Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

У сучасному суспільстві людина являє собою єдність морфофізіологічної (організм), психоемоційної (індивідуальність) та соціогенної (особистість) структур. У зв'язку з цим знання клінічної психології в професійній підготовці практичних психологів мають надзвичайно важливе значення. Психологія вчить, що людина – це особистість, тому і для лікування, і для профілактики хвороб потрібно знати її особливості.

Предмет охоплює дві частини – загальну клінічну психологію та спеціальну і розрахований на теоретичний, практичний курси навчання та самостійну позаауднторну роботу студентів.

Мета клінічної психології – надати поняття студентам про основні психологічні особливості людей, що страждають на різні захворювання, методи і засоби діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів, психологію взаємовідносин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні та психотерапевтичні засоби допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

На сьогодні існує достатня кількість споріднених психологічних дисциплін, які мають відношення до клінічної психології: патопсихологія, нейропсихологія, психологія девіантної поведінки, психіатрія, неврозологія, психосоматична медицина та інші. Кожний із вищенаведених предметів поєднує в собі медичні та психологічні знання. Однак всі вони мають відношення до клініки і внаслідок цього можуть бути визнаними складовими частинами клінічної психології. Тому з метою покращення теоретичної та практичної підготовки фахівців завдання курсу передбачають:

 • • вивчення психології хворого;
 • • ознайомлення з основами психології лікувальної взаємодії:
 • • визначення норми та патології психічної діяльності:
 • • ознайомлення з методами дослідження в клінічній психології:
 • • засвоєння основ вікової клінічної психології:
 • • аналіз та корекція змін психіки пацієнтів із соматичною патологією.

Слід зазначити, що курс передбачає ознайомлення студентів з основами неврозології та психосоматичної медицини. Клінічна психологія тісно пов'язана із спорідненими дисциплінами, в першу чергу із психіатрією та психосоматикою, неврозологією. Спільною для них сферою наукового і практичного інтересу є діагностичний процес. Методи досліджень психічних особливостей соматичних хворих клінічна психологія позичає у психодіагностики та загальної психології; оцінку адекватності або девіантності поведінки людини – у психіатрії, психології розвитку та вікової психології. Вивчення клінічної психології неможливе без медичних знань, зокрема з галузі неврології та суміжних дисциплін. Психосоматичний розділ клінічної психології ґрунтується на наукових уявленнях таких галузей, як психотерапія, валеологія.

Окрім того, клінічна психологія вчить мистецтву спілкування, висвітлює психічні якості хворої людини, у зв'язку з чим передбачає єдність психічних і моральних якостей медичного працівника, психологічні аспекти лікувальної практики та медичної деонтології.

Лекційні та практичні заняття з клінічної психології повинні допомогти майбутньому фахівцю пізнати розділи спеціальної клінічної психології, вивчити особливості психологічних порушень, лікування та реабілітації хворих з терапевтичною, хірургічною, онкологічною та гінекологічною патологією. Курс клінічної психології дає можливість ознайомитись студентам з основними патопсихологічними синдромами, які характерні для пацієнтів з хворобами ендокринної системи та дефектами слуху, зору та інш.

Отже, в межах клінічної психології досліджуються психологічні аспекти лікування, профілактики, діагностики та реабілітації особистості. Якщо окреслити загальне коло завдань, що їх намагається вирішити дана галузь, слід визначити наступні:

 • • вивчення особистісних особливостей хворих людей;
 • • дослідження типів реагування пацієнтів на своє захворювання;
 • • вивчення особливостей взаємостосунків пацієнта з лікарем та іншим медичним персоналом:
 • • особливості структурно-динамічних змін, що відбуваються з особистістю на різних етапах хвороби (початок захворювання, перебіг захворювання, одужання, реабілітація, профілактика);
 • • проблеми лікарської етики та медичної деонтології;
 • • організація емпіричних досліджень для отримання наукових даних у галузі психології хворого;
 • • розроблення засобів надання психологічної допомоги хворим людям, медичному персоналу та родичам хворих.

Клінічна психологія, з практичної точки зору, має не лише лікувально-діагностичний, але й профілактичний аспект, оскільки вивчає широкий діапазон позитивних чи негативних психологічних впливів на особистість хворого та його міжособистісні стосунки, на процес лікування та одужання.

Разом з перерахованими вже завданнями клінічної психології слід відокремити психологічні аспекти організації лікувального середовища (стаціонару, амбулаторії), вивчення взаємостосунків хворої людини у сім'ї, з медичним персоналом, стосунки пацієнтів один з одним, оцінки особистості лікаря.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • • основні психологічні закономірності психології хворого:
 • • особистість хворого та її вплив на хворобу;
 • • психосоматичні та соматопсихічні взаємовпливи за умови різної патології;
 • • особливості психології медичного працівника;
 • • умови створення сприятливого психологічного клімату медичного закладу;
 • • основні етичні принципи психології спілкування хворого та лікаря;
 • • психотерапевтичні аспекти діяльності медичного працівника;
 • • основні психологічні моделі порушень психіки у пацієнта;
 • • особливості психологічного консультування та психологічної корекції хворої людини.

Після закінчення курсу студент повинен уміти:

 • • використовувати методи дослідження в клінічній психології (експериментально-психологічні, клініко-психологічні та ін.);
 • • уміти проводити клінічне інтерв'ю;
 • • складати анкету;
 • • проводити анкетування в колективі, аналізувати дані, робити висновки і рекомендації щодо поведінки медичного працівника та хворого;
 • • вирішувати ситуаційні вправи психологічного характеру та вміти надати пацієнтові психологічну підтримку;
 • • виявляти тип реагування пацієнта на хворобу та його психічний стан:
 • • аналізувати фактори формування внутрішньої картини хвороби;
 • • надавати психологічну підтримку людині в кризовій ситуації, стресовому стані, з дисоціативними та психосоматичними порушеннями;
 • • проводити аналіз психічного стану пацієнтів з терапевтичною, гінекологічною, онкологічною, акушерською, хірургічною, ендокринною патологіями;
 • • проводити психокорекційну роботу з пацієнтами, які мають дефекти органів зору, слуху, обличчя, тіла.

При розробці цього навчально-методичного посібника використовувалися матеріали з підручників за ред. Н. Д. Лакосіної, С.Д.Максименка та посібника В. Д. Менделевича.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші