Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Менеджмент являє собою особливий вид діяльності, що дозволяє організаціям досягати поставлених цілей за рахунок найкращого поєднання здібностей людей, їхніх інтересів, а також необхідних для бізнесу ресурсів у оптимальних пропорціях. Це – складна форма діяльності, яка поєднує в собі елементи науки, мистецтва та практичного досвіду.

Менеджмент явище складне, багатоаспектне і єдиного трактування цього явища не існує. Тому будь-яке його визначення буде неповним. З деяким ступенем наближення можна сказати, що це система поточного і перспективного планування, організації виробництва, мотивації персоналу, реалізації продукції і послуг, контролю усіх процесів з метою досягнення цілей підприємства. Тобто сутність менеджменту полягає в умінні управлінського персоналу координувати і об'єднувати робочу діяльність інших людей з тим, щоб направити її у потрібне для організації русло, для досягнення тих цілей і завдань, у реалізації яких зацікавлені власники бізнесу.

Менеджмент як наука остаточно сформувався в 30-ті роки. Тоді стало очевидним, що цей вид діяльності перетворився у професію, галузь знань – у самостійну дисципліну, а фахівці – у дуже впливову суспільну силу.

Існує дві досить різні точки зору на значення науки менеджменту і спеціальної управлінської освіти для підготовки кадрів менеджерів. Перша з них, характерна для США і Європи, відводить управлінській освіті дуже важливу роль. Представники цього напрямку вважають науку менеджменту основою для формування фахівців з управління людьми, які, в свою чергу, є не менш складними об'єктами, ніж машини або технологічні процеси, щоб непідготовлена людина могла керувати ними. Інша точка зору – в Японії', де система підготовки менеджерів побудована на передачі досвіду. Великі фірми самі готують керівників, тобто відбувається навчання досвідом, коли старші за посадою вчать молодших. Процес підготовки кваліфікованого менеджера через планування кар'єри, обмін досвідом, ротаціїо кадрів і т. п. займає майже два десятки років. Основою підготовки менеджерів вважають практику, у той час як науці відводиться загальноосвітня роль. Так, в країні прийнято, що на підприємствах вчаться всі – від робітника до керівника організації. У нашій країні в умовах відсутності кваліфікованих менеджерів, здатних підготувати собі зміну, необхідно зосередитися на західному варіанті.

Термін "менеджмент" походить від англійського дієслова "to manage", що в перекладі означає "керувати" (у первісній трактуванні – мистецтво верхової їзди). У літературі часто до цього поняття використовують синонім – управління, але між цими двома категоріями існує певна відмінність. Менеджмент – складова управління, відноситься до управління людьми в рамках господарської діяльності.

Менеджмент, інтегруючи культурні цінності різних країн, стає загальним для всіх і переступає межі національних держав. Багатонаціональними стають не тільки виробництво і продаж продукції, але і менеджмент зверху донизу. Важливою складовою роботи менеджера є мінімізація втрат і недоліків у роботі організації завдяки здійсненню контролю за ходом виконання завдань. Роль менеджменту полягає у забезпеченні безперебійного функціонування системи управління підприємством. Вона характеризується ефективністю управління, що формується з трьох основних складових: економічний ефект, соціальний ефект та загальний соціально – економічний ефект. Економічний ефект визначає вартісну форму і дозволяє побачити безпосередні зміни у вигляді зростання обсягів, зменшення витрат на виробництво, збільшення прибутку і т.д. Соціальний ефект визначає якісне поліпшення умов праці, формування соціальної відповідальності бізнесу і етики менеджменту. Загальний соціально-економічний ефект характеризує результат діяльності у вигляді неекономічних показників – зростання конкурентних переваг, стійке положення підприємства на ринку, формування бренду, що позитивно сприймається усіма зацікавленими групами.

Роль менеджменту й ефективність всієї системи управління не можна недооцінювати, оскільки вони характеризуються збільшенням результативності, ошимізацією трудових, матеріальних, фінансових витрат у виробничому процесі і служать досягненню основної мети. Кінцевою метою менеджменту є забезпечення ефективної діяльності організації шляхом раціонального використання всіх наявних ресурсів. Основним завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживача і забезпечення достатньої рентабельності підприємства та стабільності на ринку.

Необхідність управлінської діяльності визначається наявністю організацій, у яких люди спільно працюють для досягнення загальних цілей. Саме спільна діяльність людей, що вимагає координації, узгодження, забезпечення визначає необхідність управління. Ефективність діяльності підприємств будь-якої форми власності обумовлюється не тільки можливостями капіталовкладень в сучасне устаткування, але й кваліфікацією керівників, рівнем їх компетенції, умінням передбачати, вчасно приймати і реалізовувати необхідні рішення. Для цього необхідно знати, застосовувати і розвивати менеджмент.

Сучасний менеджмент – це тисячі можливих варіантів і нюансів управлінських рішень. Він не дає готових рецептів, а допомагає, пропонуючи загальні принципи і функції управління, знайти способи і шляхи розв'язання конкретних проблем, досягти успіху організації. Менеджмент, інтегруючи культурні цінності різних країн, стає загальним для всіх і переступає межі національних держав. Таким чином, у сучасному світі багатонаціональними стають не тільки виробництво і продаж продукції, але і менеджмент зверху донизу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>