Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бізнес як сфера ділового спілкування

  • 3.1. Ефективність комунікацій в умовах ринкових відносин
  • 3.2. Мікрокосм офісу
  • 3.3. Імідж як чинник ділової комунікації
  • 3.4. Розвиток і формування особистісно-ділових характеристик. Ділові якості керівника
  • 3.5. Правила поведінки службовців. Норми поведінки керівника
  • 3.6. Оформлення візитних карток

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Вербальна агресія – образи на адресу співрозмовника.

Візитна коріте (візитівка) – традиційний носій контактної інформації про людину чи організацію.

Дипломатичність – вміння вирішувати будь-які виробничі і життєві питання без конфліктів і сварок.

Дрес-код – вимоги до одягу, запроваджені в певній організації. Емпатія – здатність відчувати стан іншої людини.

Імідж – цілеспрямовано сформований образ когось чи чогось, який містить певні ціннісні характеристики й покликаний виявити емоційно- психологічний вплив на цільову аудиторію з метою популяризації чи реклами.

Імідж корпоративний – це сформований, дієвий, емоційно забарвлений образ організації або окремих її складових, що характеризуються певними рисами, які ґрунтуються на реальних чи приписуваних перцептивних властивостях конкретної організації і які є соціально значущими для того, хто сприймає (для реципієнта).

Імідж персональний – знакова характеристика особистості, яка включає форму і зміст та складається з таких компонентів: зовнішні дані особистості, особливості поведінки, соціальні й поведінкові характеристики, самосприйняття, сприйняття референтними групами і публічний образ.

Комунікабельність – вміння людини легко спілкуватись з будь-яким співрозмовником, легко встановлювати дружні стосунки. Професіоналізм – наявність відповідних навичок і вмінь, необхідних для конкретної професії.

Тактовність – делікатне поводження.

Ефективність комунікацій в умовах ринкових відносин

Бізнес є провідною сферою ділового спілкування. Будь-який бізнес спрямований на отримання матеріального прибутку. Оскільки ситуація передбачає наявність щонайменше двох зацікавлених сторін – замовника товарів та послуг і виконавця замовлення,– існує велика вірогідність у виникненні потреби продуктивного "живого" бізнес-діалогу, постає питання ефективних засобів для порозуміння між партнерами.

Ефективність спілкування в умовах ринкових відносин залежить від багатьох чинників.

Одним із важливих факторів ефективної комунікації в бізнесових справах є дотримання морально-етичних норм. Морально-етичні настанови бізнесу ґрунтуються на принципах загальної теорії моралі, основу якої складають загальнолюдські цінності.

Підприємницька діяльність породжує специфічну мораль, яка є складним і доволі суперечливим явищем. У зв'язку з цим учені-філософи схильні вважати, що поняття "мораль" і "бізнес" несумісні, оскільки, керуючись загальними морально-етичними настановами, людина орієнтується на свої уявлення про добро і зло, а в бізнесовому середовищі – на отримання користі. Унаслідок цього кожна окрема людина виступає носієм суперечності "дотримання принципів добра – прагнення отримати матеріальну вигоду". Уважається, що примирення цієї суперечності залежить від загальної моральної культури кожного її носія. Отже, мораль і бізнес можуть бути сумісними настільки, наскільки кожен учасник ділових відносин зможе

узгодити їхні ціннісні установки. Дослідники відзначають, що морально- етичні настанови можуть утвердитися в бізнесовому середовищі, апелюючи до підприємця передусім не як до суб'єкта морального ставлення до дійсності, а як до суб'єкта практичного ставлення. Із цього випливає, що в бізнесі вигідно дотримуватися морально-етичних норм й ураховувати загальнолюдські цінності з огляду на перспективу отримати корисні зв'язки чи прибуток.

Між представниками тієї чи тієї професійної групи в умовах ринкових відносин налагоджуються зв'язки й контакти, які залежать від об'єкта діяльності, використовуваних знарядь праці, прийомів і методів роботи з ними, рівня вимог до виконуваних завдань і розв'язуваних проблем. У зв'язку з цим виникають своєрідні виробничі ситуації, в яких той чи той працівник, окрім своєї професійної компетенції, повинен виявляти соціально-психологічну компетенцію, що полягає в умінні застосовувати основні механізми взаєморозуміння у професійному спілкуванні (ідентифікація, рефлексія, емпатія, атракція (детально див. 4.12)), а також виробленні навичок використовувати ресурсні стани (детально див. 4.7), оскільки це допомагає спілкуватися більш ефективно.

Ще однією важливою умовою успішного спілкування в бізнесовій сфері є виявлення комунікативної компетенції, що виражається в умінні вдало й доречно оперувати вербальними й невербальними засобами спілкування, у знанні й правильному застосуванні засобів системи мови й мовлення, у вироблення позитивного вербально іміджу.

Компетентне використання настанов професійної й загальної моралі, різних видів психологічного впливу, а також мовних і позамовних засобів забезпечить високий рівень ефективності й результативності ділового спілкування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші