Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ

Людина завжди потребує спілкування із собі подібними. Більшість із нас активно шукають взаємодії з іншими людьми, що зумовлює створення груп, колективів та організацій. У таких соціальних системах особистість поводить себе інакше ніж по відношенню до самого себе. При цьому міжособистісні відносини об'єктивно сприяють збільшенню рівня конфліктності.

У даній главі розглянуто вплив групи на індивіда, визначені фактори, які впливають на виникнення міжособистісних конфліктів, представлені основні тактики поведінки особистості в даному виді конфліктів

Основні терміни і поняття:

 • півдні конфлікти,
 • колектив,
 • внутрішньогрупові конфлікти,
 • міжгрупові конфлікт,
 • групові норми,
 • соціально-психологічний клімат колективу.

Сутність та причини виникнення міжособистісних конфліктів

Міжособистісний конфлікт – це найбільш поширений тип конфлікту, де в ролі учасників виступають дві або більше особи, між якими відбувається зіткнення протилежно спрямованих мотивів, цінностей, інтересів чи думок. До таких конфліктів можна віднести конфлікти особистість-особистість, особистість- група, група-група. Строгого визначення міжособистісного конфлікту не існує. Проте, можна назвати відмінні риси міжособистісного конфлікту. До них належать:

 • – наявність як мінімум двох конфліктуючих сторін;
 • – наявність зони розбіжностей між конфліктуючими, різних мотивів, предмета спору;
 • – дії конфліктуючих сторін спрямовані одна проти іншої;
 • – конфлікт перебігає, як правило, у відкритій формі;
 • – протиборство людей відбувається безпосередньо, на основі зіткнення особистісних мотивів (суперники зіштовхуються віч-на-віч);
 • – сторони конфлікту по-різному бачать способи виходу із конфлікту;
 • – міжособистісні конфлікти для суб'єктів конфліктної взаємодії є своєрідним полігоном перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі й інших індивідуально-психологічних особливостей;
 • – міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційністю й охопленням практично всіх сторін відносин між конфліктуючими суб'єктами;

Зупинимося на основних факторах, які можуть привести до міжособистісного конфлікту.

Ресурсно-матеріальні фактори (матеріальні нестатки в сім'ї, територіальні претензії).

Інформаційні фактори пов'язані з неприйнятністю інформації для однієї із сторін. До них відносять:

 • – неповні та неточні факти;
 • – слухи, дезінформація;
 • – передчасна інформація та інформація, яка подана з запізненням;
 • – ненадійність джерел інформації, свідків, експертів;
 • – небажана інформація, яка може образити цінності та почуття однієї зі сторін конфлікту;
 • – багатозначність спеціальних термінів, їх різне тлумачення.

Поведінкові фактори – це характеристики поведінки, які не приймаються однією стороною. Найбільш значимі з них – прагнення до переваги, прояв агресивності та егоїзму, невиконання обов'язків тощо.

Фактори відносин – це група факторів, в основі яких лежить незадоволеність конфліктуючих взаємовідносинами. До них відносять:

 • – несумісність цінностей, моделей поведінки, мети сторін конфлікту;
 • – відмінність за рівнем освіти, соціальним статусом;
 • – негативні спогади про останні конфлікти.

Ціннісні фактори – це принципи яких дотримуються у повсякденному житті

сторони конфлікту. Звичайно виділяють такі підсистеми цінностей:

 • – особисті думки щодо власної поведінки;
 • – групові традиції, цінності, норми;
 • – способи та методи дії;
 • – релігійні, політичні, культурні цінності.

Структурні фактори – це об'єктивні обставини, які не можна змінити. До них відносяться:

 • – влада, система управління;
 • – соціальні норми;
 • – соціальні статуси;
 • – соціальні ролі.

Особистісні особливості людей – це темперамент, характер, інтереси, потреби, відмінність в очікуваннях, у відчуттях впевненості та безпеки, задоволеності потреби у повазі та любові і т. ін. (відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дитиною).

В якості причин конфлікту можуть бути гендерні та вікові відмінності.

Міжособистісний конфлікт може виникнути із-за помилки завищення або заниження оцінки одним суб'єктом іншого (завищена оцінка себе і партнера; завищена себе, занижена – партнера; занижена себе, завищена – партнера; занижена оцінка себе і партнера).

На міжособистісні відносини можуть впливати соціальні ролі, які виконує людина в певній групі (різні очікування від командира у підлеглих, товаришів і вищих начальників).

Серед вищезгаданих факторів особливу увагу необхідно звернути на фактори особистісних особливостей людей, що можуть призвести до конфлікту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>