Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділове спілкування: усна і писемна форми
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Господарсько-договірна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості

Документи з господарсько-договірної діяльності належать до спеціалізованої документації. Такі документи можуть укладатися як державними підприємствами та організаціями, так і недержавними формуваннями, які мають статус юридичної особи.

Документи з господарсько-договірної діяльності укладаються для встановлення стійких зв'язків між зацікавленими сторонами або для визначення одноразових обов'язків між сторонами.

Морфологічні особливості господарсько-договірної документації:

  • • недоконаний вид у ділових паперах позначається складеними (аналітичними) формами: будуть відряджені, були зазначені в угоді, будуть виготовляти, не буде використовуватися, змушені будемо припинити постачання;
  • • властиве активне вживання пасивних зворотів (речень з пасивними дієприкметниками, безособовими формами на -но, -то, безособовими дієсловами);
  • • широке використання інфінітивних конструкцій, наприклад: Адміністрація зобов'язується:
  • створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи...;
  • ознайомити працівника із чинним законодавством...;
  • проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей і под.

Синтаксичні особливості господарсько-договірної документації:

  • • використання порядку слів для вираження логіко-граматичного членування речень; підмет ставиться перед присудком, узгоджене означення – перед означуваним словом: Продаж вчинено за погоджену сторонами суму..., вставні слова – на початку речення;
  • • активність речень з однорідними членами речення: Виконавець власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети; Клініка надає послуги за цим Договором у дні й години роботи,

які встановлює адміністрація Клініки й повідомляє Пацієнтові; Клініка встановлює характер і обсяг дослідження, вибір консультантів, методів діагностики;

  • • активність речень з відокремленими членами речення: Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; Вести облік видів, обсягу, вартості медичних послуг, наданих Пацієнту, а також коштів, отриманих від Пацієнта;
  • • речення пасивної структури утворюються за певними моделями, доцільність яких перевірена тривалою практикою, наприклад: Графік додається до цього договору та є його невід'ємною частиною. Продукція постачається вчасно. Розрахунки за продукцію проведено шляхом акцепту платіжних вимог (рахунків) постачальника.

МОВНІ КЛІШЕ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В дальнейшем –у подальшому

В лице в особі

В полном объёме –у повному обсязі

В силу изложенного – зважаючи на викладене

Взаимный расчёт – взаємний розрахунок

Взыскать штраф – стягнути штраф

Возложить обязанности – покласти зобов'язання

Возложить расходы на – покласти витрати на

Возникают отношения – складаються відносини

Временное пользование – тимчасове користування

Высококачественный товар – високоякісний товар

Данный (настоящий) договор – цей договір

Действовать на основании – діяти на підставі

Действующее законодательство – чинне законодавство

Должен соответствовать – повинен відповідати

Дополнительная услуга – додаткова послуга

Дополнительное соглашение – додаткова угода

Достижение общей цели – досягнення спільної мети

За исключением вопросов – за винятком питань

Заинтересованная сторона – зацікавлена сторона

Заключить трудовое соглашение –укласти трудову угоду

Конечный результат – кінцевий результат

Лицевой счет – особовий рахунок

Материальная ответственность – матеріальна відповідальність

На временную работу – на тимчасову роботу

На должном уровне – на належному рівні

На определённый срок – на певний (визначений) термін

На постоянную работу – на постійну роботу

Надлежащее исполнение – належне виконання

Наличный товар – наявний товар

Нанести ущерб – завдати шкоди

Необходимые условия – необхідні умови

Нести ответственность – нести відповідальність; відповідати

О приведенном ниже – про наведене ниже

Обеспечение деятельности – забезпечення діяльності

Обоюдное согласие – обопільна згода

Обязуется выполнять – зобов'язується виконувати

Оговоренные сроки – обумовлені терміни

Определить условия – визначити умови

Определять расходы по – визначати витрати з

Основание для – підстава для

Перечень документов – перелік документів

По вине работника – з вини працівника

По многим причинам – з багатьох причин

По назначению – за призначенням

По этому контракту – за цим контрактом

Поставщик обязуется – постачальник зобов'язується

Правила хранения – правила зберігання

Признать недействительным – визнати недійсним

Регулировать взаимоотношения – регулювати відносини

С другой стороны – з іншої сторони

С одной стороны – з однієї сторони

Согласовать с –узгодити з

Сроком на – строком (терміном) на

Типовой договор – типовий договір

Условия контракта –умови контракту

Условия трудового соглашения –умови трудової угоди

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші