Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документація щодо особового складу. Основні різновиди. Граматичні особливості

Документи щодо особового складу, або документи з кадрово- контрактових питань,– це документи, які містять інформацію про особовий склад підприємства, організації, установи.

Морфологічні особливості документації щодо особового складу:

 • • виклад тексту від першої особи (автобіографія, резюме, заява) або від третьої особи (характеристика);
 • • уживання особових форм дієслова, напр.: навчаюся на економічному факультеті, працюю на посаді, маю публікації, прошу надати...; зарекомендував себе як тощо, відповідально ставиться, працює над науковою темою, оволодіває навичками;
 • • використання віддієслівних іменників: керування, скликання, сприяння, стягнення, узгодження, вдосконалення, запровадження;
 • • нанизування іменників у формі родового відмінка однини: доцента кафедри мовознавства Петренка Петра Петровича (заява), (характеристика) студента механічного факультету Степаненка Василя Сергійовича;
 • • уживання паралельних форм давального відмінка для іменників 2-ї відміни чоловічого роду: Директору заводу й Директорові заводу;
 • • використання форм особових займенників: мене, мені, вас;
 • • вживання форми називного відмінка замість місцевого для назв населених пунктів: народився в м. Харків, навчаюся в м. Київ. Синтаксичні особливості документів щодо особового складу:
 • • використання простих речень: Я, Геращенко Павло Іванович, народився 13 березня 1997 р. в м. Ірпінь Київської обл.
 • • прямий порядок слів у реченнях, що передає загальний зміст речення без спеціального наголошення окремих його елементів: Петренко Іван Васильович працює на посаді бухгалтера з 2014 р.
 • • наявність розщепленого присудка: брати участь, приділяти увагу, давати вказівки, вести переговори, встановити порядок тощо;
 • • присудок переважно ставиться у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності, наприклад: Прошу розглянути клопотання про надання державної допомоги...

МОВНІ КЛІШЕ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ІЗ КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Без сохранения заработной платы – без збереження заробітної плати

Быть на хорошем счету – мати добру репутацію

В затруднении –у скрутному становищі

В одном экземпляре – в одному примірнику

Вакантная должность – вакантна посада

Ведущий специалист – провідний спеціаліст

Взаимоотношения в коллективе – відносини в колективі

Вовлекать в работу – залучати до роботи

Восстановить в должности – поновити на посаді

Временно отстранить – тимчасово усунути

Выплачивать вознаграждение – виплачувати винагороду

Диплом о высшем образовании – диплом про вищу освіту

Заведующий отделом – завідувач відділу

Заместитель директора – заступник директора

Занять должность – обійняти посаду

Исковое заявление – позовна заява

Испытательный срок – випробний термін

К заявлению прилагаю – до заяви додаю

Лицевой счет – особовий рахунок

Личный листок – особовий листок

Место жительства – місце проживання

На общественных началах – на громадських засадах

На временную работу – на тимчасову роботу

На постоянную работу – на постійну роботу

На стажировку – на стажування

Назначить к рассмотрению – призначити на розгляд

Назначить на должность – призначити на посаду

Освободить по собственному желанию – звільнити за власним бажанням

Освободить с занимаемой должности – звільнити із займаної посади

Основание для... – підстава для...

Отпуск внеочередной – відпустка позачергова

Отпуск дополнительный – відпустка додаткова

Отпуск основной – відпустка основна

Отпуск по болезни – відпустка через хворобу

Отстранится от дел – відійти від справ

Перевести на должность – перевести на посаду

По достоинству оценить – належно оцінити По непредвиденным обстоятельствам – через непередбачені обставини

По окончании – після закінчення

По причине того, что – через те, що

По семейным обстоятельствам – у зв'язку з сімейними обставинами

По собственной инициативе – з власної ініціативи

По специальности – за фахом

Поехал по назначению – поїхав за призначенням

Поступить в коледж – вступити до коледжу

Поступить в университет – вступити до університету

Предоставить возможность – надати можливість

Принимать участие – брати участь

Проживать по улице – жити на вулиці

Работа по совместительсту – робота за сумісництвом

Регулировать взаимоотношения – регулювати відносини

Семейное положение – сімейний стан

Сокращенный рабочий день – скорочений робочий день

Состав семьи – склад сім'ї

Состоять на учете – перебувати на обліку

Считать целесообразным – уважати доцільним (за доцільне)

Указать условия (сроки) – зазначити умови (терміни)

Условия работы – умови роботи

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші