Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оцінки потенціалу підприємства

Для оцінки потенціалу підприємства на практиці використовуються різноманітні методи.

За напрямом формування інформаційної бази можна виділити:

 • 1. Критеріальні методи – за інформаційну базу беруть абсолютні (натуральні або вартісні) значення ключових показників. За належного інформаційного забезпечення ці методи є найточнішими.
 • 2. Експертні методи – прості у використанні, не потребують збирання повної інформації про конкурентів, оскільки базуються на думці досвідчених фахівців.

Проте перевага таких методів є водночас і їхнім недоліком, бо іноді суб'єктивізм експертів може спотворювати результати оцінки.

За способом відображення кінцевих результатів виокремлюють:

 • 1. Графічні методи – забезпечують найвищий рівень сприйняття кінцевих результатів оцінки, інтерпретованих у графічних об'єктах (рисунках, графіках, діаграмах та ін.).
 • 2. Математичні методи – базуються на факторних моделях оцінки, які полягають у розрахунку одного (інтегрального) показника або кількох цифрових значень показників, за якими формується остаточна оцінка. Ці методи вважають найточнішими, хоч іноді вони потребують обтяжливих математичних обчислень, тобто спеціальної підготовки працівників.
 • 3. Логістичні методи – є алгоритмізованими методами оцінки, які базуються на логічних припущеннях.

За можливістю розробки управлінських рішень існують:

 • 1. Одномоментні методи – це, по суті, статичні методи, тому що оцінюють тільки фактичний стан справ, не забезпечуючи можливості розроблення заходів на перспективу.
 • 2. Стратегічні методи – уможливлюють не тільки оцінку стану конкурентоспроможності потенціалу підприємства на конкретну дату, а розроблення стратегічних заходів з поліпшення цього потенціалу.

За способом оцінки виділяють індикаторні та матричні методи.

Індикаторні методи ірунтуються на використанні системи індикаторів, за допомогою якої проводиться оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства і національної економіки в цілому. Під "індикатором" розуміють сукупність характеристик, які дають змогу у формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого об'єкта, що досліджується, і на цій підставі сформулювати рекомендації з підвищення результативності функціонування об'єкта. Кожен індикатор, у свою чергу, розпадається на низку показників, які відображають стан окремих елементів досліджуваного об'єкта.

Матричні методи. В основу цих методів покладено ідею розгляду процесів конкуренції в їх взаємозалежності та динаміці. Використовуючи матричні методи, управлінці мають змогу оцінити рівень конкурентоспроможності потенціалу не тільки свого підприємства, а й найближчих конкурентів, що допоможе розробити стратегію поведінки на ринку. Матричними методами широко користуються американські консультаційні фірми, а за належного інформаційного забезпечення такі методи можуть бути надійним інструментом для оцінки конкурентоспроможності потенціалу й вітчизняних підприємств.

Оцінка потенціалу підприємства: основні цілі та сфери застосування

У наукових працях з проблем формування і реалізації потенціалу підприємств зазвичай недостатньо розроблено питання вимірювання його величини і рівня ефективності використання.

Для оцінки потенціалу підприємства потрібна всеосяжна система показників, причому в основу конструювання такої системи має бути покладена структурна модель, що враховує не тільки фактичну динаміку, а й теоретичні передумови. Структурна модель системи показників щодо оцінки потенціалу підприємства повинна враховувати такі вимоги до її формування:

 • – загальнотеоретична інтерпретація, взаємозв'язок і цілеспрямування як окремих показників, їхніх груп, так і всієї системи в цілому;
 • – забезпечення порівнянності, єдиної спрямованості показників груп, усієї системи;
 • – наявність у системі показників, що виступають як основні регулювальні параметри, опорні категорії;
 • – можливість регулювання значень величин показників залежно від рівня використання ресурсів, що витрачаються, й ефективності результату;
 • – можливість отримання прогнозу про спрямованість динаміки показників.

Слід зазначити, що сукупність оцінних принципів, показників, критеріїв і методів становить методологію оцінки. У загальному вигляді методологію оцінки можна подати як послідовність таких дій: формування категорій, розробка показників, установлення критерію порівняння; вибір способу оцінки, отримання результату оцінки.

Оцінка вартості потенціалу підприємства це упорядкований, цілеспрямований процес визначення в грошовому виразі вартості об'єкта з урахуванням потенційного і реального доходу, який має місце в певний проміжок часу за умов конкретного ринку.

В оцінці потенціалу підприємства зацікавелені: кредитори; інвестори; держава; акціонери; управлінці; постачальники; страхові підприємства. Вони бажають реалізувати свої економічні інтереси і визначають головні цілі оцінки, а саме:

 • – підвищення ефективності поточного управління підприємством;
 • – визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу акцій підприємства на фондовому ринку;
 • – визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажу цілком або частинами;
 • – реструктуризація підприємства;
 • – розроблення плану розвитку;
 • – визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави за кредитування;
 • – укладення страхової угоди, в процесі якого виникає необхідність визначення вартості активів;
 • – установлення бази оподаткування;
 • – прийняття обгрунтованих управлінських рішень (зокрема усунення впливу інфляційних процесів);
 • – здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу.

Оцінка вартості потенціалу підприємства проводиться за такими напрямами, як:

 • 1. Оцінка вартості майна проводиться за:
  • – продажу певної частки нерухомості;
  • – отримання кредиту під заставу частини нерухомості;
  • – страхування нерухомого майна і визначення у зв'язку з цим його вартості;
  • – передавання нерухомості в оренду;
  • – оформлення частини нерухомості як внеску до статутного фонду новостворюваного підприємства;
  • – оцінки нерухомого майна як окремого етапу в загальній оцінці вартості підприємства.
 • 2. Оцінка вартості машин і обладнання проводиться в таких випадках:
  • – продаж окремих одиниць обладнання;
  • – оформлення застави;
  • – страхування рухомого майна;
  • – передавання машин, обладнання в оренду;
  • – організація лізингу машин, обладнання;
  • – визначення амортизаційних відрахувань;
  • – оформлення машин і обладнання як внеску до статутного фонду іншого підприємства;
  • – за реалізації інвестиційного проекту.
 • 3. Оцінка вартості гудвілу проводиться за:
  • – передання або продажу іншому підприємству;
  • – надання франшизи іншим компаньйонам;
  • – визначення збитку, який було завдано діловій репутації підприємства незаконними діями інших підприємств;
  • – використання гудвілу як внеску до статутного капіталу;
  • – за визначення вартості всіх нематеріальних активів для оцінки вартості підприємства.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші