Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Галузеві ключові фактори успіху

Галузеві ключові фактори успіху (КФУ) – це ті дії з реалізації стратегії, конкурентні можливості, результати діяльності, які кожне підприємство має забезпечити задля своєї конкурентоспроможність та досягнення фінансових успіхів. Визначення КФУ з урахуванням переважаючих умов розвитку галузі і конкуренції в ній – найважливіше аналітичне завдання. КФУ в різних галузях розрізняються. Крім того, з часом вони можуть змінюватись в одній і тій самій галузі під впливом змін загальної ситуації.

КФУ залежать від:

 • технології – якість наукових досліджень, можливість інновацій у виробничому процесі, можливість розробки нових товарів, ступінь оволодіння існуючими технологіями;
 • виробництва – низька собівартість продукції, якість продукції, високий ступінь використання виробничих потужностей, вигідне місцезнаходження підприємства, доступ до кваліфікованої робочої сили, висока продуктивність праці;
 • реалізації продукції – широка мережа оптових дистриб'юторів, широкий доступ до точок роздрібної торгівлі, наявність точок роздрібної торгівлі, що належать підприємству, низькі витрати на реалізацію;
 • маркетингу – висока кваліфікація співробітників відділу реалізації, доступна для клієнтів система технічної допомоги при купівлі та використанні продукції, чітке виконання замовлень покупців, різноманітність моделей та видів продукції, мистецтво продаж;
 • професійних навичок – особливий хист, "ноу-хау" у галузі контролю якості, компетентність у дизайні, ступінь оволодіння технологією, здатність створювати ефективну рекламу;
 • організаційних здібностей – рівень інформаційних систем, здатність швидко реагувати на змінні умови, досвід та "ноу-хау" у галузі менеджменту;
 • інших факторів сприятливий імідж, загальні, низькі витрати, сприятливе положення, приємність у спілкуванні, доступ на фінансові ринки, наявність патентів.

Зважаючи на те, що галузі досить суттєво відрізняються за своєю структурою та базовими характеристиками, аналіз загальної ситуації у галузі та конкуренції в ній розпочинається з розгляду основних економічних характеристик. Наприклад, для СЗІ такими характеристиками можуть бути наступні показники, які представлені в табл. 5.1.

У діяльності підприємств на певному ринку або ринковому сегменті обов'язково існують свої КФУ (інакше кажучи, умови, без яких конкурентний успіх неможливий). КФУ визначають те, в чому підприємство повинна досягти максимальної ефективності, також потрібні для цього навички та ресурси. Ідентифікація ключових факторів успіху є наріжним каменем стратегічного аналізу, головним завданням менеджменту.

Цей метод може бути використаний для всіх підприємств і дає три корисних результати: примушує людей думати про їх КФУ, надає звіт порівняльної конкурентоспроможності, коли зроблено аналіз головних конкурентів, відокремлює напрями, за якими можливе проведення більш ефективних заходів для поліпшення становища.

Таблиця 5.1

Приклад основних економічних показників, що характеризують сферу зв'язку та інформатизації

Показник

Характеристика

1

2

Розмір ринку

 • – річні прибутки – 400 – 500 млн. дол.;
 • – валовий обсяг – 4 млн. тонн

Темпи зростання розмірів ринку

2 – 3 % на рік

Ступінь життєвого циклу

зрілість

Кількість підприємств у СЗІ

 • – малі підприємства – 14577 од[1];
 • – середні підприємства – 410 од.;
 • – великі підприємства – 12 од.

Легкість виходу на ринок і виходу 3 нього

легкість виходу на ринок, однак складність виникає при утриманні споживачів послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації

Технології/ Інновації

 • - виробнича технологія однорідна та змінюється повільно, найбільші зміни – в асортименті послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації;
 • – 1-2 нових послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації впроваджуються щорічно, і саме на них припадає практично весь приріст виробництва

Характеристики послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації

 • - високий ступінь стандартизації, послуги (продукції, роботи) зв'язку та інформатизації різних підприємств практично однакові;
 • – споживачі послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації не бачать великої різниці, крім тарифів на послугу

Економія на масштабах виробництва

 • – помірна;
 • – всі підприємства у СЗІ мають практично однакові виробничі витрати

Крива досвіду

не є основним фактором у даній галузі

приблизно на середньому рівні або нижче: характер

Прибутковість галузі

послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації веде до різкого зниження цін за падіння попиту, однак при стійкому попиті ціни ростуть повільно. Прибутковість значною мірою залежить від попиту

Розміри ринку

 • – невеликі ринки не приваблюють великих / нових конкурентів;
 • – широкі ринки часто привертають увагу підприємств, що зацікавлені у залученні підприємства із сильними конкурентними позиціями в даній галузі

Темпи зростання ринку

швидке зростання полегшує проникнення на ринок, уповільнення зростання призводить до виходу з ринку найбільш слабких підприємств

Надлишки або нестача потужностей

надлишки виробничих потужностей призводять до падіння цін та прибутків, скорочення потужностей – до зростання

Прибутковість галузі

висока прибутковість сприяє появі на ринку нових підприємств, низька – скороченню числа підприємств

Перешкоди для входу на ринок або виходу з нього

високі бар'єри захищають позиції підприємства, що вже діють на ринку, низькі – роблять їх позиції вразливими для підприємств-новачків

Ціна – найважливіший фактор для покупців

більше споживачі послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації переходять до підприємств, які надають тіж самі послуги за нижчими цінами

Швидкі технологічні зміни

підвищується ризик: інвестиції в цих умовах можуть виявитись малопродуктивними через швидкий моральний знос обладнання

Завершальним кроком аналізу галузі та конкурентної ситуації є оцінка ситуації в галузі та визначення привабливості або непривабливості галузі на перспективу. При визначенні привабливості в тій чи іншій галузі визначальними є такі фактори:

 • – потенціал зростання галузі;
 • – сприятливий чи несприятливий вплив на галузь рушійних сил;
 • – можливість входу до галузі великих підприємств;
 • – стабільність попиту;
 • – посилення або послаблення впливу сил конкуренції;
 • – серйозність проблем, що постають перед галуззю в цілому;
 • – ступінь ризику та невизначеності;
 • – зростання чи зниження прибутковості галузі як результат дій конкурентів та рушійних сил.

При проведенні аналізу галузі та конкуренції в ній необхідно пам'ятати дві речі: аналіз зовнішнього середовища не може здійснюватися суто механічно, коли в формулу підставляють отримані дані. Для однакових ситуацій є безліч варіантів дій. По-друге, повномасштабний аналіз галузі та конкуренції має проводитися кожні 1-3 роки. У проміжках керівники мають уточнювати стратегічні плани згідно з надходженням нової інформації. Необхідно дуже добре знати ситуацію в галузі та умови конкуренції в ній, постійно слідкувати за ними – іншої альтернативи немає.

 • [1] Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>