Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Патогенетична психотерапія

Прийняте в медицині визначення психотерапії, що характеризує її як групу лікувальних методів психологічного впливу на психіку і через неї на весь організм, є найбільш узагальненим з усіх можливих, проте, в ньому відображене істотне, втім характерне і для медичної практики в цілому, уявлення про призначення лікареві ролі активного начала, тобто суб'єкта, що розпочинає і здійснює весь лікувальний процес, а пацієнт як би виступає в ролі пасивного об'єкту, реципієнта. Подібний об'єктний для суб'єкта підхід має місце і у визначеннях психотерапії, що виникли в руслі психології, де психотерапія також розуміється як психологічний вплив, заснований на природі спілкування і направлений на психічні процеси або психічні стани людини, які виникли через психологічні чинники, які, проте, не мають однозначного характеру медичних симптомів.

Багатьма психотерапевтами і психологами вказується на недостатність такого об'єктного для суб'єкта підходу щодо визначення психотерапії, де підкреслюється активна роль самого психотерапевта, що здійснює деякий "вплив" на пацієнта. Ймовірно, це не так, вже хоча би тому, що саме пацієнт є ініціатором того, що відбувається, оскільки саме він звернувся до психотерапевта, а не навпаки. Більше того, все, що відбувається в подальшому також залежить від пацієнта – його бажання і здатності піддатись впливу і зусиллям психотерапевта та підтримувати з ним контакт впродовж всього курсу лікування (Калмикова Е.С., 1992).

Таким чином, дане визначення сильно відрізняється від реалій психотерапевтичної практики. Проте, завдання визначення психотерапії, психотерапевтичного процесу і його суті не є простим, особливо коли ми говоримо про психотерапію патогенетичну, каузальну. Так, американський дослідник, автор багатьох методологічних праць Х.Страпп (Strupp., 1978) на певному етапі приходить до такого визначення: "У найширшому сенсі метод, званий психотерапією, включає людину, яка усвідомлює, що їй необхідна деяка допомога; фахівця, який готовий надати їй цю допомогу; і серію міжособистісних взаємодій, досить тонких і часто тривалих, які спрямовані на здійснення бажаних змін в почуттях і поведінці пацієнта".

Вочевидь, що і це визначення – всього лише формальний опис учасників і подій психотерапевтичної взаємодії, і може бути застосоване до будь-якого типу і напряму психотерапії. Всі спроби уточнити його неминуче призводять до вживання якої-небудь конкретної термінології, використання тієї або іншої психотерапевтичної школи або напряму психотерапії, їх теоретичної орієнтації. Конкретніше визначення психотерапії включає уявлення про цілі і способи лікування, а звідси – уявлення як про особистість в цілому, тобто її ідеального, "нормативного" або "здорового" варіанту, так і уявлення про патологію, тобто механізми особистісних порушені).

У наукових дослідженнях в галузі психотерапії найбільшу увагу фахівців привертають в даний час наступні аспекти (Калмикова Е.С., 1992):

  • 1. методологічні і методичні проблеми вивчення психотерапії;
  • 2. процесуальні аспекти психотерапії (взаємини психотерапевта і пацієнта, їх взаємодія);
  • 3. використання різної техніки;
  • 4. психотерапія різних нозологічних груп пацієнтів (можливості вивчення, оцінка ефективності і ін.).

Багаточисельні дослідження, присвячені оцінці ефективності психотерапії, не виявили підтверджень тому, що яка-небудь школа психотерапії приносить кращі результати, чим будь-яка інша. Можна лише відзначити, що стійкіші позитивні віддалені результати лікування мають місце при використанні патогенетичних психотерапевтичних методів, в порівнянні з симптоматичними.

У психології існує безліч теорій особистості, які по-різному трактують і пояснюють природу поведінки людини. Кожній з цих теорій відповідають і певні терапевтичні методи, які засновані на відповідних теорії поведінкових моделях. За кордоном найбільший розвиток і визнання отримали три психотерапевтичні напрями і виниклі на їх основі психотерапевтичні методи: психоаналітичний, гуманістичний (феноменологічний) і біхевіористичний. В рамках цих трьох напрямів, орієнтованих на особистісні зміни, має місце струнка психотерапевтична система з уявленнями про норму (особистості), патологію (особистісні зміни) і логічно витікаюче з цього уявлення про задачі і способи лікування.

У нашій країні на становлення психотерапії істотний вплив зробила концепція патогенетичної психотерапії, сформульована на основі "психології стосунків" В.Н. Мясіщева (1893–1973). Її подальша розробка в руслі особистісно орієнтованої (реконструктивної) психотерапії здійснювалася у відділенні неврозів і психотерапії Психоневрологічного інституту ім. В.М.Бехтерева Карвасарськнм Б.Д., Ісуріною Г. Л., Ташликовим В.А. і ін. Її становлення як самостійного напряму відноситься до початку 70-х років і включає:

  • 1) концепцію особистості як систему стосунків індивіда з оточуючим середовищем:
  • 2) концепцію неврозу як психогенного захворювання, обумовленого порушеннями значимих стосунків особистості:
  • 3) систему індивідуальної і групової психотерапії, метою якої є досягнення позитивних особистісних зрушень за рахунок порушеної корекції системи стосунків (їх когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів)

Психодинамічний напрям в психотерапії заснований на теорії З. Фройда про динамічний підсвідомий психологічний конфлікт. Людина хворіє на невроз в результаті інтрапсихічного конфлікту між вимогами інстинктивного життя і опором йому. Людина може прийти в конфлікт з багаточисельними соціальними обмеженнями і табу-заборонами. Головна мета терапії полягає в тому, аби допомогти хворому зрозуміти підсвідомі конфлікти (вогнища прихованої напруги в підсвідомості), які засновані на грунті нереалізованих дитячих бажань і виявляються як хворобливі симптоми. Психоаналіз також покликаний сприяти розвитку розумніших, більш властивих дорослим моделей поведінки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші