Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Писемна форма ділового спілкування

Писемна форма ділового спілкування

 • 1.1. Особливості писемного ділового спілкування
 • 1.2. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Реквізити документа
 • 1.3. Текст документа. Способи викладу матеріалу в тексті документа
 • 1.4. Документація щодо особового складу. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.4.1. Автобіографія
 • 1.4.2. Резюме
 • 1.4.3. Заява
 • 1.5. Довідково-Інформаційна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.5.1. Службові записки
 • 1.5.2. Службові листи
 • 1.5.3. Протокол. Витяг з протоколу
 • 1.5.4. Звіт
 • 1.5.5. Оголошення
 • 1.5.6. Запрошення
 • 1.6. Обліково-фінансова документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.6.1. Доручення
 • 1.6.2. Розписка
 • 1.6.3. Акт
 • 1.7. Господарсько-договірна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.7.1. Договір
 • 1.7.2. Контракт
 • 1.7.3. Трудова угода
 • 1.8. Організаційно-розпорядча документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.8.1. Наказ
 • 1.8.2. Розпорядження
 • 1.8.3. Інструкція

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Автобіографія – це документ, у якому особа, що його складає, у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя й діяльності.

Акт – це офіційний документ правової чинності, що укладається як рішення щодо законів, указів, постанов або на підтвердження установлених фактів чи подій (наявність або відсутність матеріальних цінностей, приймання – передача справ, ревізія, інвентаризація, нещасні випадки, випробування обладнання, зміна керівництва).

Витяг з протоколу – один із найпоширеніших видів документів, що передається окремим особам (підприємствам) на їх вимогу; містить стислий виклад одного з питань, що обговорювалися на нараді чи зборах і були запротокольовані.

Договір – це угода двох чи більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Документ – основний вид ділового мовлення, що фіксує й передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність.

Доповідна записна – це документ, адресований керівникові установи, у якому міститься інформація про стан справ, певні явища, про виконану роботу, якусь ситуацію, подію; може подаватися у вигляді прохання, містити висновки та пропозиції укладача.

Доручення – це документ, за яким організація, офіційна чи приватна особа надає право (підтверджує повноваження) іншій особі на законних підставах виконувати певні юридичні дії чи представницькі функції або отримувати матеріальні цінності від її імені.

Запрошення – це документ, який повідомляє про якусь подію і містить запрошення взяти у ній участь.

Заява – це документ, що містить прохання або пропозицію особи або кількох осіб, адресований адміністрації певної установи (підприємства чи організації) або посадовій особі.

Звіт – це документ, в якому подається інформація про виконання певної роботи.

Інструкція – це правовий акт, створюваний органами державного управління для встановлення правил, які регулюють організаційні та спеціальні сторони діяльності установ, підприємств, організацій.

Контракт – це документ, що засвідчує домовленість між підприємством і працівником про засади певної спільної діяльності.

Наказ – це документ, що видається керівником установи, організації, підприємства для вирішення кадрових або організаційних питань.

Оголошення – це документ, який повідомляє про подію, що має відбутися, або про потребу у певних послугах чи про можливість надання певних послуг.

Пояснювальна записка – це документ, який з'ясовує зміст певних положень основного документа (закону, указу, проекту, звіту, плану) або пояснює причини певного факту, вчинку, події.

Протокол – це документ колегіальних органів, в якому фіксується місце, час, мета проведення зборів, засідань, нарад, конференцій, семінарів, подається склад присутніх, викладається зміст виголошених доповідей і виступів, а також ухвали з обговорених питань.

Резюме – це документ, що дає роботодавцю стислу й достовірну інформацію про кандидата на вільне робоче місце і є підставою для запрошення на співбесіду.

Реквізит – обов'язковий елемент структури документів, встановлений законом або положенням про укладання документів.

Розписка – це обліково-фінансовий документ, що підтверджує певну вже виконану дію,– передачу й отримання грошей, документів або матеріальних цінностей – між особою та установою чи приватними особами.

Розпорядження – це документ, який видається найвищим керівником або керівником структурного підрозділу установи, організації чи підприємства для вирішення оперативних поточних питань, які не вимагають обговорення або погодження.

Система документації – сукупність взаємопов'язаних документів, що взаємодіють і створюють цілісні утворення з певними специфічними рисами.

Службова записна – це інформаційно-довідковий документ, який використовується як інструмент ділового листування всередині організації.

Службовий лист – це довідково-інформаційний документ, за допомогою якого відбувається обмін інформацією між установами та приватними особами.

Справочинство – діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Текст – основоположний реквізит будь-якого документа.

Трудова угода – це документ, що укладається між організацією та працівником, який не належить до штату цієї організації, або зі штатним працівником для виконання певних робіт, якщо ці роботи виходять за межі його службових обов'язків.

Формуляр – це єдина модель побудови документів певного різновиду.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші