Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види економічної діагностики, їх характеристика

Залежно від масштабів, цілей і напрямів здійснюваних перетворень, а також доступної інформації про проблемні сфери діяльності можна проводити різни види економічної діагностики, які різняться залежно від мети з проведення, вихідної інформації та висновків, рис. 1.2.

Визначимо основні характеристики видів діагностики залежно від цілей і масштабів аналізу.

1. Експрес-діагностика – коротке дослідження різних аспектів діяльності підприємства з метою виявлення проблемних сфер і отримання попередніх оцінок поточного стану. Її мета – знайти і виділити найбільш складні проблеми в управлінні підприємством у цілому і його фінансових ресурсах зокрема. Це необхідно для звуження сфери пошуку причин існуючих проблем і шляхів їх можливого вирішення.

Експрес-діагностика найчастіше є першим етапом перетворень, проведених із залученням сторонніх консультантів, допомагає виробити єдине бачення керівництвом і командою зовнішніх консультантів поточного стану і проблем підприємства. Експрес-діагностика передбачає незначні витрати часу для отримання попередньої оцінки. Для більш детального аналізу проводяться додаткові аналітичні дослідження. Зміст цього процесу полягає в дослідженні поточних аспектів діяльності підприємства.

Види економічної діагностики

Рис. 1.2. Види економічної діагностики

Можна виділити декілька етапів проведення експрес-діагностики підприємства:

 • – збір інформації та оцінка її вірогідності на підставі аналізу облікової політики підприємства;
 • – переведення типових форм бухгалтерської звітності в аналітичну форму;
 • – аналіз структури звітів та динаміки показників;
 • – розрахунки і групування показників за основними напрямами аналізу;
 • – аналіз і зміна груп показників за досліджуваний період;
 • – виявлення взаємозв'язків між основними досліджуваними показниками та інтерпретація результатів;
 • – підготовка висновку про фінансовий стан підприємства;
 • – визначення "вузьких місць" і пошук резервів;
 • – вироблення рекомендацій з поліпшення фінансового стану підприємства.
 • 2. Комплексна ("детальна") діагностика – докладне аналітичне дослідження, що дає глибоке розуміння поточної ситуації і є основою для визначення як стратегії перетворень в досліджуваних сферах діяльності, так і переліку конкретних заходів для досягнення запланованих результатів.

Діагностика може проводитись за такими напрямами досліджень:

 • – розширений аналіз у сфері зв'язку та інформатизації;
 • – фінанси;
 • – маркетинг;
 • – виробнича діяльність;
 • – дослідження і розробки;
 • – кадри;
 • – система управління;
 • – загальна ефективність діяльності підприємств зв'язку та інформатизації.

Комплексна діагностика може проводитись за усіма з перерахованих вище напрямів або фокусуватись за будь-яким одним або декількома напрямами. Комплексна діагностика необхідна, якщо існуюча (або відсутня) на підприємстві система моніторингу поточної діяльності не дозволяє визначити основні проблеми, причини їх виникнення, послідовність вирішення ("все погано, і не зрозуміло, з чого починати"). Структура і глибина досліджень, які необхідно провести в процесі діагностики, порядок її проведення, терміни, склад виконавців визначаються за підсумками; загалом вона містить у собі організаційну, кадрову, функціональну та стратегічну діагностику.

Комплексна діагностика стану підприємства дозволяє оцінити всі або багато аспектів господарських процесів, але це є досить трудомістким процесом, який проводиться, як правило, сторонніми консультантами. У зв'язку з цим потенційна періодичність проведення комплексної діагностики дуже низька – менше одного разу на рік, і практика показує, що її виконує обмежена кількість підприємств, які знаходяться в кризовому стані або планують будь-які великі проекти, наприклад, впровадження інформаційних систем управління).

Застосування комплексної діагностики для оцінки надійності, можливо, буде суперечити важливому економічному принципу – принципу рентабельності, який означає, що витрати на керування надійністю не повинні перевищувати отриманий від цього фінансовий результат.

3. Діагностика банкрутства – використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві й оперативного реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення ймовірності повної фінансової неспроможності суб'єктів господарювання. Метою діагностики банкрутства є виявлення загроза банкрутства і розробка контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій.

Для забезпечення більшої об'єктивності результатів аналізу діагностика банкрутства вітчизняних підприємств має базуватися на таких принципах:

 • – необхідність поєднання в процесі аналізу кількісних та якісних критеріїв, що сигналізують про потенційну загрозу банкрутства суб'єктів господарювання;
 • – урахування особливостей розвитку економічних циклів у певній галузі при визначенні індикаторів кризових явищ на підприємстві;
 • – узагальнення світового досвіду в розробці методичного інструментарію діагностики банкрутства і його адаптація до умов діяльності та інформаційного забезпечення вітчизняних підприємств;
 • – комплексний інтегральний підхід до оцінювання фінансового стану підприємств, що зазнали фінансових ускладнень у своїй діяльності.

При здійсненні діагностики банкрутства виконуються такі процедури, як:

 • 1. Аналіз показників (результатів) діяльності підприємства, у т.ч.:
  • – внутрішній аналіз (динаміка, порівняння з нормативами);
  • – зовнішній аналіз (порівняльний з даними інших підприємств, середньогалузевими показниками та ін.).
 • 2. Аналіз організації бізнес-процесів (способів виконання підприємством тих чи інших функцій).
 • 3. Аналіз показників заснований на даних як внутрішньої звітності (інформація планово-економічних служб, бухгалтерії, технологічних відділів), так і зовнішніх джерел (звітність інших підприємств, аналітичні матеріали).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>