Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування і контроль на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ринкового середовища

У процесі досліджень ринку з'ясовують:

 • • де найбільший обсяг продажу продукції підприємства;
 • • який розмір ринку конкретної продукції в цілому;
 • • хто конкуренти, яка їхня стратегія;
 • • хто покупці;
 • • які відгуки покупців на продукцію підприємства.

Особлива увага приділяється аналізу динаміки та структури споживчого попиту, його прогнозуванню.

Дослідження кон'юнктури ринку у процесі планування продажів починається з аналізу продажів у попередньому періоді. Основними завданнями такого аналізу є пошук резервів найбільш повного задоволення покупців та клієнтів, збільшення обсягів продажів продукції, максимально можливого використання потужностей підприємства, матеріальних та трудових ресурсів і підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

У процесі аналізу продажів розраховуються та аналізуються такі показники:

 • 1. Абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажів у натуральному та вартісному вираженні порівняно з планом та попереднім періодом. Визначається, як різниця між обсягом продажів, досягнутим в аналізованому періоді, та планом, а також обсягом продажів у попередньому (базовому) періоді.
 • 2. Зміна в номенклатурі (асортименті) продукції. Розраховується як зміна питомої ваги конкретного найменування продукції в загальному обсязі реалізації у звітному періоді порівняно з аналогічним показником плану базового періоду. Розрахунок може проводитися в натуральних та вартісних показниках.
 • 3. Індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції. Визначається як відношення кількості даного виду продукції, реалізованої у звітному періоді, до кількості продукції, реалізованої в базовому періоді, та передбаченої планом у натуральних одиницях.
 • 4. Залишок нереалізованої продукції на кінець аналізованого періоду (року, кварталу, місяця).

Відмова покупців від раніше укладених договорів постачання. Цей показник досліджують шляхом визначення питомої ваги продукції, від якої відмовилися споживачі, у загальному обсягу продукції підприємства, що має реалізовуватися за договорами. Розрахунки проводяться для підприємства в цілому та в розрізі окремих причин відмов, які доцільно поділити на:

 • • зовнішні, що не залежать від підприємства, наприклад, неплатоспроможність покупців;
 • • внутрішні, що пов'язані з особливістю продукції та умовами її постачання, наприклад, якість і ціна продукції, які не влаштовують покупця.
 • 5. Повернення продукції споживачами за рекламаціями. При цьому визначається питома вага повернутої продукції в загальному обсязі реалізованої продукції.
 • 6. Причини реалізації продукції понад планові обсяги. Визначаються обсяги такої продукції в цілому для підприємств та за її окремими видами. З'ясовуються причини поставок продукції понад планові обсяги, у тому числі понад обсяги, що передбачені договорами.
 • 7. Рентабельність продажу. Визначається як відношення прибутку, отриманого за визначений період часу, до собівартості реалізованої продукції.
 • 8. Рентабельність обороту. Визначається як відношення прибутку до виручки від реалізації продукції підприємства.
 • 9. Фактична частка основної продукції підприємства на ринку. Оцінюється ступінь стабільності або зростання частки підприємства на ринку.
 • 10. Обсяг продажу за каналами збуту. Визначається частка кожного каналу збуту в загальному обсягу продажу, оцінюються переваги та недоліки кожного з них.

Аналізуючи обсяги продажів, потрібно не лише встановити кількісні значення розглянутих показників, але й виявити причинно- наслідкові зв'язки, які дозволяють оцінити ступінь впливу різних факторів на ефективність продажів.

Для вивчення потреби конкретних споживачів необхідна сегментація ринку. Сегмент ринку – це особливим чином виокремлень група споживачів. Сегментація дозволяє максимально задовольнити потреби покупців у різноманітних товарах, забезпечує економію витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції, підвищення конкурентоспроможності підприємства, дозволяє знизити чи ухилитися від конкурентної боротьби шляхом переходу на неосвоєний сегмент ринку, що у кінцевому підсумку обумовлює високу якість планових рішень. Сегментацію ринку доцільно здійснювати за:

 • – за географічним принципом;
 • – за демографічним принципом;
 • – за соціально-економічними характеристиками;
 • – за психологічним принципом;
 • – за споживчими мотивами;
 • – за функціональним призначенням продукції;
 • – за формою власності (державні, недержавні);
 • – за галузевим принципом;
 • – за вагомістю споживачів та ін.

Важливим етапом планування продажів є вибір цільового ринку, що передбачає такі етапи:

1. Визначення потенціалу сегмента ринку (потенціальний обсяг продажу) полягає у розрахунках загальної і фактичної місткості ринку. Загальна (потенційна) місткість ринку максимально можливий обсяг продажу певної продукції на ринку протягом певного періоду та за певних умов розвитку ринку. Може бути розрахована як добуток середньостатистичної потреби в певному виді продукції (послуги) на душу населення та чисельності регіону:

(5.1)

де П – середньостатистична потреба в певному виді продукції на душу населення;

Ч – чисельність населення регіону

У вартісному вимірі потреба ринку визначається:

(5.2)

де Ц – ціна товару (послуги)

Фактична місткість ринку – кількість певного виду продукції, яка реалізовувалася протягом певного періоду всіма підприємства, що працювали на даному ринку. Цей показник відповідає величині поточного ринкового попиту:

(5.3)

де Кп – кількість покупців певної продукції на даному ринку;

п – кількість покупок кожного покупця за певний період

 • 2. Оцінка доступності та значимості сегмента ринку передбачає вивчення можливості розпочати або продовжувати продаж продукції на обраному сегменті. Для цього з'ясовується: наявність конкурентів, переваги та недоліки їхньої продукції, ступінь задоволеності нею споживачів; вхідні та вихідні бар'єри; можливість використання наявних каналів збуту.
 • 3. Оцінка можливості освоєння ринку передбачає: дослідження діючих на ринку норм та правил роботи, стандартів, вимог щодо сертифікації продукції; аналіз ризику освоєння та здійснення діяльності на ринку; прогнозування реакції конкурентів на появу продукції даного підприємства.
 • 4. Визначення можливостей підприємства на ринку доцільно здійснювати за допомогою наступних показників:
  • коефіцієнту насиченості, що розраховується як відношення фактичного обсягу продажу на ринку до потреби ринку;
  • частки підприємства на ринку, що визначається як відношення обсягу продажу даного підприємства до потенційної місткості ринку певної продукції.
 • 5. Прогноз розвитку ринку полягає у визначенні умов, за яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту споживачів у товарах даного підприємства та створюються передумови для ефективного збуту продукції, що виробляється.

Кон'юнктура ринку характеризується визначеним співвідношенням попиту та пропозиції на товари даного виду, а також рівнем та співвідношенням цін. Ось чому першочерговим об'єктом аналізу є поточний стан виробництва, попиту та пропозиції, товарних запасів, умов торгівлі та цін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші