Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з членами кредитних спілок

Облік розрахунків з членами кредитних спілок ведуть на субрахунку 37.6 "Розрахунки за позиками з членами кредитних спілок".

Кредитна спілка – це об'єднання громадян, які періодично вносять членські внески і за рахунок яких, за погодженою схемою кредитування, здійснюється видача фінансового кредиту одному або декільком членам кредитної спілки.

Документальною підставою для відображення записів на субрахунку 37.6 "Розрахунки за позиками з членами кредитних спілок" є:

  • – в частині виникнення дебіторської заборгованості – договір між членами кредитної спілки, видатковий касовий ордер, платіжне доручення;
  • – в частині погашення – прибутковий ордер, накладна тощо.

Аналітичний облік ведеться в розрізі членів кредитної спілки та за кожною виданою позикою.

На рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з членами кредитних спілок відображають (табл. 8.18):

Таблиця 8.18. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з членами кредитних спілок

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видана позика члену кредитної спілки

Договір,

вко

37.6

30.1

2

Одночасно на суму застави (якщо позика видавалась під заставу)

Договір застави

-

06

3

Повернуто позику членом кредитної спілки

ПКО

Виписка банку

30.1,31.1

37.6

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Розрахунки за операціями, що пов'язані із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи): розрахунки з іншими організаціями за різного роду роботи, послуги, вартість яких зараховується до складу загально виробничих, адміністративних, збутових і т.д.; усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами) (розрахунки з видачі та погашення кредитів, виплати на утримання дитячих дошкільних закладів, які є на балансі підприємства, оплата телефонних переговорів працівників, виграти на оплату їх навчання та ін.); розрахунки з квартиронаймачами; інші види розрахунків обліковують на субрахунку 37.7 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Аналітичний облік за вказаним субрахунком ведуть окремо за кожним дебітором, видами заборгованості, термінах її виникнення та погашення.

Основні господарські операції за операціями з іншими дебіторами відображені в таблиці 8.19.

Таблиця 8.19. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з іншими дебіторами

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надана позика працівникам підприємства

Договір, ВКО, виписка банку

37.7

30,31

2

Реалізована працівнику продукція підприємства в кредит

Договір,

накладна

37.7

70.1

3

Відображені розрахунки за товари, придбані працівником в кредит на підставі виданого ним доручення – зобов'язання

Доручення – зобов'язання, бухгалтерська довідка

37.7

68.5

4

Відображені в орендодавця суми доходу від здачі майна в операційну оренду

Договір оренди, акт приймання – передачі наданих послуг

37.7

  • 71.3,
  • 70.3 (якщо лізинг – основний вид діяльності підприємства)

5

Нарахований орендний платіж за договором фінансового лізингу в частині відшкодування вартості обладнання

Договір оренди, акт приймання – передачі наданих послуг, бухгалтерська довідка

37.7

18.1

6

Повернено позику працівниками підприємства та відшкодовано за товари, придбані в кредит

Договір, ПКО Виписка банку Розрахункова відомість

30, 31, 66

37.7

На субрахунку 37.8 "Розрахунки з державними цільовими фондами" ведуть облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

Нарахування суми матеріального забезпечення – допомоги з тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображають:

Д-т 37.8 К-т 66.3.

Надходження грошових коштів на рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображають:

Д-т 31.3 К-т 37.8.

Аналітичний облік ведуть за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 для обліку розрахунків за операціями з деривативами використовують субрахунок 37.9 "Розрахунки за операціями з деривативами".

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти н визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюється КМУ. До деривативів належать:

  • своп – цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту;
  • опціон – цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов Пязання продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону;
  • форвардний контракт – цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов □ язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором.
  • ф'ючерсний контракт (фОючерс) – стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення.

Деривативи відносяться до складу фінансових інструментів, основні принципи обліку яких викладені в П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Деривативи оцінюють та відображаються у балансі за справедливою вартістю. Зміна вартості деривативів може бути позитивною (якщо від операцій з таким інструментом в поточний період очікується дохід) – в такому разі вона збільшує дохід підприємства або від'ємною (якщо від операцій з ним в поточний момент очікуються збитки) – в такому разі вона зменшує активи (або збільшує зобов'язання) підприємства.

На рахунках бухгалтерського обліку розрахунки за операціями з деривативами відображають (табл. 8.20):

Таблиця 8.20. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків за операціями з деривативами

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахований дохід (позитивну варіаційну маржу) учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

36.4

37.9

2

Визнані витрати (негативну варіаційну маржу) учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

37.9

36.4

3

Здійснене закриття звітного періоду та відображено дохід учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

37.9

71.9

4

Здійснене закриття звітного періоду та відображено витрати учасника (торговця) деривативом

Бухгалтеров ка довідка

94.9

37.9

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші