Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий облік
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік витрат виробництва

План

  • 1. Загальна побудова виробничих витрат
  • 2. Облік витрат виробництва.
  • 3. Методи обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

Загальна побудова виробничих витрат

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 16 "Витрати".

Основу побудови обліку витрат виробництва складають такі елементи , як незавершене виробництво, визначення прямих і непрямих витрат, поділ витрат на постійні і змінні, визначення методів розподілу загольновиробничих витрат та готова продукція.

Згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.

Витрати виробництва – це спожиті у процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва).

Виробничі витрати – це прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати та розподілені Загальновиробничі.

Собівартість продукції – виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво продукції (виробнича собівартість).

У виробничу собівартість продукції, згідно з П(С)БО 16 "Витрати", не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо.

До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні затрати;

прямі затрати на оплату праці;

інші прямі затрати;

загально виробничі затрати.

До собівартості продукції включається вартість використаних у процесі виробництва сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії на оплату праці та відрахування до соціальних фондів, Загальновиробничі витрати, інші витрати, пов'язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підрозділів (цехів).

Залежно від характеру та призначення виробничих процесів структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат) поділяються на основні, допоміжні (підсобні).

До основних належать виробництва, цехи, дільниці, які безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції (заготівельні, механічно-обробні, збиральні тощо).

Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуговування основних (енергетичні, ремонтні, транспортні тощо).

Усі витрати виробництва включаються у собівартість окремих об'єктів обміну (окремих виробів, груп однорідних виробів, окремих замовлень).

Одноелементні витрати складаються тільки з одного елемента витрат, а комплексні – з кількох економічних елементів.

Економічний елемент – це економічно однорідний вид витрат; серед них розрізняють:

  • – матеріальні затрати;
  • – витрати на оплату праці;
  • – відрахування на соціальні заходи;
  • – амортизація;
  • – інші операційні витрати.

Склад кожного елемента витрат подається в П(С)БО 16 "Витрати", а групування за елементами показує, що витрачено.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>