс).
 • 2. Комплекс переконань і очікувань, що поділяється співробітниками ІСБ. "Ці переконання і очікування формують норми, які значною мірою визначають поведінку в організації окремих особистостей і груп" (X. Шварц, С. Девіс).
 • 3. Система відносин, дій і артефактів, "яка витримує іспит часом і формує у членів даного культурного суспільства досить унікальну загальну для них психологію" (П. Вейл).
 • 4. "Один із способів здійснення організаційної діяльності за допомогою використання мови, фольклору, традицій та інших засобів передачі основних цінностей, переконань, ідеології, що спрямовують діяльність підприємства в потрібне русло" (Р. Морган).

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІСБ ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ

 • 1. Визначити об'єднуючи та відокремлюючи норми, загальні для членів певного колективу, що допомагають легко відрізняти своїх від чужих.
 • 2. Виявити орієнтувальні і спрямувальні норми, що визначають
 • • ставлення до "своїх" і "чужих", співробітників рівних, нижчестоящих і вищестоящих;
 • • цінності, потреби, цілі і способи досягнення;
 • • комплекси знань, умінь, навичок, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності;
 • • типові для певного колективу способи комунікації;
 • • традиції, правила поведінки;
 • • значущі для ІСБ (його підрозділу) символи, герої, легенди, якими пишаються і на які орієнтуються.
 • 3. Провести аудит внутрішньосистемних зв'язків ІСБ (його підрозділу), для чого визначити:
  • • стійкість, ефективність і надійність внутрішньосистемних організаційних зв'язків; дисципліну і культуру їх виконання;
  • • динамізм й адаптивність до нововведень в ІСБ; загальноприйнятий (на всіх рівнях) стиль управління;
  • • наявність самоорганізації працівників.
 • 4. Простежити історію становлення ІСБ (його підрозділу як частини історії), формування колективу і сформовані традиції. Визначити кредо ІСБ і відповідність йому корпоративної культури співробітників.

Таким чином, формування корпоративного іміджу передбачає розробку і позиціювання всіх названих складових, а також подальший аналіз ефективності іміджу. Розглянуті параметри є базисом іміджу, головною вимогою якій вони повинні відповідати, – реальність і правдивість, інакше імідж, що формується, буде короткочасним.

Технології розбудови іміджу ІСБ

Технології розбудови іміджу мають бути стратегічно орієнтованими на тривалий період, що передбачає вжиття комплексного підходу.

ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІМІДЖУ ІСБ

 • 1. Правдива інформація як основа побудови іміджу.
 • 2. Унікальність місії, цілей, цінностей, корпоративної культури.
 • 3. Висока довіра цільових аудиторій, відповідність їхнім емоційно-психологічним очікуванням.
 • 4. Комунікативна ефективність.

Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ представлений Схемою 1, де враховані всі зазначені в попередньому підрозділі складові.

Якщо ІСБ враховує зазначений механізм, то його корпоративний імідж є ефективним. У Блоці представлений фрагмент сайту МІ-5, де використано механізм побудови корпоративного іміджу спецслужби, описаний вище: бачення та місія МІ-5 одночасно визначають функції, цінності, призначення спецслужби й обумовлюються враженням, справленим МІ-5, розумінням служби та її підрозділів власного призначення, корпоративну культуру.

Схема 1. Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ

Механізм побудови корпоративного іміджу ІСБ

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші