Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку

Найпоширенішою методикою аналізу ефективності банківської діяльності є методика декомпозиційного аналізу прибутковості власного капіталу (return on equity decomposition analysis) або модель Дюпона.

Вона досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності. Розрахунок показників здійснюється за даними фінансової звітності. Отже, цей аналіз можуть проводити як внутрішні, так і зовнішні користувачі.

Для аналізу ефективності банківської діяльності найважливішими є показники прибутковості активів (return of assets – ROA) і прибутковості капіталу (return on capital/equity – ROE), оскільки вони істотно впливають на ринкову ціну акцій банку.

Показник прибутковості активів застосовується для оцінки ефективності роботи керівництва банку і визначається як відношення чистого прибутку до середньої вартості загальних активів:

(12.1)

де NP – чистий прибуток (після оподаткування); А – середня вартість активів.

Показник прибутковості капіталу визначається як відношення чистого прибутку до капіталу банку:

(12.2)

де – К – власний капітал банку.

Прибутковість капіталу показує рівень доходності вкладених акціонерами коштів і служить орієнтиром для вибору найпривабливішого напряму інвестування.

Узагальнюючою характеристикою ризику є співвідношення власних та залучених коштів банку, яке свідчить про рівень забезпечення залучених коштів власним капіталом банку. У методиці декомпозиційного аналізу показником ризику банку є мультиплікатор капіталу (МК) – відношення середніх активів до власного капіталу банку. Чим вищим є значення мультиплікатора капіталу, тим вищим буде й ризик. В банківській діяльності межі діапазону зміни мультиплікатора капіталу регулюються органами нагляду.

Скориставшись прийомом розширення факторної моделі, отримують фундаментальну залежність між прибутком і ризиком:

(12.3)

або

(12.4)

Отже, залежність між прибутком і ризиком визначається так:

(12.5)

Звідси: чим вищий прибуток, тим більш ризикованою буде структура банківського балансу за інших однакових умов.

Якщо ефективність роботи банку знижується, то для забезпечення бажаного рівня прибутковості капіталу необхідно погодитись на більший ризик – збільшити відношення активів до капіталу. Це означає, що навіть банк із невисоким показником прибутковості активів може досягти відносно високого рівня прибутковості капіталу за рахунок максимально можливого використання боргових зобов'язань.

На наступному етапі проводять поглиблений аналіз (власне аналіз Дюпона), розклавши прибутковість активів (ROA) на показник чистої маржі прибутку та коефіцієнт доходності (або використання) активів. Чиста маржа прибутку (NPM) є відношенням чистого прибутку до валових доходів банку. Коефіцієнт доходності активів (БА) розраховується як відношення валових доходів до сумарних активів банку. Тоді отримаємо залежність:

(12.6)

Після підстановок отримаємо модель:

(12.7)

На третьому етапі аналізують чинники, які вплинули на маржу прибутку та дохідність активів. До них належать валові доходи, операційні витрати та структура активів банку.

Логічно-структурна модель факторного аналізу ефективності діяльності комерційного банку надана на рис. 12.3.

Метою цього аналізу є виявлення причин неефективної роботи банку та пошук резервів підвищення чистого прибутку.

Чистий прибуток банку розкладається на доходи та витрати. У процесі аналізу вивчається динаміка різних складових доходів (відсоткових, комісійних, торгових, інших) та витрат банку (відсоткових,операційних, податкових платежів).

Логічно-структурна модель факторного аналізу ефективності діяльності комерційного банку

Рис. 12.3. Логічно-структурна модель факторного аналізу ефективності діяльності комерційного банку

Для досягнення порівнянності даних за різні періоди та аналогічних показників діяльності інших банків використовують відносні показники: структуру, темпи приросту.

У цілому застосування методики декомпозиційного аналізу забезпечує оцінювання становища конкретного банку на ринку, визначення фінансових орієнтирів у процесі планування і є ефективним інструментарієм стратегічного управління фінансами банку.

Загальна форма комплексного фінансового плану діяльності банку надана в таблиці 12.1.

Таблиця 12.1

Комплексний фінансовий план діяльності банку (загальна форма)

Стратегічні цілі

Показник

Цільове

значення

Заходи, строки, відповідальність

1

2

3

4

Підвищення ринкової вартості акцій банку

прибуток на акцію

збільшення на ___ грн.

Досягнення прибутковості вище середньої по банківській системі

ROE

ROA

не менше ___ %

не менше ___ %

Збільшення обсягів основних банківських операцій

приріст обсягів

операцій

кредитних;

з цінними паперами;

інвестиційних;

розрахунково-касових;

валютних

збільшення на _%

збільшення на _%

збільшення на _%

збільшення на _%

збільшення на _%

Збільшення обсягів інших банківських операцій

приріст обсягів операцій

лізингових

факторингових

форфейтингових

з дорогоцінними

металами

збільшення на _%

збільшення на _%

збільшення на _%

збільшення на _%

Оптимізація дотримання обов'язкових нормативів

нормативи Н1-РІ3

без відхилень (перевищення нормативних значень не більше ніж на %

Стратегічний контроль за рівнем ризиків

мультиплікатор капіталу; відношення резерву під кредитні ризики до обсягу кредитного портфеля;

відношення резерву під знецінення цінних паперів до обсягу портфелю цінних паперів

не

вище __ (разів)

не вище __ %

не вище __ %

Розширення клієнтської бази

кількість нових клієнтів

залучення не

менше ___

нових клієнтів

Розширення банківських продуктів та послуг

кількість нових послуг..;

частка обсягів нових продуктів та послуг...

не менше ___ шт

не менше ___ %

Вплив на споживчий попит

кількість наданих консультаційних та інформаційних послуг

збільшення на ___ шт.

Отже, формування конкурентоспроможного та реалістичного фінансового плану діяльності банку слід розглядати як одне із завдань банківського аналізу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші