Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування і контроль на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів здійснюється в наступній послідовності:

 • 1. Вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів передбачає збір та аналіз інформації щодо потенційних постачальників та цін на їх продукцію, асортименту матеріальних ресурсів, нових технологій виготовлення. Джерела інформації при цьому можуть бути наступні:
  • • ярмарки та виставки;
  • • прямі зустрічі з постачальниками;
  • • біржові бюлетені;
  • • журнали, газети, радіо, телебачення;
  • • спеціальні каталоги та проспекти;
  • • технічні довідники.

Формування даних про ринок матеріально-технічних ресурсів і ефективна політика закупівель дозволяють оптимізувати витрати на їх придбання.

2. Аналіз можливостей підприємства щодо виробництва окремих видів матеріально-технічних ресурсів. На цьому етапі підприємство повинно проаналізувати свої виробничі можливості щодо самостійного виготовлення матеріалів, напівфабрикатів та інших матеріально-технічних ресурсів. Визначається перелік найменувань таких ресурсів, можливі обсяги виготовлення та собівартість виробництва. Здійснюється порівняльний аналіз вартості власного виробництва та ціни постачальника, якісних характеристик продукції.

Крім власного виробництва джерелом формування матеріально- технічних ресурсів на підприємстві є мобілізація внутрішніх ресурсів, а саме:

 • • економія матеріалів завдяки проведенню певних організаційно-технічних заходів;
 • • запровадження безвідходного виробництва за рахунок використання нових прогресивних технологічних процесів;
 • • повторне використання матеріалів і обладнання завдяки ремонту та відновленню;
 • • використання понаднормативних і зайвих запасів матеріалів, своєчасна реалізація непотрібних матеріалів іншим підприємствам.
 • 3. Прийняття рішення про закупівлю приймається на основі отриманих даних аналізу ефективності використання матеріально-технічних ресурсів та резервів її підвищення, можливостей щодо власного виробництва.
 • 4. Складання плану закупівель матеріально-технічних ресурсів. План закупівель матеріальних ресурсів складається на основі балансів матеріально-технічних ресурсів, у яких містяться дані про розмір очікуваного залишку на початок планового періоду, потребу в ресурсі, джерела її задоволення, кількість матеріалів, що підлягають закупівлі.

Вибір постачальника є основою створення стійкої бази постачання будь-якого підприємства. Рішення розмістити замовлення в конкретного постачальника залежить від низки факторів.

Чинники, які визначають вибір постачальника: ціна ресурсу; якість ресурсів; місце розташування підприємства; діюча система знижок; дотримання термінів поставок; досвід роботи на ринку; виробнича потужність; фінансовий стан; репутація фірми; система післяпродажного обслуговування.

Під час планування поставок матеріальних ресурсів передбачають такі дії:

 • – вибір постачальника певного виду ресурсу;
 • – укладання договору на поставку;
 • – вибір форми постачання ресурсу;
 • – складання плана-графіка постачання ресурсів.

Величина очікуваних залишків на початок планового періоду () розраховується за формулою:

(8.11)

де – фактичний залишок на перше число місяця, в якому розробляється план постачання;

– очікуваний обсяг поставки на підприємство матеріалів даного виду за період від дати, на яку встановлено фактичний залишок і до початку – планового періоду;

– очікувані витрати даного матеріалу за той же період.

Інформація про фактичні залишки матеріальних ресурсів на складах і в цехах підприємства міститься в картках складського обліку, оборотних відомостях і інших аналогічних документах. Ці дані беруть станом на перше число місяця.

В очікуване надходження включаються матеріали, які постачальники повинні відвантажити згідно з договорами, матеріали, що знаходяться в дорозі, а також їх надходження за рахунок місцевих і інших джерел.

Щоб знайти величину очікуваної витрати матеріалів, необхідно розрахувати потребу в них для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних потреб, створення необхідних запасів.

Наступним етапом є розробка плану мобілізації внутрішніх ресурсів. В ньому передбачаються заходи зі скорочення і використання відходів виробництва; відновлення і повторного використання матеріальних ресурсів, максимального залучення понаднормативних і надлишкових запасів матеріалів в сферу виробництва, зменшення маси виробів та ін.

На завершальному етапі підготовки плану матеріально- технічного забезпечення складаються матеріальні баланси (табл. 8.1, 8.2), в яких порівнюється потреба в матеріальних ресурсах з джерелами і розмірами їх задоволення і визначається кількість матеріалів, що підлягає закупівлі.

Таблиця 8.1 – Баланс матеріальних ресурсів на р.

Потреба

Сума,

грн

Джерела покриття потреби

Сума,

грн

Основне виробництво Капітальне будівництво Заходи з удосконалення техніки

Ремонтно-експлуатаційні

потреби

Незавершене виробництво Формування виробничих запасів

Очікуваний залишок на початок року

Поставки по контракту Мобілізація внутрішніх ресурсів Інші джерела

Разом

Разом

Баланс матеріального забезпечення складається по кожному виду ресурсів. У загальному вигляді баланс представляє собою наступне рівняння:

(8.12)

де – потреба у матеріальних ресурсах для виконання

виробничої програми;

– потреба для поповнення незавершеного виробництва;

– потреба для ремонтно-експлуатаційних робіт;

– потреба для капітального будівництва;

- потреба для поповнення запасів;

– залишок матеріалів у незавершеному виробництві;

М – розмір мобілізованих внутрішніх ресурсів;

З – величина закупівлі (постачання) матеріалів.

Таблиця 8.2 – Баланс електроенергії (палива) на р.

Потреба

Сума,

грн

Джерела покриття потреби

Сума,

грн

На технологічні цілі На господарські потреби

На виконання заходів плану технічного розвитку Інші потреби

Власне виробництво Поставки зі сторони Мобілізація внутрішніх резервів Інші джерела

Разом

Разом

На основі балансів розраховується обсяг планових закупівель ресурсів, який відображається у плані закупівель, що складається на рік та поквартально (табл. 8.3).

Таблиця 8.3 – План закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Найменування

матеріальних

ресурсів

Залишок на

 • 01.01.20_p.
 • (очікуваний)

План на 20 р.

Потреба на виробництво

Власне

виробництво

План закупівлі

у т.ч. за кварталами

Усього

1

2

3

4

Розробка балансів матеріально-технічного забезпечення є передумовою для планування розподілу матеріальних ресурсів між виробничими одиницями, що входять до складу підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші