Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стилі спілкування

Стиль спілкування зумовлює поведінку людини під час її взаємодії з іншими людьми. Вибір конкретного стилю спілкування визначається багатьма чинниками, зокрема: особистісними характеристиками людини, її світоглядом і статусом у суспільстві, характеристиками цього суспільства.

У сучасній літературі немає єдиного виробленого погляду на питання класифікації стилів спілкування. Узагальнюючи, можна говорити про те, що в більшості праць дослідники, орієнтуючись на готовність людини до спілкування та його спрямованість, виділяють ритуальний, маніпулятивний і гуманістичний стилі спілкування.

Ритуальний стиль спілкування спостерігається між груповими ситуаціями, й основним завданням партнерів у ньому є підтримання зв'язку із соціумом, зміцнення уявлення про себе як про члена суспільства. За такого стилю спілкування партнер – це обов'язковий атрибут для виконання ритуалу. Ритуальний стиль спілкування вимагає компетентності його учасників у кожному конкретному ритуалі, знання "правил гри". Так, наприклад, на запитання керівника "Як справи?", адресоване одному з працівників фірми після вихідних, слід відповідати на зразок "Добре" чи "Нормально", а не давати детальну відповідь. Оскільки розлога розповідь підлеглого про реальний стан справ буде порушенням меж ритуалу, до якого залучив його керівник: начальник цим ввічливим запитанням лише створює ілюзорну зацікавленість життям кожного підлеглого, тобто підкріплює зв'язки зі своєю професійною групою. Тому дуже важливо правильно оцінити ситуацію спілкування й уявити собі, як в ній поводитися. Отже, в ритуальному спілкуванні суттєвим є виконання ролі – соціальної, професійної чи міжособистісної.

Маніпулятивний стиль – такий стиль спілкування, за якого партнера розглядають як засіб досягнення зовнішньої щодо нього мети. У маніпулятивному спілкуванні комунікатор демонструє реципієнту тільки те, що допоможе досягти мети, а мети досягає той, хто краще знає партнера, краще володіє технікою спілкування, тобто той, хто виявиться кращим маніпулятором.

Маніпулятивний стиль спілкування поширений в основному там, де передбачається спільна діяльність. Проте люди, які в професійній сфері часто послуговуються маніпулятивним стилем, знаються на його техніці й мають певні успіхи при його використанні, можуть зазнавати маніпулятивної деформації, тобто вважати такий стиль спілкування єдино правильним і єдино можливим. Такі люди спілкування в будь-якій сфері своєї життєдіяльності зводять до маніпуляції, що не завжди є доречним і виправданим.

З-поміж різновидів маніпулятивного спілкування у професійній та діловій сферах виокремлюють авторитарний, демократичний і ліберальний стилі спілкування.

Авторитарний стиль спілкування керівника передбачає повне підкорення підлеглих, одноосібне прийняття рішень, дотримання жорсткої дисципліни. Цей стиль спілкування мас такі позитивні характеристики, як чіткість та оперативність управління; незначний час для прийняття рішень; певна єдність управлінських дій; швидке подолання труднощів та ін. До його негативних характеристик зараховують невдоволеність працею; пригнічення ініціативи; бюрократію керівництва і под.

Керівник, який послуговується демократичним стилем спілкування залучає працівників до обговорення у прийнятті важливих для компанії рішень, дозволяє розкрити творчий потенціал працівника, заохочує ініціативу, ефективно використовує мотивацію, підтримує сприятливий психологічний клімат у колективі.

Керівник, який обрав ліберальний стиль спілкування,– це рівноправний член групи, представник трудового колективу.

Гуманістичний стиль переважно використовується в особистішому спілкуванні, яке сприяє задоволенню людської потреби в розумінні чи співчутті. Важливою особливістю гуманістичного стилю є те, що його очікуваним результатом є обопільна зміна уявлень обох партнерів, що визначається глибиною спілкування, а не тільки підтримання соціальних ролей, як у ритуальному спілкуванні, чи вплив на погляди партнера в маніпулятивному.

У гуманістичному спілкуванні партнера сприймають цілісно, без поділу на потрібні й непотрібні функції, на важливі й неважливі у певній ситуації спілкування риси.

Людина, беручи участь у різних комунікативних ситуаціях, може послуговуватися різними стилями спілкування, проте вона завжди залишається соціальною, тобто пов'язаною з життям і відносинами людей у суспільстві.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші