Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Аналіз інвестиційних проектів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Сутність інвестиційного проекту

Як зазначають науковці І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге, відмінність проекту від виробничої системи полягає в тому, що проект € однократною, нециклічною діяльністю. Тобто, проект як система діяльності існує рівно стільки часу, скільки потрібно для отримання кінцевого результату. Зазначимо, що цей нюанс варто враховувати в процесі визначення терміну існування самого інвестиційного проекту, терміну його окупності, ефективності.

В.П. Попов, В.П. Семенов визначають інвестиційний проект як комплекс взаємопов'язаних заходів щодо вкладання капіталу протягом обмеженого періоду часу з метою отримання доходів в майбутньому. Автори додають, що система взаємопов'язаних інвестиційних проектів, які мають спільні цілі, єдині джерела фінансування і органи управління, називають інвестиційною програмою.

В.Г. Федоренко інвестиційний проект трактує як письмовий документ, в якому викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції.

Характеризуючи інвестиційний проект, В.П. Попов зазначає, що це обмежена в часі цілеспрямована зміна окремої системи зі встановленими вимогами до якості результатів, рамками можливого використання коштів і ресурсів і специфічною організацією розробки і реалізації.

Для того, щоб повніше охопити багатофункціональність поняття "інвестиційний проект", багато економістів поняття "проект" розглядають у двох аспектах:

 • 1) як спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і обґрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування, тобто це є документований інвестиційний план;
 • 2) як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів, маючи на увазі комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого плану нарощування капіталу.

Згідно з методологією управління проектами у широкому розумінні проект – це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення.

Із врахуванням найважливіших особливостей і обмежень проектної діяльності, інвестиційний проект – це комплекс взаємопов'язаних заходів, які призначені для досягнення протягом обмеженого періоду часу і при обмежених грошових та інших ресурсах поставлених цілей.

Таким чином, проект – це сукупність дій і завдань, що внаслідок їх унікальності й неповторності має такі відмінні ознаки:

 • • чіткі цілі, які повинні бути досягнуті при одночасному виконанні певних технічних, економічних та інших вимог;
 • • внутрішні та зовнішні взаємозв'язки завдань, робіт, операцій і ресурсів, що потребують чіткої координації і контролю у процесі реалізації проекту;
 • • визначені терміни початку й завершення проекту;
 • • обмежені ресурси різних видів;
 • • певний ступінь унікальності реалізації проекту, його мети та умов її досягнення.

Для з'ясування особливостей управління проектом, доцільно розбити його на ієрархічні підсистеми та компоненти, тобто структурувати. Структура проектуце організація зв'язків і відносин між його елементами. За допомогою структури визначають, що необхідно розробити чи зробити; вона пов'язує роботи між собою та з кінцевою метою проекту. У процесі структурування виокремлюють компоненти продукції проекту, етапи його життєвого циклу та елементи організаційної структури. Структуруванняневіддільна частина загального процесу планування проекту, визначення його цілей, розподілу відповідальності й обов'язків.

До основних завдань структурування проекту належать (рис. 2.1):

• поділ проекту на блоки, що підлягають управлінню;

Вплив фаз життєвого циклу продукту на поділ життєвого циклу проекту

Рис. 2.1. Вплив фаз життєвого циклу продукту на поділ життєвого циклу проекту

 • • розподіл відповідальності за елементами проекту і визначення зв'язку робіт зі структурою організації (ресурсами);
 • • точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів);
 • • створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами;
 • • встановлення зв'язку між роботами, пов'язаними з проектом і системою ведення бухгалтерських рахунків;
 • • перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей до конкретних, які виконують підрозділи організації;
 • • окреслення комплексів робіт (підрядів).

Поділ проекту на складові полягає в умінні поєднувати три різні структури – процес, продукт і організацію в єдину структуру проекту.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші