Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Техніка arrow Основи вітроенергетики
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розвиток вітроенергетики у світі

Збором, обробкою інформації і складанням річних звітів в області світової вітроенергетики займаються декілька організацій і компаній, таких як GWEC (Global Wind Energy Council, Brussel), WWEA (World Wind Energy Association, Bonn), DEWI (German Wind Energy Institute, Wilhelmshaven, Germany), а також національні компанії, що курирують питання розвитку вітроенергетики у своїх країнах. Порівняльний аналіз звітів, що представлені вищезгаданими організаціями, показав деяку відмінність приведених даних, що знаходяться в межах статистичної погрішності і не впливають на загальну тенденцію розвитку світової вітроенергетики. Представлений нижче статистичний матеріал оброблений авторами на основі даних GWEC (статистка світової вітроенергетики) і DEWI (статистика по Німеччині).

Згідно з даними Global Wind Energy Council [34] загальна сумарна встановлена потужність ВЕУ у світі на кінець 2012 р. склала 282,6 ГВт (рис. 1.5).

Значення сумарної встановленої потужності ВЕУ у світі (1906-2012)

Рисунок 1.5 – Значення сумарної встановленої потужності ВЕУ у світі (1906-2012)

Темп загального збільшення вітроенергетичних потужностей на кінець 2012 р. склав 18,9 %. Уперше за останні 1S років планка річного зростання опустилася нижче 20%. Для порівняння можна відмітити, що ця сумарна потужність відповідає потужності 47 атомних електростанцій типу Запорізької АЕС, що має 6 енергоблоків (реакторів) встановленою потужністю 1000 МВт.

Показники річного збільшення потужностей (рис. 1.6) також показують позитивну динаміку, причому незначна зміна темпів збільшення в період між 2009 і 2011 pp. можна віднести до кризових явищ в економіці провідних світових держав. У 2012 році сталося збільшення встановленої потужності ВЕУ у світі на 44,8 ГВт. що в процентному відношенні до 2011 року склало трохи більше 10 % приросту. Аналогічне порівняння з потужністю Запорізької АЕС показує, що сумарна встановлена потужність введених в 2012 році у світі ВЕУ еквівалентна потужності 7,47 атомних електростанцій цього типу або потужності 68,9 електростанцій типу "ДніпроГЕС”.

Необхідно відмітити, що у відмінності від атомної енергії і енергії води, вітрова енергія сильно залежить від наявності вітру і його швидкості, які не завжди досягають оптимальних значень для вироблення вітрогенераторною установкою номінальної потужності.

Показники річного збільшення встановленої потужності ВЕУ у світі

Рисунок 1.6 – Показники річного збільшення встановленої потужності ВЕУ у світі

На рис. 1.7 представлений регіональний розподіл встановлених потужностей ВЕУ у світі в загальному об'ємі і в 2012 році. Приведені дані показують, що на світовому вітроенергетичному ринку домінують три великі регіони: Європа, Азія і Північна Америка. На кінець 2012 року найбільша кількість вітроенергетичних потужностей встановлена і експлуатується в Європі. З невеликим відривом відстає Азія, яка останніми роками тільки за рахунок Китаю зробила значний крок вперед, обігнавши Північну Америку. Так в період з 2008 по 2012 pp. Китай збільшив введення в дію ВЕУ .на 616,9%, з 12,21 ГВт в 2008 р. до 75,32 ГВт в 2012 р. Слід зазначити, що розрив між Європою і Азією поступово скорочується (2010 р. – 25,2 ГВт; 2011 – 14,6 ГВт; 2012 – 12,0 ГВт) і вже в найближчі 3-4 роки можна чекати досягнення енергетичного паритету Європи і Азії по сумарній встановленій потужності ВЕУ.

Якщо розглянути показники введення в дію нових ВЕУ тільки за 2012 р., можна відмітити, що найкращі показники має Азія (34,6%) і Північна Америка (33,26%), маючи приблизно рівні показники приросту потужностей. Європа, з невеликим відривом, займає за результатами 2012 р. третю позицію (28,3%). Це говорить про те, що в 2012 р.

Регіональне розподілення встановленої потужності ВЕУ у світі

Рисунок 1.7 – Регіональне розподілення встановленої потужності ВЕУ у світі

значно зросло введення в експлуатацію нових ВЕУ передусім в США і Китаї. Латинська Америка і Океанія мають набагато гірші показники, а в Африці вітроенергетичний ринок все ще залишається на дуже низькому рівні.

На рис. 1.8 представлені показники введення в дію в 2012 р. ВЕУ перших десяти країн світу. Левова частка приросту (58,2%) доводиться на США і Китай. Далі розташувалися Німеччина і Індія, що мають приблизно рівні показники по введенню в дію нових потужностей ВЕУ. На їх частку доводиться 10,6% від загального об'єму. Причому, у 2012 р. в десятку провідних країн уперше потрапила Румунія, яка за 2012 р. ввела в дію нових ВЕУ сумарною потужністю 923 МВт. Це дозволило їй, з урахуванням раніше змонтованих ВЕУ, досягти на кінець 2012 р. загальної встановленої потужності ВЕУ в 1,9 ГВт.

Встановленні потужності ВЕУ десяти країн світу за 2012 рік

Рисунок 1.8 – Встановленні потужності ВЕУ десяти країн світу за 2012 рік

У таблиці 1.1 наведено зведені дані по загальній сумарній встановленій потужності ВЕУ перших десяти країн світу за останні 6 років, в період з 2007 по 2012 pp.

Таблиця 1.1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Китай

5,91

12,21

25,80

44,73

62,40

75,32

США

16,82

25,17

35,09

40,18

46,92

60,00

Німеччина

22,25

23,90

25,78

27,21

29,06

31,31

Іспанія

15,15

16,75

19,16

20,68

21,67

22,80

Індія

7,85

9,65

10,93

13,07

16,08

18,42

Італія

2,73

3,74

4,85

5,80

6,74

8.14

Франція

2,45

3,40

4,57

5,66

6,80

7,56

Англія

2,39

3,20

4,25

5,20

6,54

8,45

Канада

3,32

4,00

5,27

6,20

Данія

3,13

3,18

3,47

3,75

Португалія

2,15

2,86

4,08

4,53

Інш. світ

13,06

16,70

21,69

26,75

32,14

39,85

Всього

93,89

120,76

158,91

197,03

237,70

282,58

Наприклад Канада увійшла до числа десяти провідних країн тільки в 2009 році, а Данія вибула з першої десятки після 2010 року. Португалія не була представлена в першій десятці в 2009 і 2010 роках.

Перші 8 країн в період з 2007 по 2012 р.р. завжди знаходилися в першій десятці. Ці країни внесли найбільш вагомий внесок в розвиток світової вітроенергетики і їх сумарна динаміка розвитку представлена на рис. 1.9.

Діаграма показує, що до кінця 2007 року Німеччина була безперечним світовим лідером по сумарним встановленим потужностям ВЕУ, поступившись цим лідерством в 2008 р. США, а в 2009 р. ще і Китаю. Починаючи з 2010 р. в лідери вийшов Китай, маючи на кінець 2012 р. 75,32 ГВт сумарної встановленої потужності ВЕУ.

Тенденція подальшого розвитку світової вітроенергетики представлена на рис. 1.10. [47] У 2017 р. сумарна встановлена потужність ВЕУ у світі досягне 536 ГВт, що відповідає приросту близько 190% в порівнянні з 2012 р. Темпи річного приросту встановлених потужностей поступово знижуватимуться з 18,7% в 2012 р. до 12,9% в 2017 р.

Сумарна встановлена потужність ВЕУ восьми провідних країн світу (2007-2012 р.р.)

Рисунок 1.9 – Сумарна встановлена потужність ВЕУ восьми провідних країн світу (2007-2012 р.р.)

Перспективи розвитку світової вітроенергетики до 2017 року

Рисунок 1.10 – Перспективи розвитку світової вітроенергетики до 2017 року

Німеччина планує до 2020/25 р. ввести в експлуатацію на суші і прибережних водах ВЕУ сумарною встановленою потужністю 50 ГВт. Це дозволить виробляти близько 159 млрд. кВт електроенергії, що відповідає 25% загального попиту.

У Німеччині, як найекономічніше значимій країні Європейського Союзу, альтернативним видам енергії, і зокрема вітроенергетиці, приділяється підвищена увага, у тому числі і з боку держави. Досить сказати, що до 2008 року Німеччина була безперечним лідером в цій. галузі і 25 % введених в експлуатацію ВЕУ були зосереджені там. Пік введення нових потужностей припав на 2002 р., коли за рік було встановлено 2328 нових ВЕУ сумарною потужністю 3,25 ГВт. (рис. 1.11). У 2012 р. Німеччина ввела в дію 1003 нових ВЕУ з сумарною встановленою потужністю 2,44 ГВт. В порівнянні з 2011 р. це відповідає річному приросту на 21,5%.

Динаміка збільшення числа ВЕУ в Німеччині за 20 років

Рисунок 1.11 – Динаміка збільшення числа ВЕУ в Німеччині за 20 років

За сумарними показниками на кінець 2012 р. Німеччина має 23043 ВЕУ з сумарною встановленою потужністю 31,315 ГВт і займає за цими показниками третє місце у світі. Енергії, що виробляється ними, вистачає на забезпечення більш ніж 8 млн. домашніх господарств сімей, що складаються з 3 чоловік.

З виробленої в 2012 р. в Німеччині електричної енергії в об'ємі 617 млрд. кВт•год, 56% отримано в результаті спалювання вугілля і газу, 16% за рахунок атомної енергетики і майже 22% (136 млрд. кВт'ГОд) з альтернативних джерел енергії [32]. Найбільший вклад в цей об'єм внесла вітроенергетика, яка припадає на частку 46 млрд. кВт•год. чи 7,4% від загального об'єму виробленої в 2012 р. в Німеччині електроенергії. Цей показник неоднаковий по землям Німеччини. Наприклад земля Саксонія-Анхальт з населенням 2,37 млн. чол. вже в 2010 р. за допомогою ВЕУ виробила 154,1 МВт•год електроенергії і на 52,1% задовольнила свою річну потребу в ній.

Отримані до 2012 року результати розвитку і промислового використання вітроенергетики у світі дають підставу вважати, що при правильній енергетичній стратегії і державній участі вітроенергетика в змозі конкурувати з гідроенергетикою і атомною енергетикою навіть в таких енергоємних країнах, як Україна і Росія.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші