Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Корпоративний імідж

Корпоративний імідж – це сформований, дієвий, емоційно забарвлений цілісний образ організації або окремих її складових, що характеризуються певними рисами, які ґрунтуються на реальних чи приписуваних перцептивних властивостях конкретної організації і які є соціально значущими для того, хто сприймає (реципієнта).

Іміджмейкери наголошують, що при створенні корпоративного іміджу як важливого чинника ділового успіху слід дотримуватися таких принципів:

 • • імідж компанії має повністю відповідати плану розвитку компанії, який ґрунтується на задоволенні потреб усього ринку чи окремої його ділянки;
 • • імідж компанії повинен відповідати етапові розвитку компанії;
 • • внутрішній імідж компанії має відповідати її зовнішньому іміджу;
 • • імідж компанії повинен гармонійно поєднуватися із сучасним етапом розвитку суспільства.

Дослідники у сфері іміджування зауважують, що на створення позитивного іміджу впливають такі чинники:

 • • фінансовий стан організації;
 • • історія організації, її традиції й репутація;
 • • особистість керівника;
 • • пабліситі – рекламна відомість;
 • • турбота про персонал;
 • • соціальна відповідальність перед суспільством;
 • • управління організацією;
 • • фірмовий стиль;
 • • етичність діяльності й відносин.

Імідж організації – корпоративний імідж – характеризують за такими ознаками:

Критерій систематизації

Тип корпоративного іміджу

За ознакою аудиторії- реципієнта

Зовнішній: образ організації в очах зацікавлених осіб за межами компанії

Внутрішній: ставлення до організації її персоналу й керівництва

За структурними характеристиками

Імідж організації в цілому

Імідж кожного окремого підрозділу

За цілеспрямованістю PR-діяльності

Природний: складається стихійно в результаті практичної діяльності

Штучний: створюється спеціальною рекламою або PR-акціями

Позитивний корпоративний імідж – це важливий і необхідний складник нематеріальних активів успішних фірм і компаній, який виявляє потужний вплив на реалізацію інтересів організації у відповідних цільових аудиторіях.

Персональний імідж

Дослідники вказують на те, що індивідуальний (персональний) імідж – це імідж індивідуального суб'єкта, в основі формування якого лежать символи, що передають індивідуальні риси суб'єкта. Зазвичай виділяють два типи індивідуального іміджу:

 • • орієнтований на самовідчуття: спрямований на зміну Я-концепції індивіда з метою наближення її до ідеального Я, а отже – до підвищення самооцінки й покращення самовідчуття індивіда; основна функція цього різновиду іміджу – функція психічного захисту (допомагає приховати свої вади, навіяти іншим бажане уявлення про себе);
 • • орієнтований на сприйняття: ґрунтується на роботі з відповідними стійкими комунікативними установками, очікуваннями й вимогами до партнера у спілкуванні, притаманними колективній свідомості.

Отже, персональний імідж – це образ особистості в очах оточення, який виникає стихійно або формується цілеспрямовано на основі наявних відмінних якостей і рис особистості.

Персональний імідж як знакова характеристика особистості виконує такі функції:

 • • соціального тренінгу: створюючи імідж, людина свідомо або стихійно коригує власні прояви, пристосовуючи їх до виконання групових ролей;
 • • ілюзорно-компенсаторну: імідж дозволяє "пограти в те, що не втілилося в життя", компенсувати стереотипність звичайного життя;
 • • соціально-символічного впізнавання: за допомогою іміджу індивід демонструє членам групи свою готовність до соціальних інтеракцій і до виконання відповідних ролей, у свою чергу інші члени групи завдяки іміджу впізнають в індивіді потенційного партнера.

Значення персонального іміджу переоцінити складно. Насамперед персональний імідж працівників є атрибутом іміджу організації і цим безпосередньо впливає на ставлення до нього цільових аудиторій і загальну конкурентоспроможність. Окрім того, образ людини викликає психологічну установку оточення або на уникнення контакту з носієм іміджу, або на прагнення налагодити з ним контакт і співпрацю у відповідній сфері. Отже, персональний діловий імідж впливає на особисту професійну успішність.

Діловий імідж як атрибут персонального іміджу створюється під впливом багатьох чинників, залежних від носія іміджу й аудиторії, яка його буде сприймати.

На думку фахівців у галузі іміджування, для створення персонального ділового іміджу обов'язкові такі кроки:

 • • визначення відмітних характеристик і цілісної індивідуальності особистості – майбутнього носія іміджу: проектований імідж повинен відбивати кращі зовнішні і внутрішні риси особистості;
 • • аналіз і врахування уподобань конкретного середовища ділових відносин: визначаються уподобання аудиторії, під яку створюється імідж;
 • • аналіз контексту, в якому діє особистість: оцінювання конкретних обставин майбутньої діяльності фахівця;
 • • створення повідомлення-інформації про особистість, за допомогою якого формується бажаний імідж.

Персональний імідж створюється на основі знання образу ідеального представник тієї чи тієї професії в очах реципієнта.

Так, наприклад, від секретаря-референта очікують прояву таких ділових якостей: чіткість, організованість, відповідальність, акуратність, а від бухгалтера – солідного, респектабельного зовнішнього вигляду, педантичності, стриманості, емоційної закритості.

Одним із як обов'язкових і невід'ємних складників персонального іміджу є вербальний імідж, який формується писемним і усним мовленням його носія під впливом мовних і позамовних чинників.

Мовлення для створення позитивного вербального іміджу має бути:

 • • правильним: відповідати усім чинним мовним нормам;
 • • точним: відповідати думкам мовця;
 • • зрозумілим: доступним розумінню слухача (читача);
 • • логічним: відповідати усім законам логіки;
 • • простим і природним;
 • • лаконічним: не повинно бути зайвих слів;
 • • чистим: мовець не повинен вживати нелітературних, жаргонних, вульгарних слів;
 • • виразним;
 • • образним;
 • • милозвучним.

Іміджмейкери радять використовувати такі прийоми формування вербального іміджу:

 • • те, що хочуть почути;
 • • провокувати розмовляти, а не говорити;
 • • активно використовувати слова-звертання (чи знаєте Ви, зрозумійте, повірте, уявіть, погодьтеся і под.);
 • • використовувати техніку заочного діалогу ("не так давно я мав розмову з... і запитав..., а у відповідь..., і складається, що...");
 • • говорити з посмішкою;
 • • долати деякі непрозоро заборонені соціальні табу;
 • • іноді краще промовчати, ніж сказати.

Образ працівника – йога імідж – це портрет, який він показує оточенню. Імідж повинен працювати на людину, а не проти неї, має правдиво відбивати її кращі риси, і при цьому бути простим і щирим. Лише позитивний персональний діловий імідж сприятиме досягненню успіхів у професійній комунікації, оскільки він разом із гарною освітою і професійним досвідом ε важливим чинником успішної кар'єри.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші