Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Релігієзнавство arrow Економіка та релігія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Руська Православна Церква про сучасні принципи та правила господарювання

У Руській Православній Церкві аналогічний процес відбувся у період трансформації і становлення нових економічних відносин, коли тема морального виміру економічних процесів стала для Росії особливо актуальною.

Так, 4 лютого 2004 р. на підсумковому пленарному засіданні VIII Всесвітнього Російського Народного Собору був прийнятий документ під назвою "Звід моральних принципів і правил господарювання". На Соборі відзначалося, що у сучасному російському діловому співтоваристві гостро відчувається ідеологічний і ціннісний вакуум: стара система соціалістичного господарювання зруйнована, а нова ринкова економіка будується найчастіше на принципах, далеких від християнських і взагалі від будь-яких моральних ідеалів. У цій ситуації Руська Православна Церква виступила з ініціативою широкого суспільного діалогу відносно цілей і принципів економічного розвитку країни.

"Звід моральних принципів і правил господарювання" являє собою документ, що дає лише основи ділової та господарської етики в їх духовно-моральному розумінні. У ньому знайшли відображення цінності, які завжди підтримувала і виховувала Руська Православна Церква: ефективна та справедлива економіка, вільний і відповідальний підприємець, захист слабких і знедолених, повага до влади, чесна праця.

Коментуючи ситуацію, Святіший Патріарх Московський і всія Руси Кирил відзначав, що ініціатива створення "Зводу моральних принципів" була підтримана Руською Православною Церквою, але з самого початку вона надходила від учасників Всесвітнього Російського Народного Собору, який представляє собою авторитетний форум, що об'єднує численні громадські організації в Росії і за кордоном під егідою Православної Церкви. Участь у його роботі взяли також представники інших релігійних громад. Робоча група, що займалася написанням Зводу, включала представників різних політичних сил та економічних шкіл. Розробники прагнули створити такий документ, який би пояснював основні принципи ведення

справ в економіці і був би рівною мірою прийнятний як для людей, що сповідують Православ'я, так і для представників інших релігій, а також для людей нерелігійних.

На думку Патріарха Кирила, ці розробки знаходяться у площині "соціально-економічного богослов'я", яке стало основою для появи системи поглядів, що інтерпретують різні сфери господарської етики. У працях багатьох католицьких і протестантських вчених, а також в офіційних документах Римсько-католицької Церкви червоною ниткою проходить думка про те, що тільки через встановлення справедливого розподілу плодів праці, через виховання громадянського суспільства в дусі соціальної відповідальності можливе повернення капіталістичного суспільства до основних християнських цінностей любові і жертовності. Цей підхід багато в чому поділяється Руською Православною Церквою.

"Звід моральних принципів і правил господарювання" будується на десяти пунктах і призначений для добровільного прийняття господарюючими суб'єктами та працівниками. В якості схеми побудови документа вибрані десять заповідей Закону Мойсеєва — загальна духовна спадщина для багатьох віруючих людей: християн, мусульман, іудеїв.

З богословської точки зору, Церква — це народ Божий, Тіло Христове, а тому її економічні погляди охоплюють не тільки внутрішнє життя церковного організму, але і все, з чим зустрічаються послідовники Церкви у "зовнішньому" світі. Тому Руська Православна Церква, служачи моральним орієнтиром для мільйонів людей, закликає державні органи влади і підприємців добровільно керуватися багатовіковими православними традиціями ведення господарства.

Основними положеннями "Зводу моральних принципів і правил господарювання" є:

I. Не забуваючи про хліб насущний, потрібно пам'ятати про духовний сенс життя. Не забуваючи про особисте благо, потрібно піклуватися про благо ближнього, благо суспільства і Вітчизни.

II. Багатство — не самоціль. Воно має служити творенню гідного життя людини і народу.

III. Культура ділових відносин, вірність даному слову допомагає стати кращими і людині, і економіці.

IV. Людина — не "постійно працюючий механізм". Йому потрібен час для відпочинку, духовного життя, творчого розвитку.

V. Держава, суспільство, бізнес повинні разом піклуватися про гідне життя трудівників, а тим більше про тих, хто не може заробити собі на хліб. Господарювання — це соціально відповідальний вид діяльності.

VI. Робота не повинна вбивати і калічити людей.

VII. Політична влада і влада економічна мають бути розділені. Участь бізнесу в політиці, його вплив на громадську думку може бути тільки прозорим і відкритим.

VIII. Привласнюючи чуже майно, нехтуючи майном загальним, не віддаючи працівникові за працю, обманюючи партнера, людина переступає моральний закон, шкодить суспільству і собі.

IX. У конкурентній боротьбі не можна вживати неправду й образи, експлуатувати порок і інстинкти.

X. Слід поважати інститут власності, право володіння та розпорядження майном. Аморально заздрити добробуту ближнього, зазіхати на його власність.

Пояснюючи сутність цих принципів і правил, Руська Православна Церква зазначає, що в історії були різні підходи до питання про пріоритет матеріального або духовного, приватних чи громадських інтересів. Духовний ідеал багато разів приносився в жертву утилітарним інтересам, і навпаки. В одні періоди громадському надавали перевагу перед особистим, в інші — особистому перед громадським.

Ця проблема ставала предметом дискусій "іосифлян" і "не стяжателів", західників і слов'янофілів, громадських діячів пострадянського періоду. Однак сам факт таких дискусій показує, що приватна і загальна користь, духовне і матеріальне — це єдині невід'ємні частини людського буття. Ось чому не можна нехтувати ані духовним ідеалом, ані прагненням до матеріального блага, ані своїми життєвими інтересами, ані користю ближнього і суспільства.

Слід створювати такий економічний уклад, який допоможе гармонійно реалізовувати духовні устремління та матеріальні інтереси особи і суспільства. Цій гармонізації, як показує історичний досвід, сприяють правила, засновані на біблійних принципах.

Руська Православна Церква зазначає, що культ багатства і моральність у людині несумісні. Ставлення до багатства як до кумира неминуче руйнує економічну і правову культуру, породжує несправедливість у розподілі плодів праці, соціальну "війну всіх проти всіх". Наживання багатства заради багатства заведе в глухий кут і особистість, і національну економіку.

Багатство саме по собі не є благословенням або покаранням. Це, насамперед, випробування і відповідальність. Для моральної людини власність є не тільки засобом отримання вигоди, але і засобом служіння ідеалам добра і справедливості.

Власність, на думку представників Руської Православної Церкви, дає максимальну віддачу саме тоді, коли вона споживається ефективно, а плоди її використання розподіляються справедливо і відповідально, "вкладаються" в соціальну стабільність. Якщо людина творить матеріальні блага виключно для себе, своєї родини, своєї соціальної групи, при цьому нехтуючи інтересами інших,— вона переступає моральний закон і багато втрачає в економічному сенсі.

Чим більшою є власність, тим значнішою є влада людини над іншими людьми. Тому використання власності в господарюванні не повинне носити вузькоегоїстичний характер, суперечити спільному інтересу. Чесне господарювання виключає збагачення на шкоду суспільству. Добробут сумлінних підприємців і працівників має відповідати їх трудовому внеску, бути наслідком створення, дбайливого використання і примноження ними суспільно корисних благ.

Обов'язком заможної людини є творення добра, не обов'язково розраховуючи при цьому на суспільне визнання. Підприємець, і держава повинні виходити з принципу справедливості при прийнятті економічних рішень.

Представники Руської Православної Церкви підкреслюють, що рівень споживання і стандарти якості життя мають бути розумними і помірними, враховувати стан навколишнього середовища. Гроші — це лише засіб для досягнення поставленої мети. Вони повинні знаходитися в постійному русі, в обороті. Справа — справжня, що повністю захоплює людину,— ось багатство підприємця. Відсутність культу грошей розкріпачує людини, робить її внутрішньо вільною. Бідність чи багатство людини самі по собі не говорять про її моральності або аморальності. Бідняк, який витрачає свої здібності без користі чи вживає їх тільки в корисливих цілях, не менш аморальний, ніж багатій, який відмовляється жертвувати частину доходу на громадські потреби.

Бідність — це таке ж випробування, як і багатство. Бідна людина зобов'язана гідно вести себе, прагнути до ефективної праці, підвищувати свій професійний рівень, щоб вийти з нужденності. Держава, суспільство і бізнес мають допомагати їй у цьому, повага прав та законних інтересів їх учасників є основою ділових відносин. В економіці потрібно поєднувати принципи справедливості й ефективності.

Руська Православна Церква зазначає: маючи владу над матеріальними засобами і людьми, роботодавець (у тому числі держава) повинен відчувати відповідальність за свої економічні рішення, за дії своїх працівників і за наслідки таких дій. Чесність і професійність у відносинах з клієнтом і діловим партнером завойовують довіру і зміцнюють економічне становище підприємства, у той час як "нечесна гра" прирікає його на неминучий крах. Дотримання усних і письмових домовленостей служить основою гармонійних відносин в економіці. Навпаки, невиконання зобов'язань призводить до зниження ділового авторитету, та й авторитету всієї країни.

Суспільство повинне засуджувати подібну поведінку у різноманітних формах: відмова в особистому спілкуванні, публічний бойкот, виключення з профспілок. Ті ж правила застосовуються до несумлінних працівників, які не виконують певні трудові договори. Підприємство здатне бути успішним тільки при взаємному виконанні зобов'язань всередині колективу. Позиція Руської Православної Церкви висловлена у думці про необхідність прийняття державою законів, що підтримують і розвивають культуру виконання зобов'язань. При цьому вона сама повинна бути прикладом такої культури, зокрема, у сфері економіки та управління. Найважливішою функцією держави є ефективний контроль за дотриманням домовленостей.

Неприпустимими в ділових відносинах і на робочому місці є такі гріхи, як лихослів'я, непристойна поведінка щодо осіб протилежної статі, бійки, пияцтво, фамільярність. Не можна користуватися

добрим іменем своєї фірми для досягнення приватних цілей, отримуючи особисту вигоду на шкоду загальній справі.

Обман покупця у сфері послуг і торгівлі веде до втрати довіри і нерідко до банкрутства підприємства. Зухвалість, лінь, недбалість, неохайність працівника, що стикається з клієнтом, відштовхують останнього і тим завдають шкоди справі.

Моральність господарювання виражається, серед іншого, у ввічливості та коректності, збереженні самовладання у будь-якій ситуації, повазі до чужої думки,

Руська Православна Церква звертає увагу на проблеми відтворення робочої сили, які включають організацію відпочинку, здійснення фізичного та інтелектуального розвитку працівника, організацію системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, виплату гідної заробітної плати.

З цього приводу РПЦ зазначає, що постійна одноманітна робота, навіть інтелектуальна, духовно збіднює особистість і призводить до її деградації. Ніщо не може виправдати відмови людини від законного часу відпочинку, вихідних днів і повноцінного відпустки. Крім того, людина повинна мати можливість для зміни сфер та видів діяльності.

Підприємцям, владі та суспільству необхідно дбати про інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток кожної особистості. Капітал матеріальний і фінансовий сьогодні неможливо ані створити, ані утримати без капіталу інтелектуального — добровільного застосування людиною своїх здібностей, умінь і знань. Їй повинні бути доступні знання і скарби культури, можливість реалізувати себе через освіту, наукову та творчу діяльність. Спожита на це частина робочого часу окупиться сторицею. Далекоглядний роботодавець буде дбати і про дозвілля працівників, що сприятиме їх розвитку, адже особистість, потенціал і таланти якої всебічно розкрилися, принесе максимальну користь і суспільству в цілому, і конкретній справі в економіці.

Праця для найманого працівника є основним джерелом засобів до існування. Тому через необґрунтоване звільнення, низьку оплату праці, несвоєчасну або неповну виплату заробітної плати він опиняється на межі виживання. Навпаки, дбайливе ставлення роботодавця до праці, здоров'я і життя ближнього несе благо і для нього самого, і для працівників.

Роботодавці, що не платять робітникам гідного платні, обкрадають їх, прирікаючи людей на злидні і озлоблення, позбавляючи їх радості праці. Визначаючи розміри винагороди за працю і тієї частки прибутку, яка витрачається на зарплату, роботодавець має керуватися принципом справедливості, не озираючись на стандарти важкого минулого чи приклади найбідніших країн. Не можна зловживати відчаєм людей, що погоджуються на низьку зарплату заради хліба насущного. Оплата праці не може бути нижче прожиткового мінімуму. Вона повинна дозволяти людині не лише повноцінно харчуватися, але й купувати необхідні для побуту товари, ростити дітей, забезпечувати себе житлом. Ті, хто не виплачують людям зарплату, систематично затримують її, допускають її рівень нижче прожиткового мінімуму, підлягають громадського осуду.

На думку Руської Православної Церкви, національне господарство саморуйнується без ефективних заходів соціального захисту. Працівник, що не має перспективи заробити на гідну пенсію, позбавлений доступу до освіти, медичного обслуговування, соціального страхування, ніколи не буде працювати з радістю і задоволенням. Відсутність соціального забезпечення змушує його шукати додаткові можливості заробітку на стороні, що негативно позначається на його професійному рівні. Метою роботи такого працівника є соціальне виживання; втрата працездатності рівнозначна для нього втраті всього.

Навпаки, впевненість людини у завтрашньому дні створює передумови для професійного росту, дозволяє вибудовувати довгострокову стратегію розвитку підприємства. Працівникам підприємства повинні бути відкриті можливості для відповідальної участі в управлінні ним відповідно до їх професійного рівня й освіти.

Відповідальність роботодавця (у тому числі держави) за участь в програмах соціального та пенсійного страхування має бути публічною. На державу покладається відповідальність за збереження життя, здоров'я та людської гідності літніх людей, інвалідів, знедолених дітей. Вона повинна не тільки допомагати непрацездатним, а й створювати умови для розвитку справ милосердя, що здійснюються підприємствами, релігійними та громадськими об'єднання, окремими громадянами.

Ступінь добробуту суспільства безпосередньо залежить від його ставлення до непрацездатних і людей похилого віку. Виділення частини доходів на допомогу літнім і хворим людям, інвалідам та знедоленим дітям повинно бути нормою для будь-якого рентабельного підприємства, а також для будь-якої заможної працюючої людини, в тому числі найманого працівника.

Підприємці мають піклуватися про пенсіонерів та інвалідів, які вклали свою працю в їхній добробут. Визнання роботодавцем нинішніх та минулих трудових заслуг своїх працівників примиряє минуле з майбутнім, зміцнює успіх його справи.

Окрему увагу РПЦ звертає на умови праці робітника. Сферою підвищеної відповідальності роботодавця є створення гідних умов праці, суворе дотримання техніки безпеки на виробництві. Втім, і працівник повинен відповідально ставитися до вимог безпеки, не допускаючи халатності, пияцтва. Він повинен пам'ятати, що своєю безвідповідальністю ставить під загрозу життя і здоров'я інших людей.

Роз'яснюючи заборону "Не вкради", Руська Православна Церква вказує, що держава, підприємець, працівник, будь-який громадянин повинні дбайливо ставитися до загального і будь-якого іншого майна. Звичка красти у держави, сусіда чи колективу, псувати їх власність повинна засуджуватися і викорінятися. Той, хто бере із загального або чужої кишені, підлягає публічній ганьбі. Розкрадання у партнера по бізнесу, позбавлення його обумовленої частини загального прибутку повинне ставати загальновідомим і неодмінно вести до санкцій з боку підприємницької спільноти. Однією з форм розкрадання є несправедливий розподіл плодів праці серед партнерів і працівників. Суспільство не має ділитися на над- багатих і надбідних.

Руська Православна Церква дає свою оцінку необгрунтованому вилученню власності з боку держави, зауважуючи, що воно підриває економічну стабільність, руйнує віру людей у справедливість. Націоналізація приватної власності морально виправдана тільки тоді, коли її використання завідомо суперечить інтересам суспільства, загрожує безпеці та життю людей. У кожному випадку

вилучення власності має проводитися за законом і за умови справедливої компенсації. Незаконне захоплення майже завжди супроводжується руйнуванням національної економіки і стражданням мільйонів людей.

Виражаючи своє ставлення до процесів приватизації, Руська Православна Церква зазначає, що приватизація не може бути самоціллю. Морально виправданою є законна передача державної власності в приватні руки, наслідком чого має бути реальне поліпшення якості товарів і послуг, зниження цін, зміцнення економіки, побудова динамічного, справедливого суспільства, що гармонійно розвивається. Незаконний перерозподіл власності — це завжди злочин перед суспільством, порушення морального закону. Приватна особа, що заволоділа майном шляхом обману, не має морального і юридичного права називатися власником. У подібному випадку держава покликана відновити справедливість, дотримуючись закону і морального обов'язку.

Руська Православна Церква висловлює своє ставлення до екологічних проблем, що неминуче виникають у процесі виробництва. Всі види господарювання не повинні завдавати невиправних збитків природі, яка є надбанням не тільки всіх людей, що нині живуть на Землі, а й майбутніх поколінь. Природні ресурси, які сьогодні потрібні людині, але в майбутньому не можуть бути відновлені, слід витрачати, розраховуючи на багато століть уперед. Екологічна сторона діяльності всіх господарюючих суб'єктів має бути прозорою і відкритою для контролю з боку суспільства. Участь у проектах, спрямованих на захист навколишнього середовища, впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних технологій — найважливіше завдання підприємців.

Не оминула увагою РПЦ питання оподаткування. Підприємець повинен пам'ятати, що несплата податків — це крадіж у сиріт, людей похилого віку, інвалідів, інших найнезахищеніших людей. Передача у вигляді податків частини свого доходу на потреби суспільства має перетворитися з важкого обов'язку, що виконується підневільно, або зовсім не виконується, на почесну справу, гідну вдячності суспільства. Приховування доходів, незаконне вивезення капіталів за кордон тотожні обкраданню своїх співвітчизників.

Держава, що існує на кошти народу, повинна пропорційно визначати свою долю в суспільному багатстві. Необтяжливі податки — одна з основ ефективного та етичного господарювання, за якого громадяни можуть без зайвих труднощів оплачувати державні витрати.

Руська Православна Церква звертається також до питань монополізації та конкуренції. Конкуренція є одним з двигунів економіки, а монополізм рівнозначний консерватизму ї відсталості. Результати чесної конкуренції служать інтересам суспільства, вона ставить його членів в рівні умови, надає їм право вибору. Конкуренція є гідною і морально виправданою, якщо не руйнує ділові відносини. Найнадійнішим партнером є той, хто впевнений у порядності свого колеги. Чесність — це інвестиції в майбутнє. При веденні конкурентної боротьби не можна користуватися неморальними прийомами. Так, підприємець не повинен допускати публічної образи конкурентів, поширювати завідомо неправдиву або не перевірену інформацію про своїх ділових партнерів.

Отже, як постійно наголошують представники Руської Православної Церкви, стан економіки безпосередньо залежить від духовного, морального стану особистості. Лише людина з добрим серцем і світлим розумом, духовно зріла, працьовита і відповідальна, зможе як забезпечити себе, так і принести користь своїм ближнім і своєму народу118. У бесіді з українськими телеглядачами, яка відбулася у прямому ефірі на телеканалі "Інтер" 28 липня 2009 р., Патріарх Московський і всія Руси Кирил зазначив, що ефективна економіка може базуватися тільки на людській праці, не обов'язково фізичній, але й розумовій, навіть духовних зусиллях. Гроші повинні підкріплюватися реальними цінностями, а не бути спекулятивним капіталом. Віртуальна економіка не може існувати, оскільки вона не моральна, заснована на певній омані. Церковний коментар у цьому питанні є однозначним: як неможливо побудувати счастя людини без морального начала, так неможливо побудувати й ефективну економіку без морального виміру.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші