Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 • 7.1. Поняття бізнес-діагностики.
 • 7.2. Методологічні засади щодо проведення бізнес-діагностики.
 • 7.3. Основні сфери дослідження бізнес-діагносінки діяльності підприємства.
 • 7.4. Тимчасової горизонт бізнес-діагностики. 7.5. Діагностика бізнес-процесу підприємства.

Питання та завдання для самоконтролю.

Поняття бізнес-діагностики

Будь-які зміни на підприємстві необхідно починати з діагностики її діяльності.

Бізнес-діагностика це ретроспективне (на основі минулої діяльності), оперативне (поточний стан) та перспективне (прогноз розвитку) комплексне дослідження господарської діяльності підприємства на предмет розробки його господарської політики. Метою бізнес-діагностики є виявлення найбільш важливих проблем і пріоритетів ведення господарської діяльності та розробка програми короткострокових і довгострокових заходів, які дозволять поліпшити ефективність та фінансові показники діяльності підприємств.

Результатом комплексної бізнес-діагностики діяльності підприємств є розробка заходів щодо розвитку системи управління та фінансового оздоровлення підприємств, збільшення рентабельності виробництва, а також щодо підвищення реальної керованості підприємств та її ринкової привабливості. Останнє положення дуже важливо, тому що воно показує комерційну цінність бізнес-діагностики, її прямий зв'язок з підвищенням фінансових результатів ПЗ. Бізнес-діагностика може проводитися як силами планово-аналітичних служб самих підприємств у СЗІ, так і з залученням сторонніх консультантів, що гарантують більшу ступінь об'єктивності результатів факторів незалежності аналітиків.

Бізнес-діагностика підприємств у СЗІ дає керівникам:

 • – точніше розібратися у ситуації на підприємств у СЗІ. Для цього необхідно проаналізувати їх відсторонено і об'єктивно, без притаманної співробітникам підприємства (вільної або мимовільної) упередженості в оцінці;
 • – можливість виявити "слабкі місця" та визначити фактори, які на них вливають;
 • – знизити ризики, які пов'язані з управлінською діяльністю.
 • – виявити причинно-наслідкові зв'язки проблем підприємства;
 • – розробити організаційні, технічні, інформаційні та технологічні пропозиції для реалізації поставлених стратегічних цілей.

Цілісність проведених досліджень забезпечується короткостроковими, середньостроковим та довгостроковим характером бізнес-діагностики.

Короткостроковий аналіз спрямований на забезпечення гнучкості оборотних коштів і поточних зобов'язань при сталості основного капіталу і довгострокових джерел фінансування. Даний аналіз повинен відображати ступінь можливостей управління підприємства в поточному управлінні підприємницької діяльності.

Середньостроковий аналіз передбачає можливість збільшення власних коштів за рахунок накопичення прибутку та нарощування основних засобів.

Довгостроковий аналіз базується на забезпеченні гнучкості всіх активів і пасивів, включаючи довгострокове залучення коштів за рахунок емісій акцій, утворення спільних підприємств, довгострокового заставного кредитування та ін.

Методологічні засади щодо проведення бізнес-діагностики

Обов'язковою характеристикою бізнес-діагностики є її комплексність, оскільки дослідженню піддаються всі основні сторони господарської діяльності підприємства і тим самим розробляються збалансовані рекомендації щодо здійснення конкретних управлінських заходів, що враховують всі найважливіші аспекти підприємницької діяльності у СЗІ. Комплексність передбачає урахування всіх суттєвих факторів господарської діяльності підприємства при розробці його господарської політики. Так наприклад, при виборі "так" – "ні" оцінюється комплексний ефект того чи іншого управлінське рішення на наступні моменти:

 • – поточні та майбутні фінансові результати підприємства (прибуток);
 • – положення у СЗІ (конкурентні переваги);
 • – падіння ліквідності, пов'язане з іммобілізацією частини фінансових ресурсів;
 • – поточне падіння прибутковості, пов'язане з додатковим залученням кредитних джерел фінансування та, як наслідок, збільшенням собівартості за рахунок нарахованих відсотків та ін.

У ході бізнес-діагностики розглядаються такі питання, як:

 • – цілі та стратегії розвитку підприємницької діяльності в цілому по кожному структурному підрозділу (філії, центру, структурному підрозділу тощо) і функціональному напряму. їх вплив на організацію робіт;
 • – організація діяльності функціональних напрямів;
 • – використовувані показники та система оцінок;
 • – ефективність і оптимальність системи планування підприємства;
 • – повнота і достовірність звітності;
 • – специфіка реалізації процесів і використання методів (технологій);
 • – застосовність існуючих та планованих методологій і технологій;
 • – "вузькі" місця в процесах як при взаємодіях всередині, так і зі споживачами послуг (продукції, робіт) та постачальниками;
 • – необхідність і обґрунтованість тих чи інших перетворень і активності (з точки зору системи управління та організації підприємницької діяльності);
 • – можливі фінансові, ресурсні, часові обмеження для проведення перетворень;
 • – існуючі та прогнозовані ризики;
 • – пріоритетні потреби респондентів в інформації й організації взаємодії;
 • – корпоративна культура підприємств як фактор готовності підприємств до перетворень.

Методика проведення бізнес-діагностики є окремим випадком (проявом) діалектичного підходу до аналізу будь-якого процесу або явища відповідно до класичної тріади Гегеля: "теза – антитеза – синтез" або того, що іноді називається "системний підхід". Такий метод передбачає підхід до об'єкта дослідження як до системи, яка передбачає єдність змісту складових частин (змісту) і внутрішнього взаємозв'язку цих частин (форми).

Відповідно, на першому етапі дослідження фіксується загальна динаміка розвитку системи (для підприємства – це динаміка фінансових результатів, валюти балансу, величини власного капіталу та ін.); на другому етапі проводиться аналіз (розчленування об'єкта дослідження на складові і детальне автономне вивчення цих частин), а на третьому – синтез (тобто вивчення внутрішнього функціонального зв'язку цих частин).

Для підприємства третій етап дослідження – це синтез виявлених цілей розвитку з окремих аспектів господарської діяльності для розробки інтегральної збалансованої стратегії підприємства. Ігнорування третього етапу може привести у безвихідь, оскільки внутрішній зв'язок системи часто є суперечливим (тобто висновки, що випливають з результатів аналізу, часто не стикуються один з одним, тому необхідно знайти між ними розумний баланс).

Реалізація подібного підходу, заснованого на аналізі і наступному синтезі, дозволяє адекватно оцінити сформовану систему управління і фінансове становище підприємства і розробити пропозиції, що забезпечують максимальне зростання її фінансових результатів. Даний підхід дозволяє вирішити такі проблеми, як:

 • – "стикування" різних аспектів діяльності підприємств, що гостро стоять практично перед підприємствами у СЗІ;
 • – "ув'язка" цілей зростання обсягу і прибутковості операцій і збереження прийнятної фінансової стабільності – який оптимальний рівень фінансових резервів відволікаються від провадження господарської діяльності необхідний для підтримки розумного рівня платоспроможності підприємства;
 • – "стикування" цілей поточного і перспективного розвитку – який оптимальний розподіл коштів між поточними потребами та здійсненням капітальних вкладень (інвестицій);
 • – оптимізація політики в області ціноутворення – взаєморозрахунки між підприємствами у СЗІ, тарифи на послуги (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>