Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діагностика ринкової активності і положення підприємства на ринку цінних паперів

В аналізі ділової активності важливе місце посідає не лише визначення положення підприємства на товарному, а й на фінансовому, зокрема фондовому, ринках. Тому складовою аналізу ділової активності є оцінювання ринкової активності підприємства та його положення на ринку цінних паперів. Такий аналіз здійснюється за допомогою ряду показників. Порядок обчислення основних з них наведено у табл. 9.10.

Чистий прибуток на 1 просту акцію. Цей показник відображає розмір чистого прибутку, який отримує емітент внаслідок свої господарської діяльності з розрахунку на 1 просту акцію. Даний показник інформує про розмір прибутку у грошових одиницях, він є абсолютним показником і не дає можливості порівняти доходність конкретного цінного паперу з аналогічними інструментами інших емітентів за умови відмінності їх ринкових цін. Тому для поглиблення аналізу обчислюють й інші коефіцієнти.

Коефіцієнт доходності простої акиії відображає співвідношення чистого прибутку і ринкової ціни простої акції, слугує своєрідним індикатором рентабельності вкладень інвестора при купівлі акції емітента на фондовому ринку. Чим вище значення даного показника, тим більш привабливими є вкладення в акції емітента з точки зору доходності.

Строк окупності коштів, вкладених у придбання простої акції на ринку розраховують як показник, зворотній до попереднього. Він відображає період окупності вкладень, здійснених інвестором у прості акції емітента. Чим менше значення даного показника, тим швидше відбудеться повернення вкладених інвестором коштів у вигляді доходу.

Дивідендний вихід – відображає частку чистого прибутку, яка виплачується акціонерам у вигляді дивідендів. Даний показник здебільшого залежить від дивідендної політики підприємства. Так, якщо вона спрямована на максимізацію дивідендних виплат – показник відповідно буде зростати. Така ситуація позитивно розцінюється інвесторами, зорієнтованими на максимізацію доходності своїх вкладень. У випадках, коли емітент використовує частину отриманого чистого прибутку на накопичення і виробничий розвиток, даний показник буде незначним й позитивно розцінюватиметься інвесторами, зорієнтованими на зростання вартості свого капіталу й капіталізацію доходів.

Коефіцієнт котирування акцій – це співвідношення ринкової ціни і облікової вартості акцій підприємства. Показник відображає імідж емітента на фондовому ринку й почасту залежить від поточної кон'юнктури ринку.

У табл. 9.11 наведено приклад аналізу положення підприємства "Київ" на ринку цінних паперів, обчислений на підставі інформації додатків Б, Д і Е.

Як видно з даних табл. 9.11, ринкова активність підприємства погіршується упродовж аналізованого року. Так, розмір чистого прибутку з розрахунку на 1 просту акцію скоротився з 1,48 грн. у 1 кварталі до 0,33 грн. у 4 кварталі. Майже утричі знизилася доходність акції та збільшився строк її окупності. Це позначилося на котируванні акцій на ринку у сторону його погіршення. При цьому середній дивідендний вихід залишається значним. Отже, підприємство застосовує відносно агресивну дивідендну політику, спрямовану на максимізацію дивідендних виплат. Враховуючи незадовільний стан підприємства, акціонерам і керівництву доцільно переглянути прийняту дивідендну політику.

Таблиця 9.11

Показники оцінювання ринкової активності та положення підприємства "Київ" на ринку цінних паперів

Найменування

показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Зарік

Відхилення 4 кварталу від 1 кварталу, +,-

Чистий прибуток з розрахунку на 1 просту акцію

1,48

1,11

0,78

0,33

3,7

-1,15

Доходність простої акції

0,23

0,19

0,16

0.07

0,67

-0,15

Строк окупності коштів, вкладених у придбання простої акції

4,39

5,41

6,41

13,64

1,49

9,24

Дивідендний вихід

0,96

0,95

0,24

0.48

0,76

-0,47

Коефіцієнт котирування акцій

0,62

0,57

0,46

0,40

0,51

-0,22

Загалом зміна ринкової активності підприємства є наслідком загальних змін фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

В цілому аналіз ділової активності є невід'ємною складовою оцінювання фінансово-економічного стану підприємства, без якого не можливо забезпечити комплексність діагностики в системі управління.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші