Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діагностика платоспроможності і результатів господарювання

Діагностика ліквідності і платоспроможності підприємства

Сутність понять "ліквідність" і "платоспроможність", мета і завдання їх діагностики

Діагностика платоспроможності, ліквідності й результатів господарювання підприємства є логічним продовженням і по-суті другою частиною фінансової діагностики в системі управління підприємством.

Ліквідність і платоспроможність є одними із ключових ознак фінансового стану підприємства. їх особлива роль проявляється в умовах функціонування ринкової економіки. Адже стабільна і ефективна діяльність підприємства, його конкурентоспроможність на ринках товарів і капіталу, спроможність розвиватися й пристосовуватися до мінливих умов оточуючого середовища значною мірою залежить від здатності виконувати боргові зобов'язання перед партнерами по бізнесу, державою, працівниками тощо.

Платоспроможність – це здатність господарюючого суб'єкта вчасно і в повному обсягу погашати свої боргові зобов'язання перед усіма контрагентами і державою перш за усе грошовими коштами. Нездатність відповідати по боргах називають „неплатоспроможністю”. Її поділяють на економічну (комерційну) і юридичну. З економічної точки зору неплатоспроможність означає нездатність підприємства здійснювати оплату своїх боргів, що певного мірою ускладнює його господарську діяльність, проте ще не призводить до юридичних наслідків – зокрема відкриття справи про неплатоспроможність у господарському суді. З юридичної точки зору неплатоспроможність – це нездатність підприємства оплати власні боргові зобов'язання сукупним обсягом 300 мінімальних заробітних плат за умови, що з дати настання строку виплати боргів минуло не менше 3 місяців. Така неплатоспроможність може мати негативні юридичні наслідки для підприємства – відкриття справи про неплатоспроможність у господарському суді, визнання підприємства банкрутом, його ліквідацію або примусову реорганізацію. Юридична неплатоспроможність більш небезпечна для життєдіяльності підприємства, проте вона завжди є наслідком економічної. Тому всі методи діагностики в системі управління спрямовані перш за все на виявлення ознак або ймовірності економічної неплатоспроможності з метою недопущення її юридичних наслідків.

Забезпечення платоспроможності вимагає від підприємства здатності акумулювати необхідний обсяг грошових ресурсів для здійснення розрахунків, що називають ліквідністю. Отже ліквідність господарюючого суб'єкта – це його здатність трансформувати (перетворювати) свої активи в грошові кошти для здійснення розрахунків по боргових зобов'язаннях. В свою чергу ліквідність активу це спроможність активу трансформуватися у грошові кошти.

Таким чином, платоспроможність і ліквідність являють собою цілком взаємопов'язані явища. З однієї сторони, платоспроможність залежить від наявності грошових ресурсів, а отже і від перетворення активів у гроші. Тому платоспроможність цілком залежить від рівня ліквідності. З іншої сторони – потреба у трансформації активів у гроші обумовлюється доцільністю забезпечення певного рівня платоспроможності.

Хоча ліквідність і платоспроможність за своєю сутністю різні економічні категорії і методи їх оцінювання відрізняються, тим не менш їх тісний взаємозв'язок обумовлює доцільність їх одночасної діагностики.

Основною метою діагностики платоспроможності і ліквідності є визначення поточної і перспективної здатності підприємства забезпечувати сплату боргових зобов'язань та створення умови для такої сплати. Завданнями оцінювання є:

  • 1) визначення потреби підприємства у грошових коштах для сплати боргових зобов'язань;
  • 2) оцінювання співвідношень наявних грошових коштів та ліквідних активів із обсягами заборгованості перед кредиторами;
  • 3) визначення обсягів активів підприємства, які доцільно перетворювати у грошові кошти;
  • 4) оцінювання здатності підприємства трансформувати активи у грошові кошти;
  • 5) аналіз часу, який необхідний для перетворення активів у гроші.

У зв'язку з великою кількістю завдань оцінювання платоспроможності і ліквідності методів діагностики використовують багато. До основних із них належать:

  • 1. Аналіз ліквідності балансу.
  • 2. Оцінювання покриття короткострокової заборгованості ліквідними активами.

Саме ці методи діагностики є найбільш уживаними. Проте, для визначення реальної здатності підприємства погашати борги за рахунок грошових коштів виключно важливе значення має аналіз руху грошових потоків.

Основною характеристикою ліквідності є час, упродовж якого відбувається трансформація активів у грошові кошти. Тому важливим методом діагностики ліквідності є оцінювання оборотності оборотних коштів й визначення тривалості операційного і Фінансового циклів (див. тему 4).

В якості додаткового методу діагностики, який дає уявлення про політику фінансування підприємства, а отже і про потреби щодо виплати вимог кредиторів, використовують аналіз моделей Фінансування активів підприємства (див. тему 6).

У характеристиці ліквідності і платоспроможності підприємства чільне місце посідає наявність та обсяг власного оборотного капіталу, а також його маневреність. Проте, метод аналізу маневреності частіше використовують у якості одного з основних засобів оцінювання фінансової стійкості, тому докладно його сутність викладено у темі 7. В оцінюванні ліквідності й платоспроможності аналіз маневреності є додатковим методом.

Неплатоспроможність підприємства у кінцевому рахунку може призвести до його банкрутства, тому поглиблення аналізу платоспроможності здійснюється шляхом оцінювання потенційної ймовірності банкрутства підприємства. Така оцінка являє собою комплексний аналіз, тому її засади викладено у темі 10 навчального посібника.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші