Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті вказується на особистісній орієнтації освіти; створення рівних можливостей для дітей та молоді у здобутті якісної освіти; забезпечення варіативності здобуття базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей.

Нажаль, організаційно-методичні засади цілісного педагогічного процесу загальноосвітньої школи орієнтовані на учня, котрий розвивається згідно з визначеними нормами для цього віку, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей. Одним із перших кроків, спрямованих на розв'язання означеної проблеми, стала низка нормативних документів: Наказ Міністерства освіти і науки від 11.09.09 № 855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 – 2012 роки"; Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.10 № 912); "Про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах", а також відповідні нормативні акти. Законодавче забезпечення інклюзивної форми навчання уможливили початок успішного впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Інклюзивна освіта означає рівний доступ до навчання усіх дітей з урахуванням різних освітніх потреб та індивідуальних можливостей і спільне навчання, включаючи організацію спільних навчальних занять, виховних заходів і дозвілля. При цьому інклюзивне навчання не ототожнюється з навчанням у класах компенсованого навчання і спеціальних (корекційних) класах, які функціонують у школах загального типу.

Завдяки інклюзії знижується ізоляція та відчуження дитини з обмеженими можливостями здоров'я від учнівського колективу масової загальноосвітньої школи, тобто інклюзивна освіта здійснюється не в спеціальному навчальному закладі, а у масовій загальноосвітній школі.

Однак, запровадження інклюзії в освітній простір створює проблеми підготовки висококваліфікованих професійно компетентних майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в інклюзивній школі. Тому, актуальним завданням професійної освіти є оновлення змісту підготовки вчителів початкових класів до майбутньої педагогічної діяльності в умовах спільного навчання дітей з особливими освітніми потребам і дітей з нормативним розвитком. Нові завдання перед вищою школою вимагають розробки його навчально-методичного забезпечення.

Ідея написати підручник з інклюзивної педагогіки виникла у період підготовки до викладання курсу "Основи інклюзивної педагогіки", оскільки українською мовою бракує інформації про педагогіку інклюзивної освіти і навчання дітей з обмеженнями життєдіяльності різних нозологій в умовах загальноосвітньої школи. Відтак метою видання підручника є надання методологічної допомоги майбутнім вчителям початкових класів у засвоєнні курсу "Основи інклюзивної педагогіки" у період їх навчання у вищому навчальному закладі педагогічного спрямування.

Подана у підручнику інформація базується на опублікованих матеріалах канадських, європейських та вітчизняних досліджень і зосереджена у двох розділах: "Загальні засади педагогіки інклюзивної освіти", "Теорія інклюзивної освіти, навчання та виховання". У них розкриваються знання, після оволодіння якими, майбутні вчителі початкових класів повинні:

знати:

 • • нормативні вітчизняні та міжнародні документи, які визначають законодавчу базу інклюзивного навчання в умовах загальноосвітніх навчальних закладах;
 • • категорії учнів з особливими освітніми потребами, котрим доступне інклюзивне навчання;
 • • переваги та особливості інклюзивного навчання дітей молодшого шкільного віку з обмеженнями життєдіяльності у загальноосвітньому навчальному закладі;
 • • особливості соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів в інклюзивному класі;
 • • найоптимальніші форми, методи навчання і виховання молодших школярів з особливими освітніми потребами викликаними різними нозологіями;
 • • функції вчителя і асистента вчителя при виконанні соціально-педагогічної діяльності класі, де спільно навчаються нормативні діти і дітей з особливими освітніми потребами;

уміти:

 • • розробляти індивідуальний навчальний план дитини з особливими освіті ними потребами на основі програми загальноосвітньої школи;
 • • реалізовувати завдання індивідуального навчального плану в учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі;
 • • розробляти та реалізовувати поурочне планування, формулювати цілепокладання уроку, адекватно добирати традиційні інтенсивні та інтерактивні методи навчання, способи організації навчальної діяльності учнів;
 • • створювати потрфоліо вчителя, як творчий доробок соціально-професійної діяльності вчителя;
 • • реалізовувати командний підхід і партнерську співпрацю з батьками й суміжними спеціалістами (психологом, логопедом, соціальним працівником та ін..

У цілому, зміст навчального матеріалу підручника спрямовується на підготовку майбутніх вчителів початкових класів до роботи з молодшими школярами в умовах інклюзивної освіти на основі компетентнісного підходу.

Підручник є результатом опрацювання великої кількості наукових публікацій, наведених у списку літератури. Автор висловлює вдячність вітчизняним ученим, які досліджували інклюзивну освіту та проблеми її впровадження. Особливо цінними при підготовці підручника стали навчально-методичні розробки колективу авторів під загальною редакцією А. Колупаєвої (І. Білозерська, Л. Будяк, Е. Данілавічютє, 3. Ленів, С. Литовченко Л. Савчук, Т. Сак, О. Таранченко), спеціалістів обласних інститутів перепідготовки педагогічних кадрів, а також напрацювання науковців, дисертаційні дослідження яких стосувалися означеної проблеми (О. Будник, І. Демченко, О. Мартинчук, М. Чайковський й ін.). Навчальний матеріал підручника відображає як різні підходи педагогів і дослідників до розуміння інклюзивної педагогіки, так і особисту позицію автора.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші