Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Основи маркетингу у туризмі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Ціна та ціноутворення в комплексі маркетингу

Цінова політика - це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Цінова стратегія - напрям дій підприємства щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей за конкретної ринкової ситуації протягом конкретного періоду.

Щоб визначити цінову стратегію, треба спершу визначити цілі ціноутворення та вивчити конкретну ринкову ситуацію.

Цілями ціноутворення можуть бути цілі, пов'язані з прибутком (ма- ксимізація прибутку, досягнення певної віддачі від інвестицій); з обсягом продажу (збільшення частки ринку або максимізація виторгу); з конкуренцією (завоювання лідерства, стабілізація цін або позиціонування стосовно конкурентів), виживання тощо.

Рішення про ціни ухвалюються в конкретних ситуація. Наведемо кілька типових ситуацій:

 • 1. Підприємство виводить на ринок новий продукт або виходить з наявним продуктом на новий ринок. Якою має бути ціна нового продукту?
 • 2. Конкуренти змінили (знизили чи підвищили) ціни на свій продукт. Як має реагувати підприємство? Чи варто наслідувати конкурента, чи доцільніше утриматися від аналогічних дій?
 • 3. Результати діяльності підприємства не відповідають визначеним цілям. Як слід змінити поточні ціни, враховуючи життєвий цикл продукту, вплив економічних і політичних чинників?
 • 4. Підприємство пропонує кілька видів продукту. Які ціни в межах асортименту мають бути встановлені на кожний окремий продукт?

Встановлення ціни є умовою отримання виторгу від реалізації. Саме від цін, у кінцевому підсумку, залежить, чи будуть досягнуті комерційні результати, а правильно обрана цінова політика є довготривалим і вирішальним чинником як конкурентоспроможності туристичного продукту, так і на діяльності підприємства.

У маркетинговій діяльності ціна виконує функцію узгодження інтересів підприємства і споживачів. Ціна є чинником, що має велике значення для споживачів. Вона служить засобом налагодження відносин між підприємством і клієнтами, допомагає створенню його іміджу, що може суттєво вплинути на його розвиток. І, врешті-решт, ціна - найси- льніша зброя в боротьбі з конкурентами на ринку.

Актуальність проблеми розробки маркетингової цінової політики туристичного підприємства зумовлена такими факторами:

■ ціноутворення є однією зі складових маркетингової діяльності, важливим засобом управління, яке допомагає формувати прибуток підприємства;

■ вільне встановлення ціни на туристичні послуги пов'язано з потребою вирішення низки методичних проблем: формування ціни в ринкових умовах, врахування державного регулювання цін тощо;

■ більшість дрібних і середніх туристичних підприємств не володіє достатніми ресурсами для активного використання методів нецінової конкуренції;

■ ринок туристичних послуг за суттю є ринком покупця.

Формуючи цінову політику, необхідно враховувати чинники, що впливають на процес ціноутворення у сфері туризму:

■ висока еластичність цін у різних сегментах туристичного ринку;

■ розрив у часі між моментом встановлення ціни і моментом куггів- лі-продажу туристичного продукту;

■ нездатність послуг до зберігання, внаслідок чого роздрібні торговці не поділяють з виробниками ризику, пов'язаного з утворенням нереалізованих запасів;

■ високий ступінь впливу конкурентів;

■ значний ступінь державного регулювання у сфері транспорту, що часто включає елементи контролю цін;

■ необхідність сезонної диференціації цін;

■ високий рівень орієнтації на психологічні особливості споживача, оскільки ціна подорожі може бути пов'язана зі статусом клієнта, його становищем у суспільстві;

■ значна вартість операцій з туристичними послугами.

Перелічені чинники впливають на ціноутворення туристичних підприємств на двох рівнях.

Перший рівень відповідає стратегії ціноутворення і є сукупністю цін, які треба обов'язково публікувати в каталогах та інших друкованих виданнях. Вони стосуються глобальних аспектів позиції продукту і підприємства, довгострокового прибутку на інвестований капітал.

Другий рівень визначає тактику ціноутворення загалом, характеризує ціни реалізації послуг з урахуванням конкретної ситуації (наприклад, час поїздки, подорож групою і т. д.).

Ціна є невід'ємною складовою комплексу маркетингу, тому оптимальне рішення щодо цін може бути ухвалине лише з урахуванням залежності між ціною та іншими елементами комплексу маркетингу.

Ціна пов'язана з продуктом, оскільки в ній відображена цінність продукту для споживача, сформована його характеристиками. Також цей зв'язок вимагає узгодження цін на різні продукти підприємства.

Ціна пов'язана з розподілом. Довжина каналу розподілу позначається на ціні і буде тим більшою, чим довшим цей канал. Також різними можуть бути ціни у різних посередників, залежно від умов співпраці, їх іміджу та інших чинників.

Ціна також пов'язана з просуванням. Наприклад, встановлення знижок чи інших подібних засобів стимулювання збуту з метою заохочення споживачів, чутливих до цін, прямо позначається на ціні.

Водночас ціна посідає особливе місце серед інших елементів комплексу маркетингу. Якщо всі інші елементи комплексу (продукт, заходи просування) - це витрати, то ціна виконує роль фактора, що врівноважує попит і пропозицію, відображає цінність продукту, покриває виграти на його виробництво і реалізацію і, зрештою, дає змогу отримати прибуток.

Для поділу ціни на види застосовують різні критерії.

Залежно від обороту ціни поділяють на:

 • -гуртові - ціни, за якими реалізують і закуповлюють продукцію підприємств та організацій незалежно від форм власності;
 • -роздрібні - ціни, за якими продукцію реалізують у роздрібній мережі населенню, підприємствам та організаціям.

Залежно від впливу держави на ціноутворення:

 • - фіксовані - встановлює безпосередньо держава;
 • -регульовані - складаються під впливом попиту і пропозиції, при цьому держава встановлює певні обмеження на ціни або ціноутворення;
 • -вільні - складаються відповідно до кон'юнктури ринку, без будь- якого впливу держави.

Залежно від особливостей комерційного контракту виокремлюють такі види цін:

 • -рухома - ціна, зафіксована в контракті, проте її можна переглянути згідно із застереженнями у контракті, відповідно до зміни ринкової ціни товару чи послуги на момент його постачання;
 • -тверда - ціна, яка встановлюється на момент підписання контракту і не підлягає зміні протягом усього терміну дії контракту;
 • - ковзна - ціна, яка встановлюється на момент підписання контракту і підлягає перегляду з урахуванням витрат виробництва;
 • -ціна з наступною фіксацією - ціна, яку уточнюють у процесі виконання контракту безпосередньо перед постачанням продукту або щорічно перед початком фінансового року.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші