Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Культура мовленнєвого спілкування

  • 2.1. Мова як комунікативна система. Функції мови
  • 2.2. Норми сучасної української літературної мови
  • 2.3. Функціональні стилі сучасної української мови
  • 2.4. Офіційно-діловий стиль як функціональний різновид сучасної української літературної мови. Історія становлення. Мовні особливості
  • 2.5. Досконале мовлення як чинник професійної конкурентоспроможності фахівця

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Мовна норма – це об'єктивно вироблені, загальновизнані й загальноприйняті мовні засоби і правила їх використання у певний період розвитку літературної мови, що розглядаються як зразок для мовлення всіх, хто користується цією мовою.

Модус Існування мови – спосіб вияву й найважливіший аспект існування й аналізу явищ мови (мова, мовлення, комунікація).

Писемно форма функціонування мови – самостійна система комунікації, яка фіксує усне мовлення за допомогою графічних знаків, сприяє тривалому збереженню інформації, поширенню й засвоєнню знань, накопичених попередніми поколіннями, розширенню сфер людського спілкування.

Усна формо функціонування мови – будь-яке мовлення, відтворене звуками, розраховане на слухове й зорове сприйняття.

Функціональний стиль – це сукупність прийомів добору й поєднання мовних засобів, функціонально зумовлених змістом, метою й обставинами спілкування.

Мова як комунікативна система. Функції мови

Мова як унікальне явище, за визначенням "Словника української мови",– це характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає у застосуванні історично усталених у певній етнічній спільноті артикуляційно-звукових актів для позначення явищ об'єктивної дійсності з метою обміну інформацією між членами цієї спільноти. Наведене визначення якнайкраще характеризує мову як універсальний засіб спілкування.

Як слушно зауважує М. Стахів, спілкування завжди здійснюється в межах певної культури з використанням конкретної етнічної мови, неповторних мовних картин світу, а також законів спілкування, випрацюваних у межах цієї мови і культури, незнання чи неадекватне відтворення яких може спричинити різні комунікативні девіації (невдачі).

Українська мова – це цілісна система, яка функціонує в усній і писемній формах.

Літературна мова визнається як зразкова, правильна і загальнообов'язкова. Літературній мові як найвищій формі національної мови притаманні такі ознаки: стійкість, стабільність, обробленість, унормованість на різних мовних рівнях (звуки, слова, конструкції), універсальність, поліфункціональність. Завдяки цим рисам літературна мова вирізняється з-поміж інших різновидів загальнонародної мови (територіальні й соціальні діалекти, жаргони, наукова обґрунтованість, стильова диференціація, обов'язковість для всіх носіїв), бо в ній зосереджені найбільш оптимальні засоби вираження думок та емоцій, визначення понять, категорій і предметів, і тому її носії послуговуються нею в усіх сферах своєї комунікативної діяльності.

Мова як найважливіший засіб людського спілкування реалізує своє комунікативне призначення через мовлення. Мова і мовлення – взаємозумовлювані й взаємозалежні явища, які становлять діалектичну єдність.

Спілкування може відбуватися у двох формах – усній і писемній, які мають однаково важливе значення у мовленнєвій практиці. І усною, і писемною формою мовлення послуговуються в усіх сферах людської життєдіяльності, де і спостерігається їх постійна взаємодія і взаємопроникність: будь-який текст може бути озвучений, і будь-який усний виступ може бути записаний графічними засобами.

Мова, маючи суспільний характер, виконує низку важливих функцій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші