Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Законодавчі акти, що регулюють діяльність служби безпеки

На сьогодні в Україні немає окремого закону, який би регулював відносини між суб'єктами права щодо захисту бізнесу від зазіхань як з боку злочинних угруповань, так і з боку корумпованих владних структур. Правове регулювання діяльності безпеки суб'єктів підприємництва забезпечено частково лише у сфері охоронної діяльності. Такі напрями безпеки, як інформаційна, кадрова, економічна, поки що не мають правового регулювання. У зв'язку з цим і відсутній правовий статус суб'єктів та осіб, які працюють у сфері цих видів безпеки, а звідси спеціальний захист.

Основу правового регулювання у сфері економічної безпеки підприємства та функціонування служби становлять положення:

■ Конституції України;

■ Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (кодифіковані збірники нормативних актів, що передбачають кримінальну відповідальність за порушення чинного законодавства (у тому числі у сфері безпеки бізнесу) та нормативних актів, що визначають сам процес притягнення винних до кримінальної відповідальності);

■ Кодексу адміністративних правопорушень (кодифікований збірник нормативних актів, що передбачають адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства);

■ Господарського кодексу (кодифікований збірник нормативних актів, що обґрунтовують правові основи створення і функціонування служби безпеки та її підрозділів);

■ Податкового кодексу (кодифікований збірник нормативних актів, що визначають фінансово-економічні інструменти діяльності підприємства та окремих його підрозділів, у тому числі служби безпеки);

■ Закону України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 № 964-1V. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України (254к/96-ВР) у Законі визначено основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Створення та здійснення діяльності служби безпеки на підприємстві регулюється низкою законодавчих актів.

В охоронній діяльності:

■ Закон України "Про охоронну діяльність" від 22.03.2012 № 4616-VI. Цей Закон визначає організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з охорони власності та громадян;

■ Постанова КМУ від 10.09.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності". Цим нормативно-правовим актом затверджено Інструкцію про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг з охорони державної, колективної і приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням;

■ Постанова КМУ від 07.09.1993 № 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії", яка визначає порядок виготовлення, реалізації (продажу) суб'єктами підприємницької діяльності спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також їх придбання, реєстрації, обліку, зберігання (носіння) і застосування громадянами та юридичними особами;

■ Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.12.2009 № 505 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян". Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Постанови КМУ від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

У сфері інформаційної безпеки:

■ Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-ХІІ. Цим Законом регулюються відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації;

■ Закон України "Про доступ до публічної інформації", від 13.04.2012 № 4652-VI (із змінами та доповненнями). Цей закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що є у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес;

■ Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI. У Законі врегульовано правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, захистом прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних;

■ Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 № 81/94-ВР. Цей Закон регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

■ Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855- XII. Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України;

■ Закон України "Про банки і банківську систему" від 07.12.2000 № 2121-ІII. Метою Закону є створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника;

■ Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.1996 № 236/96-ВР. У Законі визначено правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

У сфері кадрової безпеки:

■ Кодекс законів про працю в Україні від 17.05.2012 № 4711-VI (із змінами та доповненнями). Кодекс регулює трудові відносини працівників усіх підрозділів підприємства, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни;

■ Закон України "Про оплату праці" від 24.02.1995 № 144-ВР. Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, у тому числі служби безпеки, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами, та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулювальної функцій оплати праці;

■ Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-ХІІ-ВР. У Законі визначено основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці та врегульовано з участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні;

■ Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 "Про затвердження Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників". Метою наказу є наведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші