Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Становлення України як самостійної держави, її національне відродження й перехід до ринкових відносин кардинально вплинули на систему вищої освіти. Особливе місце в ній займають висококомпетентні й усебічно розвинені педагоги, рівень якості знань яких має забезпечити соціально-професійні потреби сучасного суспільства.

Процес підготовки нового покоління вчених, здатних ефективно впливати на суспільний розвиток, вимагає докорінного оновлення професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів, обґрунтування нових функцій педагогіки вищої ніколи. Адже зміни в усіх сферах життя й діяльності людини, активне освоєння культурних цінностей сучасного суспільства об'єктивно вимагають перетворення вищої ніколи в інститут відтворення й виробництва педагогічної культури. При цьому, які б зміни не відбувалися у вищій школі, усі вони обов'язково стосуються викладача ВНЗ, педагога й ученого, носія наукового знання, культурно-педагогічного досвіду суспільства.

Сучасна педагогіка - комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання, освіту, як спеціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи їх удосконалення. Це педагогіка сприяння, спільної творчості. Студент - не лише об'єкт навчання й виховання, який протистоїть викладачеві й залежить від нього, він одночасно виступає суб'єктом самоосвіти й самовиховання. Статус об'єкта діяльності передбачає наявність у студента тих соціальних якостей, які вже сформувалися в нього в конкретних соціальних умовах. Статус суб'єкта діяльності передбачає усвідомлення студентом перспектив подальшої особистої діяльності, вияв соціальної активності, саморозвитку й самореалізації.

Як наука педагогіка тісно пов'язана з психологією, котра досліджує психологічні закономірності навчання й виховання (критерії пізнавальних процесів, розумового розвитку), філософією, соціологією й іншими науками, об'єктом вивчення яких є людина. Це зумовлює необхідність уже зі студентської лави готувати студентів до майбутньої викладацької діяльності, що може бути реалізовано через вивчення курсів "Педагогіка вищої школи", "Методика викладання у вищій школі", "Дидактика вищої школи" та ін.

Навчальний посібник "Методика викладання у вищій школі" включає необхідний матеріал, що дозволяє отримати чітке уявлення про зміст викладацької праці й основні орієнтири її здійснення. Він призначений для студентів старших курсів (магістрантів), дозволяє ознайомити їх з методичними та педагогічними засадами організації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

Необхідність появи такого роду посібника зумовлена зростаючими вимогами до рівня загальнокультурної та спеціальної підготовки випускників ВНЗ; цілями підготовки майбутніх фахівців до професійного, компетентного входження на ринок праці з міцно сформованими потребами у постійній професійній самоосвіті й саморозвитку.

В.Г. Кремінь у свій час так сформулював завдання реформування системи освіти: "Наше з вами завдання - так модернізувати освіту, щоб якомога повніше передати майбутнім поколінням культурну спадщину й позитивний досвід попередників. Разом з цим, необхідно рішуче відгородити їх від того, що віджило".

Однак педагогічна підготовка викладачів ВНЗ, що задовольняє вимогам навчання й виховання студентів у рамках традиційної освітньої системи сьогодні виявилася малоефективною задля забезпечення дійсного професіоналізму й компетентності майбутніх фахівців.

Основна ідея змін в освіті полягає в об'єднанні досягнень науково-технічного прогресу (програмування, комп'ютеризації, використання інформаційних технологій) з духовним розвитком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним збагаченням.

Створення сучасної системи вищої освіти, здатної забезпечити підготовку фахівців, що відповідають цілям науково-технічного й соціального прогресу - першочерговий обов'язок професорсько-викладацького складу й основа наукового потенціалу вищого навчального закладу.

Основними вимогами до сучасного викладача є його фундаментальна наукова підготовка, високий світоглядний і методичний рівень лекцій і практичних занять, сучасне педагогічне мислення, загальна культура, моральна чистота й гуманістична спрямованість діяльності.

Сьогодні у ВНЗ країни наявний значний науковий потенціал - понад 500 тис. науково-педагогічних працівників. Майже половина з них - доктори й кандидати наук, які забезпечують якість підготовки фахівців, підвищення рівня їхнього професіоналізму та компетентності, світоглядної культури й соціальної відповідальності, формування загальнолюдських цінностей. Узагальнення кращих надбань провідних учених і педагогів представлені у пропонованому навчальному посібнику "Методика викладання у вищій школі".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші