Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Усна форма ділової комунікації

Основи риторики в діловому спілкуванні

  • 1.1. Поняття про риторику
  • 1.2. Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури
  • 1.3. Антична риторика
  • 1.4. Формування нових засад європейського красномовства в епоху Середньовіччя
  • 1.5. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування
  • 1.6. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі
  • 1.7. Особливості сучасного красномовства
  • 1.8. Напрями вивчення культури й етики спілкування в Україні
  • 1.9. Види ораторського мистецтва. Жанри публічних виступів
  • 1.10. Підготовка виступу, промови. Способи їхньої побудови

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Бесіда – доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з подальшим обміном думками; співбесіда; розмова з ким-небудь.

Вид ораторського мистецтва – історично сформований тип красномовства зі специфічними засобами мовного впливу.

Гомілет – Християнський проповідник (від гомілетики).

Гомілетика – у середньовічній християнській риториці – тлумачення Біблії через проповідь чи повчальну бесіду.

Градація – стилістична фігура, побудована завдяки наведенню слів в особливому порядку (ступінь вияву ознаки в слові поступово зростає чи спадає).

Дебати – інтелектуальне змагання, учасники якого розвивають уміння активно обстоювати свої судження і переконання.

Дискусія – широке публічне обговорення суперечливого питання.

Диспут (наукова полеміка) – форма співробітництва, яка використовується для вивчення двох різних поглядів на певну проблему з метою встановлення істини.

Доповідь – публічне повідомлення на певну тему.

Евристика – особливий метод ведення діалогу, який запровадив давньогрецький філософ Сократ.

Іронія – стилістична фігура, вживання якої демонструє аудиторії критичне ставлення промовця до наведеного прикладу, ситуації тощо.

Композиція виступу – структура, план.

Лекція – форма пропаганди наукових знань. Різновиди лекцій виділяють залежно від їх змісту та форми викладу: пропагандистські, наукові, навчальні.

Літературний прийом – мовний засіб, ужитий із певною метою, найчастіше для увиразнення сказаного.

Мнемоніка – прийоми запам'ятовування, що ґрунтуються на встановленні асоціативних і структурних зв'язків між реченнями.

Мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил мовної системи, які закріплюються у процесі комунікації.

Мовний стиль – сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

Оратор – той, хто виголошує промову.

Патристика – сукупність літературних творів Отців Церкви.

Позитивізм – вміння відшукувати у будь-якому явищі, ситуації позитивний вияв.

Полеміка – мовна суперечка, що виникла внаслідок гострого зіткнення позицій співрозмовників під час спілкування.

Полемічна література – твори побудовані у вигляді гострих суперечок, діалогів, із системою тез і спростувань.

Прагматизм – стиль життя, для якого характерні раціональність і скерованість суто на матеріальний бік.

Промова – усний публічний виступ з якогось приводу: мітингова, ділова, ювілейна, жалобна промова.

Проповідь – жанр церковної риторики.

PR-технології – розроблення і комплексне багаторазове використання PR-засобів, рекламних матеріалів, покликаних в річищі певної концепції впливати на суспільну думку, ставлення громадськості, з метою сформувати позитивний образ індивіда, організації, країни.

Риторика – наука про ораторське мистецтво, красномовство, способи переконання, ефективні форми мовного впливу на аудиторію.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші