Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Психологія arrow Клінічна психологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особистісно-оріентована (реконструктивна) психотерапія

В даний час як за кордоном, так і в нашій країні відмічається все зростаюча тенденція до узагальнення позитивного досвіду різних психотерапевтичних шкіл і напрямів. Прикладом такого синтезу в нашій країні з'явилася особистісно-оріентована (реконструктивна) психотерапія, що має в своїй основі систему патогенетичної психотерапії, що спирається на "Я"-концепцію і систему міжособистісних стосунків (по В.Н. Мясищеву). Поетапне усвідомлення і емоційне відреагування психотравмуючої ситуації, в системі патогенетичної психотерапії служить основою регуляції, потреб, яка на своїх вищих рівнях пов'язана з самовихованням, формуванням свідомих відносин (М'ясищев В.Н., 1960). Поняття "реконструктивна" розглядається в плані відтворення минулого досвіду пацієнта для розуміння причин, які призвели до безвиході в розвитку особи з подальшою розробкою стратегії відновлення і подальшого будівництва майбутнього.

Цілями і завданнями особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психотерапії є:

  • 1) глибоке і всесторонне вивчення особистості хворого, особливостей його емоційного реагування, мотивації, функціонування системи стосунків;
  • 2) виявлення і вивчення механізмів, що сприяють виникненню і збереженню стану дезадаптації особистості (невротичної симптоматики);
  • 3) досягнення у пацієнта усвідомлення і розуміння причинно-наслідкового зв'язку між особливостями його системи відносин і його захворюванням (проблемою):
  • 4) допомога пацієнтові в розумних рамках в осмисленні психотравмуючої ситуації, зміні відношення до неї, корекція неадекватних реакцій і форм поведінки:
  • 5) допомога пацієнтові в зміні стосунків у напрямку зростання їх зрілості, що веде до відновлення повноцінності його соціального функціонування.

В особистісно-оріентованій психотерапії сам психотерапевтичний процес заснований на збалансованому використанні впливу на когнітивні, емоційні і поведінкові механізми функціонування цілісної особи. Вважають, що зміни на якому-небудь одному рівні спричиняють відповідні перебудови на інших і. як наслідок – ліквідацію конкретних симптомів з відновленням психосоціального функціонування. Сфера впливу, з врахуванням трьох площин очікуваних змін, визначає вибір методів, прийнятих у відповідних напрямах психотерапії.

На кожному з перерахованих рівнів вирішуються відповідні завдання як для індивідуальної, так і для групової психотерапії:

I. Пізнавальна сфера (когнітивний рівень, інтелектуальне усвідомлення) – процес психотерапії повинен допомогти пацієнту усвідомити зв'язок між психогенними чинниками і виникненням, розвитком та збереженням невротичних розладів: неконструктивность ряду своїх звичних стереотипів поведінки і її мотивів: внутрішні психологічні проблеми і конфлікти; характерні захисні психологічні механізми; більш глибокі причини переживання, способів поведінки і емоційного реагування, починаючи з дитинства, та ін.

II. Емоційна сфера – процес психотерапії повинен допомогти пацієнтові отримати емоційну підтримку, емоційно відреагувати і пережити позитивні емоції, навчити пацієнта розуміти і вербалізувати свої відчуття, більш вільно виражати їх, виробити емоційну корекцію своїх стосунків і т. п.

III. Поведінкова сфера – процес психотерапії повинен допомогти пацієнтові побачити власні неадекватні поведінкові стереотипи, навчитися їх долати, розвинути навички більш вільного спілкування і ефективної саморегуляції на основі досягнень в пізнавальній і емоційній сферах.

Механізми лікувальної дії в ході психотерапії, що орієнтована на особистісні зміни, можуть бути позначені як конфронтація, що коригує емоційний досвід і навчання.

Конфронтація розуміється як зіткнення із самим собою, своїми проблемами, конфліктами, стосунками і установками, емоційними і поведінковими стереотипами. Вона здійснюється за рахунок забезпечення зворотного зв'язку між учасниками психотерапевтичного процесу в групі або з лікарем при індивідуальній психотерапії. Матеріалом для усвідомлення проблем є всіляка інформація пацієнта про самого себе – як його сприймають інші, наскільки адекватним є його сприйняття інших людей і їх і тому подібне.

Коригуючий емоційний досвід включає переживання і аналіз свого минулого, (включаючи дитинство), і теперішнього емоційного досвіду, а також емоційну підтримку. Емоційне прийняття пацієнта групою (психотерапевтом) сприяє розвитку співпраці, зменшує опір, полегшує засвоєння психотерапевтичних норм, створює умови для саморозкриття. Аналіз і опрацювання різних емоційних ситуацій в групі, явищ проекції дитячого емоційного досвіду в психотерапевтичні ситуації дозволяє пацієнтові глибше зрозуміти себе і виробити адекватніші способи емоційного реагування.

Навчання в рамках психотерапії здійснюється як прямим, так і не прямим методами. Групова психотерапія більше сприяє реалізації поведінкових механізмів порівняно з індивідуальною. У групі пацієнт виявляє свої неконструктивні стереотипи, в групі він також має можливість їх коригувати. Все це створює сприятливі передумови для використання отриманих поведінкових навичок в різних ситуаціях реального життя.

Протягом всього курсу психотерапії постійно здійснюються два взаємопов'язані процеси – усвідомлення і реконструкція відносин особистості. Усвідомлення (інсайт) полягає в поступовому розширенні сфери самосвідомості хворого в плані розуміння ним дійсних джерел своїх хворобливих симптомів, конфліктів. Усвідомлення і емоційне відреагування психотравмуючої ситуації є основою для регуляції і перебудови стосунків особистості на пізнавальному, емоційному і поведінковому рівнях. Глибина усвідомлення може бути різного рівня:

  • 1-й рівень може стосуватися розуміння пацієнтом лише деяких уявлень про свою дезадаптивну поведінку в умовах патогенної ситуації:
  • 2-й рівень відображає осмислення пацієнтом тих неадекватних стосунків, які лежать в основі його невротичної поведінки:
  • 3-й рівень глибини розуміння генезу свого неврозу пацієнтом пов'язаний з усвідомленням ним порушень у сфері мотивів і потреб, через їх неадекватне формування з дитинства в ході розвитку особистості і процесу формування системи стосунків.

Настроєність на самоаналіз, рефлексія і достатній рівень інтелекту прогностично сприятливі в плані можливості досягнення вищих рівнів усвідомлення в процесі психотерапії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>