Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Висновки за розділом 2

 • 1. Проведено аналізування та систематизацію методів прийняття управлінських рішень й зроблено висновок, що сьогодні, в умовах техногенно-інформаційної економіки, все більш нагальним у менеджменті підприємств стає розроблення принципово нових методів, пов'язаних з управлінням не стільки людьми, скільки процесами діяльності думки з використанням сучасної електроенцефалографічної техніки на базі нових методологій та технологій, однією з котрих є створена та запропонована автором система ангстремменеджменту, поки що – для авіапідприємств.
 • 2. Доведено, що в основі кількісних методів прийняття рішень лежить науково-практичний підхід, що припускає вибір оптимальних рішень шляхом оброблення великих масивів інформації.
 • 3. Визначено, що методи науки управління підвищують якість рішень, які приймаються, за рахунок використання наукового підходу, системної орієнтації та прогнозного моделювання.
 • 4. Охарактеризовано модель, як образ методу, що є уявленням системи, ідеї або об'єкту. Керівникові часто доводиться використовувати прогнозні моделі із-за складності проблем, неможливості проводити експерименти у реальному світі, необхідності заглядати в майбутнє. Основні типи моделей науки управління: фізичні, аналогові і математичні або символічні.
 • 5. Визначено, що прогнозування використовується для виявлення альтернатив і їх вірогідності. До кількісних методів прогнозування відносяться аналізування тимчасових радів та каузальне моделювання. Під якісними методами розуміються середньо підсумкова думка журі, сукупна думка керівників та менеджерів й метод експертних оцінок (незалежного оцінювання).
 • 6. Досліджено інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень й доведено, що сьогодні саме інформація – головний чинник успіху, від професійності користування якою залежить кінцева ефективність діяльності підприємства в умовах техногенно-інформаційної економіки [77, 80].
 • 7. За результатами проведеного дослідження автором виділено:
  • – об'єктивні причини для визначення поняття "інформаційне забезпечення" – як забезпечення системи управління сукупністю уявлень, понять, даних та як діяльність, що пов'язана із засобами збирання, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання та представлення інформації;
  • – складові інформаційного забезпечення: інформаційні ресурси, інформаційне програмне забезпечення, інформаційно-аналітичну діяльність.
 • 8. Досліджено науково-методологічні аспекти удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві й створено ще одне власне визначення.

Методологія (авторське) – це система певних теорій, що використовують інформаційну базу у вигляді сукупності знань про закони та категорії, за допомогою яких дійсність може отримувати адекватне відображення, науково- логічний аналіз, методику мислення (у тому числі – управління думками) та засоби мозкової діяльності.

На думку автора, призначення методології у процесі прийняття управлінських рішень – забезпечення чіткого і системного знання в свідомості та підсвідомості людей, що приймають рішення, задля досягнення поставлених цілей (вирішення проблем).

 • 9. Запропоновано оцінювати фінансову складову прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах на загальнодержавному, галузевому рівні та рівні окремого підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. В якості інструментарію оцінювання доцільно використовувати сукупність показників та засобів їх аналізування, що складають методичне забезпечення існуючої практики оцінювання фінансової та економічної діяльності.
 • 10. Зафіксовано, що протягом останнього аналізованого періоду спостерігається негативна тенденція посилення залежності фінансового стану промислових авіапідприємств від політичних обставин, котрі обмежують їх доступ до джерел інформації, у т.ч. про фінансові ресурси.
 • 11. Виявлено створення штучного інформаційного простору для підприємств за принципом надання обмеженої інформації, або штучного створення перешкод для пошуку ними фінансових ресурсів.
 • 12. Розроблено власне визначення:

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах (авторське) – це процес задоволення потреб підприємств в інформації про вплив зовнішнього середовища на їх фінансову складову прийняття управлінських рішень, що базується на застосуванні спеціальних засобів її одержання, методів проведення аналізування та оцінювання, нагромадження та видачі в зручному для використання вигляді.

13. Доведено, що система інформаційного забезпечення містить сукупність інформаційних даних, їх аналізування, структуризацію й оцінювання. Розроблення інформаційного забезпечення спрямоване на використання технічних засобів управління з метою постачання необхідної інформації відповідним органам управління для організації, по-перше, безперервного процесу збирання, опрацювання, зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні управління; по-друге, високої надійності інформації відповідно до встановлених вимог щодо збирання та опрацювання на кожному рівні управління за умови інформаційного забезпечення ангстремменеджменту як інструменту ефективного прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах.

У результаті дослідження зроблено висновок, що якість інформаційного забезпечення є запорукою ефективності ангстремменеджменту та методології формування та прийняття управлінських рішень на підприємствах.

При цьому, велике значення має якість розроблення та реалізації стратегії ангстремменеджменту, мова про що піде у наступному розділі монографії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші