Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління залученим капіталом банку

Депозитні операції – це операції по акумулюванню вільних вартостей юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки.

Суб'єктами депозитних операцій є банки (позичальники) та власники коштів (кредитори).

Об'єктом депозитних операцій є тимчасово вільні кошти, що передані банку на умовах платності та зворотності.

Умови залучення депозитів різних видів, склад та категорії клієнтів, залежать від депозитної політики банку.

Депозитна політика – це комплекс стратегічних заходів банку, щодо формування портфеля депозитних послуг, його обслуговування, з метою забезпечення достатності та надійності ресурсної бази.

При визначені депозитної політики (стратегії) можна виділити такі етапи:

 • 1. Визначення позиції на депозитному ринку;
 • 2. Формування мети і завдань політики;
 • 3. Розробка моделі поведінки банку на депозитному ринку;
 • 4. Підготовка програми стратегічного розвитку банку.

Механізм залучення коштів клієнтів у депозитні вклади можна поділити на наступні етапи:

 • 1. Вибір виду депозитів (вкладів);
 • 2. Подання заяви та відповідних документів для відкриття рахунку;
 • 3. Оформлення депозиту (укладання депозитного договору, видача депозитного сертифікату);
 • 4. Відкриття рахунку та внесення коштів;
 • 5. Обслуговування депозитного рахунку.

Депозитна угода укладається між банком та юридичною (фізичною) особою у двох примірниках. Депозитна угода може передбачати зміну умов обслуговування депозиту (додаткові надходження, зміна суми вкладу).

На покриття витрат по обслуговуванню депозитів банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Проценти можуть сплачуватися авансом, періодично та після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній; робочий день місяця, та відображаються в балансі як зобов'язання банку.

У банківській практиці використовується три методи визначення кількості днів для розрахунку процентів:

 • 1) Метод "факт/факт" – при визначенні відсотків береться фактична кількість днів в місяці та.році;
 • 2) Метод "факт/360" – береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році – 360 днів;
 • 3) Метод "30/360" – днів у місяці – 30, у році – 360.

Банки можуть здійснювати нарахування процентів клієнтам як за простими* так і складними відсотками.

Прості відсотки обчислюються за формулою;

(5.8)

де: V – сума відсотків за період п;

р – сума номіналу депозиту;

k – річна відсоткова ставка;

η – кількість днів у періоді; .

Т – кількість днів у році.

Нарощена сума депозиту розраховується таким чином:

(5.9)

де S – нарощена сума депозиту (номінал плюс відсотки); Сума складних процентів за розрахунковий період обчислюється так:

(5.10)

де S – сума відсотків за розрахунковий період; Р – сума номіналу депозиту;

(5.11)

де m – кількість періодів (разів) нарахування складного відсотку;

Нарощену суму депозиту при застосуванні складних відсотків за період не більше одного року визначимо за формулою:

Управління банківськими ресурсами – це комплекс обгрунтованих заходів, пов'язаних із залученням грошових коштів, визначення розміру і відповідної структури джерел, їх розміщення та обслуговування з метою отримання прибутку.

Виходячи з дворівневої структури банківської системи України розрізняють управління на державному рівні (через НБУ з використанням різних фінансових інструментів), та управління на рівні банку.

До основних інструментів грошово-кредитної політики НБУ належать:

 • 1. Процентна політика НБУ (облікова ставка виступає фактором регулювання попиту на кредитні ресурси);
 • 2. Операції на відкритому ринку (купівля-продаж державних цінних паперів, що впливає на розмір пасивів банку);
 • 3. Встановлення економічних нормативів діяльності банків (регуляторний капітал, обов'язкові резерви, показники ліквідності, розмір ризику на одного клієнта).

Для ефективного управління ресурсами банк повинен вирішувати наступні завдання:

1. Виконувати економічні нормативи НБУ.

(5.12)

 • 2. Скорочувати кошти, які не приносять доходу.
 • 3. Підтримувати обґрунтоване співвідношення між власними і залученими коштами.
 • 4. Забезпечувати формування прибутку за рахунок залучення якомога "дешевших" ресурсів.
 • 5. Підтримувати умовний баланс між депозитними та кредитними операціями за сумами та термінами.
 • 6. Впроваджувати строкові депозити для забезпечення ліквідності банку.
 • 7. Скорочувати резерви вільних коштів на депозитних рахунках.
 • 8. Підвищувати професійний рівень фахівців банку, збільшувати кількість банківських послуг та якість обслуговування клієнтів.

Для управління залученими ресурсами банк використовує розрахункові значення наступних показників:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші